מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

מקרי אלימות של בגירים כלפי ילדים בגיל הרך 2018-2015 , ¹ במסגרות חינוכיות-טיפוליות בישראל

תיקים שנפתחו בגין עבירות אלימות של בגירים כלפי קטינים.

3 עד גיל 30.1%

376

6-3 גיל 69.9%

מספר התיקים שנפתחו בגין עבירות אלימות לפי שנה וגיל

140

120

120

100

92

85

79

80

77

71

65

60

50

43

40

29

21

20

20

0

סך הכל 3 עד גיל מידע על מקרי אלימות בגירים כלפי ילדים בגיל הרך בעת שהותם במסגרות חינוכיות-טיפוליות ועל טיפול הרשויות .€2019ƒ הכנסת 1 .2015 ונובמבר 2017 כתיבה: מריה רבינוביץ', אישור: יובל וורגן, ראש צוות. דוחות נוספים בנושא התפרסמו ביולי במקרים אלה. https://bit.ly/2sfubeu 2015 2016 2017 2018 6-3

נקודת מפגש I 26

Made with FlippingBook Learn more on our blog