מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

הערכה. ממצאי המחקר שקיבלנו זה עתה העלו כי המרכז אכן חולל את השינוי בשכונה ואצל הילדים. לפי ממצאי המבדקים, וגם על סמך דיווחי הצוותים, ברור כי הצלחנו לצמצם במידה ניכרת את הפערים הגדולים במיומנויות הילדים, והילדים באים לבתי הספר במוכנות גבוהה הרבה יותר. בעקבות ההצלחה שלנו החליט ראש העיר לפתוח עוד שני מרכזים. בימים אלו נפתח מרכז בשכונת רמת עמידר, והוא ישרת גם את ילדי נווה יהושע וערמונים, בשיתוף עם התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מרכז שלישי יוקם בצפון העיר, וכך נגיע למרבית הילדים מרמות סוציו- אקונומיות נמוכות בעיר. המרכז הוא דוגמה לכך שטיפול ומניעה "בזמן אמת" מצמצמים במידה ניכרת את מצבי הסכנה שילדים בעיר היו מגיעים אליהם בעבר, ולא בכדי הוא הפך מודל לחיקוי של ערים נוספות ברחבי הארץ.

של אימא שהתפקוד ההורי שלה נמוך מאוד, שטופלה במחלקה לשירותים חברתיים ללא שינוי שנים רבות, הצלחנו להביא לידי כך ששלושת ילדיה מטופלים במרכז, והיא אפילו משלמת עבור הטיפולים. האם בעצמה מביאה את הילדים באופן סדיר למדי, ואף מקבלת הדרכה. כלומר, הסינרגיה של אנשי המקצוע מביאה לתוצאות שגורם מקצועי יחיד מתקשה מאוד להגיע אליהן בעבודה עם ההורים. בתוך המבנה הארגוני המורכב של רשות מקומית, המרכז אינו משתייך לאף מערכת אלא כפוף ישירות לראש העיר, ומנכ"ל העירייה מעורב בו אישית ברמה יומיומית. למרכז ועדת היגוי עירונית בראשות המנכ"ל ובשיתוף מנהל אגף החינוך, מנהל אגף הרווחה, מפקחת מחוזית ממשרד הבריאות ונציגי קליטה. חלפו כשבע שנים, רואים תוצאות? כהן: כמה תהליכים חיוביים מאוד התחוללו בשכונה. ההורים ראו את

ההשקעה בגנים מבחינת הצוותים הפסיכולוגיים והצוותים של המרכז, והתפתח תהליך של חזרה לשכונה. מספר הגנים עלה מארבעה לשישה, לא מעט בזכות מתחם גנים יפהפה ומושקע שבנתה העירייה, חלה ירידה בגיל הכניסה למערכת החינוך העירונית, ונסגרו כיתות הגן במעונות. במשך שנים רבות הייתה בריחה מהשכונה; כל הילדים שבגרו ויצאו ממעגל המצוקה עזבו את השכונה, ומי שיכול רשם את כתובתו כך שילדיו יוכלו ללמוד מחוץ לשכונה. כך התרוקן בית הספר היסודי בשכונה, אף על פי שהיו היום המצב בשכונה ילדים בגיל זה. הוא שמשפחות מתאמצות להשאיר כתובת של הורה אחד בשכונה, גם אם המשפחה עוברת דירה, כדי להמשיך . לקבל כאן טיפול עבור ילדיהם בקשר להשפעת הטיפול במרכז על הילדים, אנו בודקים את עצמנו לאורך כל הדרך, הן באמצעות מעקב אחר התקדמות הילדים והן באמצעות מחקר

נקודת מפגש 19

Made with FlippingBook - Online catalogs