מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

מפגש חרוב

מרכזי הגנה בישראל ובארצות הברית -

על סיור לימודי של מנהלות מרכזי ההגנה בישראל במרכזי ההגנה ובשירותים טיפוליים אחרים בארה”ב 1 שוש תורג'מן

הקהילות יוצרות לעצמן את המענה הטיפולי, על פי אופי הצרכים בשטח. למשל, אוקלהומה נמצאת במקום השלישי בארצות הברית במספר הנשים שנרצחו, שני שלישים מהפשעים האלה הם פשעים שנעשו בתוך המשפחה. לאוקלהומה מספר הנשים הגדול ביותר בכלא. פועל יוצא מאחוז האלימות הגבוה הוא שירותי הקהילה, המותאמים לצרכים Family ולמאפיינים של האוכלוסייה, נבנה בתוך תחנת Safety Center המשטרה בטולסה, וכן הפרויקט המרשים של חלופת מעצר לנשים צעירות וילדיהן. במסגרת זו מקבלות הנשים מענה טיפולי רב היקף במישור הרגשי, הורות מיטיבה, סוציאליזציה, וכישורים מותאמים לעולם העבודה. הוקם בבית ספר מרכז ההגנה בוושינגטון ישן ששופץ בחסות שירותי התביעה, ולכן מרבית אנשי המקצוע במקום באים מתחום המשפט, תובעים ועורכי דין. מאחר שמרכז הגנה זה מצליח לגייס תרומות רבות, הטיפול הרגשי המונגש לילדים הוא טיפול ארוך טווח והוא נעשה בתוך חדרי טיפול מקצועיים, נעימים ומזמינים. נמצא המרכז בתוך מבנה בבולטימור עצמאי, והצוות המקצועי הוא רבגוני. מנהל המרכז הוא עורך דין במקצועו, ותובע בעברו המקצועי.

בין אחים, התמודדות עם המאפיינים התרבותיים בטיפול בילדים נפגעי עבירה, עבודה בסביבה רב-תרבותית, כמו למשל עבודה בחברה הבדואית. מפגשים אלה, עם השירותים ועם אנשי מקצוע מתחומי דעת שונים, העשירו את הידע ואת התפיסה המקצועית שלנו, חידדו סוגיות מקצועיות ודילמות, ותרמו ליצירת ערוצי תקשורת. כל זאת במטרה ללמוד ולפתח את גופי הידע בתחום של התעללות בילדים בארץ. מה למדנו? מאחורי כל מרכזי ההגנה ברחבי העולם עומדים אותם העקרונות: מזעור הטראומה, שיפור החקירה, שיתוף פעולה בין כל גורמי המקצוע, מניעת קורבנוּת חוזרת ומתן טיפול רגשי. השוני בין מרכז למרכז בארצות הברית נובע מכמה גורמים: מיקומו הגאוגרפי או הפיזי (קהילה, בית חולים, בתוך מערכת אכיפת החוק או רווחה), גיוס כספים לשם הפעילות השוטפת ומערכת : חוקי החקיקה שעל פיה עובדים המרכזים מדינה, המשתנים ממדינה למדינה; חוקים פדרליים, כשלכל מדינה חוקים ייחודיים משלה, חובת דיווח, שאינה קיימת בכל מדינה. למשל, מרילנד היא אחת משתי המדינות היחידות בארצות הברית שאין בהן ענישה על אי-דיווח.

נערך סיור לימודי 2014 בנובמבר 11–9- ב בארצות הברית לארבע מְנהלות של מרכזי את הסיור תכננו ומימנו מכון 2 ההגנה. חרוב וקרן שוסטרמן. בסיור השתתפו מנהלת מרכז תל השומר, גל דניאלה מטי , עינת שלו אבני מנהלת המרכז בבאר שבע, , שוש תורג'מן מנהלת מרכז חיפה ואני מנהלת המרכז בירושלים. אותנו ליוותה מנהלת אגף פיתוח פרויקטים מטעם מכון חרוב נעמי גוטמן. ביקרנו במרכזי ההגנה בטולסה שבאוקלהומה, במרכז ההגנה בבולטימור, Baltimore Child Abuse מרילנד ( ), בעיר הבירה וושינגטון Center, BCAC ולאחר Safe Shores ביקרנו במרכז ההגנה מכן במרכז הגנה בבית החולים לילדים Freddie Mac Foundation Child & . כמו Adolescent Protection Center כן ביקרנו במרכזים טיפוליים נוספים Child Center Zero to בטולסה, כמו Family Safety Family ומרכז Three .Children's Services נפגשנו גם עם אנשי רוח ואקדמיה מבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות בטולסה, במרילנד ובבולטימור. במהלך הסיור הלימודי הציגו מנהלות המרכזים בארץ את עבודת המרכזים בישראל, את מאפייני המרכזים על פי מיקומם בקהילה ובבית החולים, ונערכו דיונים בכמה נושאים, כגון פגיעות מיניות

שוש תורג'מן היא מנהלת מרכז ההגנה בירושלים. * מרכזי הגנה ממוקמים בנפרד מתחנות המשטרה, ומאגדים תחת קורת גג אחת את כל גורמי המקצוע הרלוונטיים לקטינים נפגעי עבירה: גורמי חקירה, 2 אבחון וטיפול. ריכוזם של כלל הגורמים המטפלים במקום אחד נועד להקל על הקטין ובני משפחתו ולחסוך מהם בדיקות וראיונות רבים במקומות שונים.

40

Made with FlippingBook flipbook maker