מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

מפגש חרוב

קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקלהומה

נטע רסנר ונועם תרשיש

חלקו השני של הקורס האקדמי "ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה", המשותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת אוקלהומה, בטולסה, אוקלהומה. 2014 נערך באוקטובר על חלקו הראשון של הקורס דיווחנו בגיליון של נקודת מפגש. הקורס – שהתמקד 7 בסוגיות שונות של טיפול ישיר, מדיניות ותכנון שירותים לילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה – התאפשר בנדיבותה של קרן משפחת שוסטרמן. במחזור הראשון של הקורס סטודנטים וסטודנטיות לתואר 21 למדו מבית 11 מוסמך משני המוסדות, מתוכם הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. משתתפי הקורס נחשפו לסוגיות שונות של פיתוח השירותים הן באוקלהומה הן בישראל בפרספקטיבה משווה, מתוך הדגשת עבודה מקצועית רב-תרבותית בכל אחת מהמדינות. , בחלקו הראשון של הקורס, 2014 במאי אירח מכון חרוב למשך שבוע משלחת של אנשי סגל מאוניברסיטת 7- סטודנטיות ו 10 אוקלהומה. חברי המשלחת והסטודנטים הישראלים שנלוו אליהם שמעו סדרת הרצאות בנושאים שונים בתחום רווחת הילד ובפיתוח מדיניות וסוגיות של טיפול ישיר רגיש תרבות בישראל. המשתתפים גם ביקרו במגוון של שירותים ייחודים המיועדים לילדים בסיכון בירושלים ובסביבתה (מרכז חירום, פנימייה טיפולית, לשכת רווחה המטפלת באוכלוסייה החרדית של צפון ירושלים, מרכז סימולציה רפואית ועוד). משתתפי הקורס סיירו גם באתרי תיירות מובהקים של ירושלים: במוזאון "יד ושם", ב"מוזיאון ישראל", בעיר העתיקה ובשוק מחנה יהודה. חלקו השני של הקורס היה בטולסה. הקורס נמשך שבוע. במהלכו השתתפו הסטודנטים בהרצאות בנושאים שונים, ובהם דמוגרפיה והמאפיינים הייחודים של תושבי מדינת אוקלהומה, היסטוריהשלמיעוטיםשוניםהחיים במדינה ובייחוד מיעוטים אפרו-אמריקניים ואינדיאנים-אמריקניים; הניסיון לתקן עוולות שנעשו למיעוטים אלה בעבר; האתגרים

המדינות, במדיניות ובפרקטיקה, הן בחוזקות הן בחולשות של שתי המדינות כלפי אלה . הזקוקים לנו ביותר – הילדים במפגש הסיכום, שנערך במכון חרוב, הייתה הסכמה רחבה בקרב המשתתפים שהקורס הוא הזדמנות ייחודית למפגש עם עמיתים מארץ אחרת, וכי החוויה שאליה נחשפו היא חוויה מלמדת ומעשירה. כמה נושאים מרכזיים הותירו חותם על המשתתפים. למשל, סוגיות של השמה חוץ-ביתית במערכת האמריקנית, ובעיקר אימוץ ילדים והשמה במשפחות אומנה, השונים בארצות הברית לא רק בהיקפם ובהפעלתם, אלא אף במדיניות העומדת מאחורי השירותים; שיקום עבריינים במסגרת מדינת אוקלהומה; מענה לצעירים ; המענים הטיפוליים לילדים 18 שעברו את גיל בסיכון במדינת אוקלהומה, שהם ממוקדי ) בדרך כלל. Trauma Informed טראומה ( המשתתפים חזרו ארצה לא רק עם חוויה חיובית אלא גם עם תחושת שליחות ורצון אמתי לשנות, להשפיע וליזום באמצעות הידע שקיבלו בתכנית. .2015 המחזור השני של הקורס מתוכנן לשנת ,2015 חלקו הראשון יתקיים בירושלים באביב .2015 והשני בטולסה בסתיו

בעבודה מקצועית עם מיעוטים ובייחוד בייצוג היתר של ילדים בקבוצות אלה, המטופלים בידי הרשויות להגנת הילד. המשתתפים ביקרו בשירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם (מרכז חירום, פנימייה, מקלט לנוער חסר בית, תכנית לשיקום נשים אסירות וילדיהן, שירותי אומנה ואימוץ ועוד). המשלחת ביקרה גם במוזיאון ), במוזיאון לזכר Cherokee של שבט הצ'רוקי ( פיגוע ההמונים באוקלהומה סיטי, ובמוזיאון לאמנות אמריקנית. במשך הזמן שחלף בין חלקו הראשון של הקורס, שנערך בישראל, לחלקו השני של הקורס, שנערך באוקלהומה, נוצרו חברויות כנות בין חברי המשלחות, סטודנטים וסגל כאחד. היכרויות אלה העמיקו באמצעות מפגש משותף בשיחות וידאו (וידאו קונפרנס) ובדף הפייסבוק של קבוצת המשתתפים. ההתרגשות לקראת המפגש השני הייתה רבה מאוד, והחיבור התחזק עוד יותר בזמן המפגש. עם החזרה לארץ, וסיומו המוצלח של הקורס, התחדדה ההכרה שייחודו ותרומתו הן בעיקר באפשרו התבוננות על חברה שהיא כביכול חברה רחוקה ושונה מאוד משלנו וראיית קווי הדמיון והשוני בין החברות. נראה שעל אף הקילומטרים הרבים המפרידים בין ישראל לאוקלהומה, יש קווי דמיון רבים בין

44

Made with FlippingBook flipbook maker