מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

תחום השירותים הרפואיים ומעורבות הרופאים במרכזי ההגנה מפותח בארצות הברית הרבה יותר מאשר בארץ. כל ילד המגיע למרכז ההגנה עובר סדרת בדיקות רפואיות כלליות על מנת לבדוק את מצבו הגופני ואם הוא סובל מהזנחה או מחסרים תזונתיים, כמו כן נלקחות ממנו בדיקות דם על מנת לאתר מחלות מין שאולי נדבק בהן. הרופאים מצלמים את כל הילדים, גם אם אין להם חבלות, על מנת שיוכלו להשוות את התמונות, אם ישוב אליהם הילד כשהוא חבול. מתקני מרכזי ההגנה הם מתקנים מרשימים והם מממשים את התפיסה של מתן מקום בטוח לילדים ומותאם לצורכיהם המיוחדים. עיצוב המקום משרה הרגשה של חום והגנה וניכר בו שהוא מותאם לפעילויות השונות המתבצעות בו. : הצוותים במרכזי הצוותים במרכזים ההגנה בארצות הברית הם כאמור צוותים רב-מקצועיים, כבישראל. אלא שבארצות הברית העובדים המראיינים את הילדים (להלן: אינטייק; עורכי ראיונות פורנזיים) או מלווים את המשפחות, אינם עובדים

סוציאליים בדרך כלל, אלא אנשי מקצוע מתחומים שונים שעברו הכשרה מיוחדת לטיפול ולליווי ילדים נפגעי עבירה. חלקם שייכים למרכז וחלקם עובדים עם המרכז באמצעות הסכמים. החקירות עצמן דומות מאוד לחקירות ילדים בארץ. : במרכזי ההגנה ההליך המתבצע במרכזים בארצות הברית עורכים ריאיון פורנזי, מטפלים טיפול רגשי ונותנים שירות רפואי והתערבות ראשונית בשעת משבר במשפחה. : במרכזי ההגנה הרכיב החקירתי חקירה הוא הרכיב העיקרי בתהליך. לרוב מבצעים אותו "עורכי ראיונות פורנזיים" ). עורכי הראיונות לא צריכים interview ( לבוא מתחום טיפולי מסוים, והתפקיד אינו שמור לאיש מקצוע מסוים, כפי שנעשה בישראל. בישראל הריאיון נעשה על ידי חוקרי ילדים, עובדים סוציאליים בהכשרתם. בארצות הברית הריאיון יכול להתבצע בידי שוטר, עובד סוציאלי, מראיין. בעת החקירה, השוטר, או התובע מטעם המשטרה, צופים בחקירה מהחדר הסמוך.

מרכזי ההגנה שביקרנו בהם נותנים מענה לילדים נפגעי התעללות מינית, פיזית, הזנחה, או שהיו עדים לאלימות. דווח שבשנת במרכז ההגנה בטולסה הייתה עלייה של ממש בהתעללות 2013 בילדים. ההסברים האפשריים לכך הם קשיים כלכליים ושימוש יתר בסמים ובאלכוהול במשפחה. הגיעו למרכז ההגנה בטולסה 2014 בשנת ילדים ליום בממוצע, מרביתם בני 10- כ מכלל הילדים המגיעים 46% , שהם 6–0 למרכז (בעניין זה הנתונים דומים לנתונים בארץ), מיעוטם של הילדים בגיל ). מרבית הנפגעים 17% ההתבגרות (רק בגין עבירות 38% . מתוכם 57% , הם בנות 20%- בגין פגיעות פיזיות, ו 26% , מין בגין הזנחה. בישראל מרבית הקטינים מגיעים למרכז ההגנה בשל פגיעה מינית, מיעוטם בשל פגיעה פיזית. נפגעי הזנחה לא מגיעים כלל, אלא אם כן ההזנחה נלווית לפגיעה מינית או פיזית. כמו במרכזים בארץ, למרכזי ההגנה שביקרנו בהם לא מגיעים פוגעים או חשודים.

המשלחת מישראל יחד עם צוות מרכז ההגנה בטולסה, אוקלהומה.

41

Made with FlippingBook flipbook maker