מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

פיזי/מוטורי, שכלי/שפתי, רגשי וחברתי, וכיצד בעיות קטנות בילדות מתפתחות לקשיים מורכבים בתחומים רבים, אם לא מטפלים בהן בזמן. ההורים התחברו גם למסרים הללו. הפעלת קבוצות הורים היא תחום פעילות נוסף - חלק בלתי נפרד מעבודת המרכז. אנחנו עובדים עם זוגות ועם אימהות, ואפילו הצלחנו להפעיל קבוצה לאבות. הקבוצות פועלות במעונות ובגנים ועוסקות במגוון נושאים. בשנים הראשונות הפעלנו כעשר קבוצות בשנה, ובשנים האחרונות ירדנו לשש קבוצות בשנה, משום שכבר הגענו לחלק ניכר מההורים בשכונה. לא קל לגייס את ההורים לקבוצות, אך לשמחתנו שיעורי הנשירה מהקבוצות נמוכים מאוד. גם בשיווק הקבוצות, המוטו הוא התפתחות הילד, כלומר - כיצד קבוצה זו תסייע לך לקדם את הילד שלך. כיצד פועל המרכז בתחום הטיפול? כהן: ההפניות אל המרכז נעשות על ידי כל הגורמים בשטח - הורים, גננות, מורים, יועצות, אחיות ורופאי ילדים. אנחנו מנסים לאסוף מהשטח את כל המידע על הילד ומביאים אותו לבדיקה ראשונית אצל רופאה התפתחותית כאן, ללא תלות בקופת החולים וללא רשימת המתנה. הרופאה מחליטה מה מצריך אבחון, ולאחר האבחון הילד מופנה מיד לטיפול. המרכז ערוך לתת טיפולים מגוונים מאוד, ובכלל זה כל הטיפולים הפרה-רפואיים - ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה וגם טיפולים רגשיים, טיפול באמנות ובדרמה, וכל סוגי הטיפול הפסיכותרפי - פרטני, זוגי, דיאדי ומשפחתי. דגש מיוחד מושם על התחום הרגשי. צוות רב-תחומי דן ומחליט איזה משלושת המקצועות הוא המתאים

עד שמונה מטופלים במרכז מדי שנה ילדים. המרכז מספק 160- ל 120 בין שעות טיפול בשבוע, ועד היום 160 ילדים. הטיפול במרכז אינו 600 טופלו ניתן בחינם, וההורים משתתפים בעלות בתעריפים זהים לאלה של קופות החולים. במקרה הצורך ניתנות הנחות כהן: בתחום המניעה עיבינו את המערך הפסיכולוגי בשכונה והכנסנו פסיכולוגים לתחנות לבריאות המשפחה, למעונות ולגני טרום-חובה. כמו כן תוגברו שעות הפסיכולוגים בגני חובה, וצוותי המעונות והגנים קיבלו ידע וכלים להבין מה צריך ילד לדעת באיזה גיל, איך לקדם את הילדים ובאיזה מצב יש להפנותם לאבחון. כך למשל למדו מטפלות שאם ילד אינו מדבר בגיל ארבע, לא מדובר בטווח התפתחות נורמטיבי אלא בעיכוב המחייב טיפול. בכל המערכות מתבצע תהליך של איתור, בתחנות לבריאות המשפחה, במעונות ובגנים, ומשתדלים מאוד שלא "לפספס" אף ילד. למשפחה, בהתאם למצב הכללי. כיצד אתם פועלים בתחום המניעה?

ביותר לטיפול בילד ובמשפחה - עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה או ריפוי באמנות. מכיוון שאנחנו מכירים את כל הילדים והמשפחות, אנחנו כבר יודעים לוודא שכל אחד יקבל את מה שהוא צריך - החל מקבוצת הורים וכלה במגוון טיפולים. עם זאת, הגבלנו את הטיפול לילד ללא יותר משני סוגי טיפול באותו זמן, ואם יש צורך במגוון טיפולים - מכינים תכנית לטווח ארוך עם סדרי עדיפויות בטיפול. למשל, אם יש לילד בעיית שפה וגם בעיית התנהגות, צריך קודם לווסת את ההתנהגות ולשים דגש על טיפול רגשי לפני שניגש לטפל בשפה. חשוב להדגיש כי הטיפול ניתן בטווח הזמן המידי, ואף ילד אינו ממתין יותר מחודש כדי להתחיל בטיפול. שעות הטיפול גמישות מאוד, כדי להנגיש את השירותים עד כמה שאפשר. במקרים קיצוניים של מסוגלות הורית נמוכה מאוד, המטפלים באים אל הילדים בגן, במקום שהילד יבוא אל המטפל במרכז. ילדים בשכונה מגיל לידה 800- מתוך כ

נקודת מפגש 17

Made with FlippingBook - Online catalogs