מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה 2 גיליון נקודת מפגש 2011 ינואר שבט תשע"א

תוכן העניינים

דבר העורכים

3

איש עם זכויות ד"ר שירלי בן-שלמה

4

החלטה משותפת

6

סיגל אוסטר-קנב, אביטל קאי-צדוק

חוקרים במציאות כואבת

10

נאדיה מסארווה

הבייבי של רמת גן

14

טליה חסין

במרחק נגיעה

18

ירדן חסן

תסמונת התינוק המנוער

22

ד"ר יורם בן יהודה

מפגש חוזר

25

ד"ר שירלי בן-שלמה

נושאים על הפרק טלי שלומי, פולה דוד

26

מציון תצא תורה

28

מדורים

הגננת המזניחה עו"ד טל ויסמן בן שחר

29

מפגש משפטי

2009 פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן: סיכום ממצאים לשנת

30

מפגש מחקרי

פרופ' רמי בנבנישתי

מחקר הערכה של התכנית להכשרת רופאי ילדים לאיתור ומניעה

32

של מצבי התעללות בילדים והזנחתם פרופ' חיה יצחקי

"טלטולא" - התכנית למניעת תסמונת התינוק המנוער

34

נפגשים בשטח

מיכל קמחי

Made with FlippingBook - Online catalogs