מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

2015 ינואר | טבת תשע”ה | 8 גיליון

דבר העורכות

3

4

שתיקת האימהות

על אימהות לילדים נפגעי גילוי עריות מצד האב סיגל אוסטר-קנב ילדים שומרי סוד

7

על סוגיית חשיפת הפגיעה בחקירת ילדים ועל פרוטוקול החקירה המעודכן איילת רוזנטל זיכרון לא כוזב 12 הרשעת פוגע על בסיס זיכרונות מודחקים - על פסק הדין בעניינו של בני שמואל עו ד תמר פרוש כשאימא עצובה 14 על אימהות עם דיכאון לאחר לידה - הסכנה לתינוק והקשר לאלימות במשפחה ישראלה דנינו כוננות ספיגה 19 על חוויית המלחמה וההתמודדות של ילדים ואנשי צוות בפנימייה לילדים בסיכון בזמן מבצע "צוק איתן" ירדן יצחקי "טובים השניים" 22 שיתוף פעולה בין אנשי טיפול לרבנים לצורך הגנה על קטינים ריאיון לרגל פרישה של שתי נשות מקצוע ותיקות ומובילות דרך ממקצועות שונים שוש צימרמן גב חנה סלוצקי וגב ד ר שירלי בן שלמה פניית תלמידים לעזרת הצוות החינוכי בבית הספר בעקבות אלימות ומצוקה בבית 35 פרופ יעקב ב יבלון פרויקט הכפתור האדום 38 על צמצום האלימות ברשת אלון בר דוד מרכזי הגנה בישראל ובארצות הברית 40 על סיור לימודי של מנהלות מרכזי ההגנה בישראל במרכזי ההגנה ובשירותים טיפוליים אחרים בארצות הברית שוש תורג מן סדנת מומחים בין-לאומית בנושא ילדים שחוו התעללות והזנחה 43 איילת רוזנטל ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה 44 על קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקלהומה נטע רסנר ונועם תרשיש מיקי מילר ואסתי הומינר "מעין משפט שלמה" 28 על הפרדה בין פוגע לנפגע במערכת החינוך אלה שורץ "שיר פרדה" 32

מדורים

מפגש מחקרי

מפגש בשטח

מפגש חרוב

Made with FlippingBook flipbook maker