מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

שער הגיליון1
תוכן עניינים מורחב3
דבר העורכות5
שתיקת האימהות - על אימהות לילדים נפגעי גילוי עריות מצד האב6
ילדים שומרי סוד - על סוגיית חשיפת הפגיעה בחקירת ילדים ועל פרוטוקול החקירה המעודכן 9
זיכרון לא כוזב - הרשעת פוגע על בסיס זיכרונות מודחקים - על פסק הדין בעניינו של בני שמואל14
כשאימא עצובה - על אימהות עם דיכאון לאחר לידה - הסכנה לתינוק והקשר לאלימות במשפחה16
כוננות ספיגה - על חוויית המלחמה וההתמודדות של י לדים ואנשי צוות בפנימייה לילדים בסיכון בזמן מבצע "צוק איתן"21
"טובים השניים" - שיתוף פעולה בין אנשי טיפול לרבנים לצורך הגנה על קטינים 24
"מעין משפט שלמה" - על הפרדה בין פוגע לנפגע במערכת החינוך30
"שיר פרדה" - ריאיון לרגל פרישה של שתי נשות מקצוע ותיקות ומובילות דרך ממקצועות שונים גב' חנה סלוצקי וגב' שוש צימרמן34
פניית תלמידים לעזרת הצוות החינוכי בבית הספר בעקבות אלימות ומצוקה בבית37
פרויקט הכפתור האדום - על צמצום האלימות ברשת40
מרכזי הגנה בישראל ובארצות הברית - על סיור לימודי של מנהלות מרכזי ההגנה בישראל במרכזי ההגנה ובשירותים טיפוליים אחרים בארצות הברית 42
סדנת מומחים בין-לאומית בנושא ילדים שחוו התעללות והזנחה45
ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה - על קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקלהומה 46

Made with FlippingBook flipbook maker