מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

"כשאימא עצובה" על אימהות עם דיכאון לאחר לידה: הסכנה לתינוק והקשר לאלימות במשפחה ישראלה דנינו*

d r e a m s t i m e

נשים לאחר לידה. השיעורים המדווחים מהיולדות 13% משתנים ונעים סביב .)2010 , (רומם "דיכאון לידה עם )1( DSM -5 על פי מיוחס להפרעות התחלה סב-לידתית" דיכאוניות בדרגות חומרה שונות, "במשך ההיריון או בארבעה המופיעות מן 6%–3% . השבועות שלאחר הלידה" הנשים יחוו את תחילת האפיזודה של דיכאון חמור בזמן ההיריון, בשבועות 50%- או בחודשים שלאחר הלידה, ו מן האפיזודות של דיכאון חמור "פוסט postpartum period,( פרטום" מתחילות בדיכאון )postnatal period כבר לפני הלידה. דיכאון לאחר לידה הוא ממש כמו דיכאון "רגיל", המופיע בחודש הראשון לאחר הלידה. אפשר לאבחן דיכאון לאחר שבועיים של מצב רוח מדוכא רוב היום, כמעט בכל יום או אובדן עניין והנאה ברוב התחומים. זאת בליווי תסמינים נוספים: ירידה ניכרת לא מתוכננת במשקל ובתיאבון; קושי ניכר להירדם או לישון; עלייה ניכרת או ירידה ניכרת בפעלתנות פסיכומוטורית; מחשבות על התאבדות; עייפות וחוסר אנרגיה; הרגשה קשה של חוסר ערך עצמי או אשמה; קושי לחשוב, להתרכז ולהחליט החלטות.

התבוננות בתינוק המונח בחיק אמו מעוררת בדרך כלל מגוון של רגשות נעימים המציפים אותנו בשמחה ובהתרגשות. מראה הרך הנולד מעלה חיוך על פנינו, וכולנו מצפים שהאם הטרייה תספר לנו עד כמה היא מאושרת... אולם למרבה הצער לא מדובר בחוויה חיובית עבור כל האימהות. תהליך הלידה, הכרוך בתהליכים פסיכו-פיזיולוגיים מורכבים, והמעבר להורות בכלל ולאימהות בפרט עשוי להיות מלווה בסערה של רגשות מעורבים, אושר ושמחה אך גם כעס, אכזבה, דכדוך, חוסר אונים ועוד. אחת מכל שמונה נשים תחלה בדיכאון לאחר לידה, ובקרב אלה שכבר היה להן אירוע דיכאוני בלידה הקודמת, יש סבירות להופעת גל דיכאון נוסף בלידה , הווה אומר, מתוך 50%- הבאה עולה ב נשים שכבר היה להן אירוע דיכאוני בלידה יש סבירות שאחת מתוך ארבע מהנשים סובלות 10%- תחלה! כמו כן כ מדיכאון בשליש האחרון של ההיריון מהנשים סובלות מדיכאון 10%-–15% וכ לאחר לידה בעוצמות שונות (ראו בלוך). לתופעת הדיכאון לאחר לידה יש השלכה על היבטי חיים שונים של האם והתינוק ועל הקשר ביניהם: במצבי דיכאון קשה

עלולה להתפתח אצל האם משאלת מוות (אובדנות) או רצון לנטוש את התינוק. כמו כן במצבי קיצון חמורים עלולה להתפתח פסיכוזה (ניתוק מהמציאות, ראו גם מסגרת), ואף ייתכן שהאם תפגע בתינוק. פסיכוזה ופגיעה בתינוק הם אמנם מצבים נדירים, אך מסוכנים לאם ולתינוק ומחייבים התערבות מידית (שם). ממחקרים ידוע כי גם אבות עשויים אך 1 ללקות בדיכאון לאחר לידת ילדם. בכתבה זו אדון בתופעת הדיכאון לאחר לידה אצל היולדת. אעסוק בקשר בין תופעת הדיכאון לאחר לידה לאלימות במשפחה, להשלכותיה על התינוק ועל מערכת יחסיו עם האם, מערכת יחסים הנחשבת מכרעת להתפתחותו התקינה של התינוק בשלב מוקדם זה של חייו ). כמו כן אבקש 2012 , (גוטמן-אבנר לתאר כיצד פועל היום משרד הבריאות בהתמודדותו עם תופעה כאובה זו. דיכאון לאחר לידה: סיבוך רגשי שכיח דיכאון לאחר לידה עלול להתפרץ בשלושת החודשים הראשונים לאחר הלידה בדרגה קלה, מתונה וקשה, והוא הסיבוך הרגשי השכיח ביותר בקרב

ישראלה דנינו היא עובדת סוציאלית מומחית, מרכזת ארצית תחום אלימות במשפחה נשים, המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית משרד * הבריאות. , למאמר זה ראו רומם Wisner K. L. , Parry P. L. , & Piontek C. M. (2002). Postpartum Depression. NEJM,347, 3, 194–199 1 .)2012(

14

Made with FlippingBook flipbook maker