מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 5

עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה נקודת מפגש התעללות בין קטינים - היבטים של טיפול, משפט ומחקר

2013 פברואר | אדר תשע"ג | 5 גיליון

תוכן העניינים

דבר העורכות

3

ילד אסור, ילד מותר? על קטינים פוגעים מינית

4

ירדן יצחקי חברות וזוגיות ללא אלימות 10 סיגל אוסטר קנב "תקשורת אסורה": אלימות בין קטינים בראי התקשורת - זכות הציבור לדעת 13 מול טובתם של הקטינים שירלי בן שלמה לעולם לא נקרא לנער "עבריין" אלא "קטין שביצע התנהגות מנוגדת לחוק" 16 שירה אברהמי "לבד מול כולם": תופעת הדחייה החברתית - חרם - בקרב ילדים בבתי ספר 19 איה אלמוג זקן, יסמין וילר פגיעה מקוונת: בריונות ברשת האינטרנט 23 איילת נועם רוזנטל חכם, רשע, תם או שאינו יודע לשאול? התנהגות מינית פוגענית בקרב ילדים 25 ובני נוער עם מוגבלות יפעת קליין אני אמא של אדם לנזה 27 תרגום: טליה חסין

מדורים

מיניות של הילד ואחריותו של המבוגר דוד בנאי ילדים פוגעים מינית: תיאור מקרה

29

מפגש טיפולי

39

ד"ר טליה אתגר נוער עובר חוק בראי החקיקה

42

מפגש משפטי

עו"ד כרמית פולק כהן פסק דין תקדימי - מדיניות הענישה ביחס לקטינים

45

עו"ד כרמית פולק כהן הוסטל חברותא

מפגש בשטח

46

מיקי מלר סקירת מאמר - ילדות פוגעות מינית: הערכה וסוגיות טיפוליות

מפגש מחקרי

48

איה אלמוג זקן

קטינים פוגעים מינית: סקירת ספרות

50

איילת נועם רוזנטל

מפגש ספרותי

מפגש ספרותי

53

טליה חסין

Made with FlippingBook Annual report