מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

צוות המערכת – מכון חרוב, יו"ר מערכת נקודת מפגש נעמי גוטמן

– מכון חרוב, עורכת ראשית יפה ציונית - מכון חרוב, ייעוץ מדעי פרופ' ענת זעירא – רכזת תחום מרכזי הגנה והכשרת סטודנטים, מכון חרוב שוש תורג'מן

– היחידה לאלימות במשפחה, משרד הבריאות ד"ר זהר סהר – מרכז בת עמי, בית החולים הדסה עין כרם ד"ר דבורה באומן – מנהלת קמפוס חרוב לילדים, מכון חרוב עו"ד עפרה בן מאיר – בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן ד"ר שירלי בן-שלמה – השירות לילד ולנוער, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שרית צרפתי – פרקליטות המדינה, משרד המשפטים עו"ד תמר פרוש – היחידה לאלימות במשפחה, משרד הבריאות יפעת פולק כהן

עיצוב, עריכה והפקה Westend61 ,Gettyimages תמונה על גבי העטיפה:

ורדה בן-יוסף עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי: יבגניה ז'אדן עימוד: דפוס מאור וולך בע"מ הדפסה:

מכון חרוב 9765418 מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים כתובת המערכת: 077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב: nomig@haruv.org.il לתגובות:

נקודת מפגש I 4

Made with FlippingBook Learn more on our blog