מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

מעקב אחר הנשים שאותרו בתחנות 30%- לטיפול באם ובילד הראה כי כ מהנשים שאותרו בחשד לדיכאון לאחר לידה לא פנו לרופא המשפחה, על אף ההפניה מהתחנות. רבות מן המטופלות נרתעו מן ההצעה לקבלת סיוע מגורמים בבריאות הנפש. לכן אפשר להניח כי גם לאחר שאותרו יש נשים רבות שאינן . מטופלות, והסיכון להן ולילדיהן עולה לפיכך הוחלט בכמה תחנות על פיתוח תכניות להנגשת הטיפול. במחוז הצפון של משרד הבריאות נבנה מודל עבודה משותף עם השירות הסוציאלי של שירותי בריאות כללית במסגרתו אחות התחנה לטיפול באם וביולדת תציע לכל מטופלת, המאותרת , לקבל סיוע בחשד לדיכאון לאחר לידה מהעובדת הסוציאלית במרפאה. העובדת הסוציאלית תבצע אומדן והערכה למצבה של האישה, ותציע ייעוץ או התערבות. במידת הצורך תהיה היא הגורם המקשר בין המטופלת למערך בריאות הנפש. כל הפניה לעובדת הסוציאלית מותנית בקבלת הסכמת המטופלת להליך זה. ערך מוסף לתהליך הוא העזרה לאחיות בתחנה, שלא פעם עמדו מנגד, חסרות אונים לנוכח העובדה שנשים שאותרו והופנו להתייעצות וטיפול סירבו לעשות זאת. היום, עם בניית התכנית, האחיות לא מרגישות שהן נושאות לבדן באחריות למצבה של האישה. האחיות מתייעצות ומתלבטות עם העובדות הסוציאליות ומבטיחות טיפול הולם יותר לנשים. במכבי שירותי בריאות הוקמו צוותים ארציים ומחוזיים לשם הטמעת הנושא, ואחיות ועובדים סוציאליים עברו . העובדות הסוציאליות הכשרה ייעודית האחראיות על תחנות לטיפול באם ובילד היו לחלק בלתי נפרד מצוות התחנה. הן נוכחות במקום וזמינות עבור האחיות בכל שאלה או דילמה. גם עבור הנשים המגיעות לתחנה הן זמינות ומוכרות, וקל יותר לנשים עם דיכאון לאחר לידה להיעזר בהן ולקבל את הטיפול המתאים. פעילות ייחודית נוספת במכבי שירותי בריאות היא הצטרפותה למחקר הבוחן את יעילות ההתערבות בנשים שאותרו בחשד לדיכאון לאחר לידה בגישת טיפול ). את הטיפול הבין- IPT בין-אישי (

אישי פיתחו בשנות השמונים ג'רלד קלרמן ומירנה וייסמן (ראו בן רפאל, ). הטיפול הוא טיפול קצר מועד 2009 ונועד לסייע לאישה להתגבר על השלב החמור של הדיכאון, לפתח דרכים יעילות להתמודד עם בעיות בין-אישיות ולגייס מערכות תמיכה. בעזרת הטיפול המטופלת לומדת לאתר את הקשיים העכשוויים שאתם היא מתמודדת והיא והמטפל מחליטים יחד על המוקד הטיפולי כדי שתוכל להתמודד טוב יותר עם הלחצים והשינויים שחלו בחייה. המחקר, בהובלת צוות ההיגוי הארצי, נערך בשיתוף ד"ר ברברה פוסמונטייר - אוניברסיטת דרקסל, ארה"ב, ד"ר רנה בינה מאוניברסיטת בר אילן וד"ר שרהלי גלסר ממכון גרטנר. הוא אף קיבל את אישורה של וועדת הלסינקי. יש לציין כי העובדים הסוציאליים המשתתפים במחקר עברו הכשרה ייעודית בת מספר מפגשים להכרת עקרונות השיטה, ומקבלים הדרכה במהלכו. עם סיום המחקר ולאור הממצאים, ייבדק האם לגישת הטיפול ערך מוסף על פני הגישות המקובלות. במידה וימצא כי ישנו ערך מוסף כזה, תוטמע שיטת הטיפול בקרב העובדות הסוציאליות במכבי. לסיכום, דיכאון לאחר לידה הוא גורם סיכון מהותי לאם ולילדיה. בשנים האחרונות היינו עדים לאימהות שפגעו בילדיהן, לעתים עד ניסיון לרצח ורצח. חקירה של מעשים רבים כאלה מלמדת כי האם סבלה מדיכאון לאחר לידה שלעתים לא אובחן או לא טופל. כמו כן לתינוקות החיים עם אם הסובלת מדיכאון נגרם נזק גדול להתפתחות הרגשית והקוגניטיבית. חשוב לשים לב לעובדה שבמשפחות שבהן יש אלימות במשפחה השכיחות של נשים החוות גם דיכאון לאחר לידה גבוהה יותר. היום ההתמקדות בישראל היא בטיפול באם מתוך הנחה שהטיפול יביא גם לשינוי ביחסה לתינוק. בשנים האחרונות נעשה תהליך הטמעה של איתור נשים לאחר לידה הנמצאות בדיכאון לאחר לידה. מאחר שדיכאון לאחר לידה נקשר גם לתופעת האלימות במשפחה יש חשיבות רבה שאנשי מקצוע מתחומים שונים יבואו במגע עם נשים הרות, עם נשים לאחר לידה ועם נשים החוות

אלימות, יהיו ערניים לתופעה ולתסמיניה וכך יסייעו לנשים אלה להגיע לטיפול על מנת שיוכלו לחזור לתפקוד ולמנוע סיכון לתינוק ולילדים האחרים במשפחה.

לחזור לתפקוד ולמנוע סיכון לתינוק ולילדים אחרים במשפחה

מקורות איציק, ד', אלרועי, א', גרוס, ר' וז' לביא- ). קולן של נשים נפגעות 2008( , סהר אלימות. ירושלים: מכון ברוקדייל ומשרד הבריאות. בלוך, מ' (ללא שנת דפוס). ד"ר מיקי בלוך, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה אמבולטורית והמרכז לבריאות הנפש של האישה, המדריך לאיתור, אבחון וטיפול בדיכאון לאחר לידה, המרכז הרפואי על http שם סוראסקי, תל אביב. מתוך //: www.tasmc.org.il/Rehabilitation- Hospital/Psychiatry/Documents/ Postpartum%20Depression%20 .)2015 (אוחזר בינואר Instructor.pdf .)2009 בן רפאל, ש' (ספטמבר בדיכאון IPT פסיכותרפיה בין אישית 37 , לאחר לידה. ניוזלטר אומנות הלידה http :// www . leida . co . il / page מתוך: . .)2015 (אוחזר בינואר asp ? id =99252 ). דיכאון לאחר 2012( ' גוטמן-אבנר, נ לידה: התינוק, האם והקשר ביניהם. הרצאה בסדנה של כנס העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק file :/// C :/ Users / yaffa מתוך: / Down l o a d s / i uy o__u i n_C i _ nuZo_n_on_euZun %20(1). pdf .)2015 (אוחזר בינואר

18

Made with FlippingBook flipbook maker