מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

דוגמאות למסרים אלימים שהוסרו מהרשת הגיע לידינו פוסט אלים מאפליקציית • , ובו שמה של נערה תמימה, Secret קריאת גנאי כלפיה ותגובות אלימות רבות של משתמשים. הפוסט הוסר דקות מקבלת הדיווח. 10 בתוך נערה התייעצה עם חברותיה בפייסבוק • מהי הדרך הנכונה לשים קץ לחייה, הדיווח הועבר לכפתור האדום ובתוך דקות ספורות מעת קבלת הדיווח נשלח אליה סיוע משטרתי, והחשש לחייה הוסר. חברים בפייסבוק 34 קבוצת חרם בעלת • הסיתה נגד נערה. הקבוצה הוסרה.

תכניות לעתיד אנחנו מקווים להגביר את החשיפה ואת • המודעות לכפתור האדום באמצעות מסעות שיווק ייעודיים. לצמצם עוד יותר את תופעת האלימות • ברשת בעזרת ציבור הגולשים באמצעות הסרת תכנים פוגעניים. להנגיש את הכפתור האדום לכל • הדפדפנים ולפתח אפליקציה למחשבים ניידים. לייצב וליעל את שירותי הכפתור האדום • בהתאם לצרכים ולפיתוחים בעידן הדיגיטלי.

הקמת מרכז ההדרכה עם הזמן, לנוכח הדיווחים והתגובות הרבות שקיבלנו, הבנו כי יש צורך מובהק בפעילותנו וכי לא די בפעילות ברשת בלבד. הבנו כי אנחנו חייבים לערוך מסע הסברה סביב תופעת האלימות ברשת ולהקנות לבני הנוער דרכים להתמודד עמה. לפיכך הקמנו מחלקת הדרכה המבוססת על מתנדבים, בנינו מערכי הדרכה בסיוע גורמים מקצועיים ויצאנו לדרך. היום, לאחר שנת פעילות כזאת, בכל שבוע אנחנו מגיעים לבית ספר אחר, תלמידים 500- וביום ההדרכה נחשפים כ להסבר על האלימות ברשת ועל פעילות הכפתור האדום. לאחרונה גם פיתחנו שלוחת הדרכה לתלמידי הדרום בחסות אוניברסיטת באר שבע, וזו השנה לראשונה שההדרכות יפעלו גם בדרום הארץ.

איך זה עובד: /http://redbutton.org.il . נכנסים לאתר הכפתור האדום: 1 . מורידים ומתקינים בחינם את הכפתור האדום כתוסף לדפדפן האינטרנט. ראו בתמונה הבאה: 2

. כשנתקלים בביטוי אלימות - לוחצים על הכפתור. עמוד האינטרנט יצולם ויישלח בצורה אנונימית לארגון שלנו. 3 . את כל הדיווחים מסננים סטודנטים מתנדבים. 4 . דיווח שהוגדר דיווח חמור מועבר בתלונה רשמית לאתר שהופיע בו הביטוי האלים. 5 . מקרים חריגים מועברים לגופים הרלוונטיים בהתאם למעשה (איומים, איומי התאבדות, מצוקה נפשית). 6

39

Made with FlippingBook flipbook maker