מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

מהילדים בגיל הרך ביישובי התוכנית 15% נתונים בסיכון

– בנות. 44%- מהם בנים ו 56%

44%

56%

15%

בעיות של ילדים ונוער בסיכון לפי תחומי חיים אחוזים בקבוצת גיל

בני נוער

יסודי

הגיל הרך

סך הכול

השתייכות למשפחה 5 וטיפול בילד

75%

74%

71%

73%

קיום פיזי, בריאות והתפתחות

37%

26%

35%

50%

למידה ורכישת מיומנות רווחה ובריאות רגשית

71%

69%

34%

59%

55%

54%

31%

47%

השתייכות והשתלבות חברתית

46%

47%

27%

41%

הגנה מפני אחרים

20%

19%

15%

18%

הגנה מפני התנהגויות סיכון

25%

12%

2%

15%

בריאות והתפתחות , למעט הילדים עם בעיות בתחום הקיום הפיזי , הילדים עם בעיות בתחומים השונים עולה עם הגיל אחוז . עם הגיל יורד שם האחוז -

בעיות השייכות לתחום זה הן חוסר יכולת של ההורים להעניק העשרה לילדיהם; קושי של ההורים להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב להם 5 בולות; קושי של ההורים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם; בעיות בקשר הרגשי בין ההורים לילדיהם; חוסר בהשגחה. Š

I נקודת מפגש 9

Made with FlippingBook Learn more on our blog