מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 22 - ינואר 2022

שמורה בזיכרון ובלב

Torrisi, R., Arnautovic, E., Pointet Perizzolo, V. C., Vital, M., Manini, A., Suardi, F., Gex-Fabry, M., Serpa, S. R., & Schechter, D. S. (2018). Developmental delay in communication among toddlers and its relationship to caregiving behavior among violence-exposed, post traumatically stressed mothers. Research in Developmental Disabilities, 82, 67-78.

נותר רק לתהות: האם א' הייתה מפתחת כישורים חברתיים טובים יותר – ונמנעת מלהסתגר תוך עיסוק חזרתי, עם קושי משמעותי במעברים – לולא מה שנחשפה לו בביתה?

מקורות

Bernet, W., von Boch-Galhau, W., Baker, A. J. L., & Morrison, S. L. (2010). Parental alienation, DSM-V, and ICD-11. American Journal of Family Therapy, 38 (2), 76-187. Carpenter, G. L., & Stacks, A. M. (2009). Developmental effects of exposure to Intimate partner violence in early childhood: A review of the literature. Children and Youth Services Review, 31, 831-839. Chan, Y. C., & Yeung, J. W. (2009). Developmental effects of exposure to Intimate partner violence in early childhood: A review of children living with violence within the family and its sequel: A meta-analysis from 1995–2006. Aggression and Violent Behavior, 14 (5), 313-322. Choi, J., Jeong, B., Polcari, A., Rohan, M. L., & Teicher, M. H. (2012). Reduced fractional anisotropy in the visual limbic pathway of young adults witnessing domestic violence in childhood. NeuroImage, 59 (2), 1071-1079. Gilbert, A. L., Bauer, N. S., Carroll, A. E., & Downs, S. M. (2013). Child exposure to parental violence and psychological distress associated with delayed milestones. Pediatrics, 132 (6), e1577-e1583. Hibel, L. C., Nuttall, A. K., & Valentino, K. (2020). Intimate partner violence indirectly dysregulates child diurnal adrenocortical functioning through positive parenting. International Journal of Developmental Neuroscience, 80 (1), 28-41. Holden, G. W. (2003). Children exposed to domestic violence and child abuse: Terminology and taxonomy. Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 151-160. Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child Abuse & Neglect, 32 (8), 797-810. Olofsson, E. (2019). Children of divorce: Long-term psychological effects and neurological consequences. University of Skövde, School of Bioscience. Reid, K., Jahanfar, S., & Tawil, M. (2021). Health implications of maltreated children exposed to domestic violence. Journal of Public Health. Fantuzzo, J. W., & Mohr, W. K. (1999). Prevalence and effects of child exposure to domestic violence. The Future of Children, 9 (3), 21-32.

I נקודת מפגש 21

Made with FlippingBook - Online catalogs