מודל "נוירולוג'יק" לבתי הספר" - אסטרטגיות וכלים לוויסות תלמידים שחוו טראומה

אסטרטגיות וכלים לוויסות תלמידים שחוו טראומה מלחמה, טרור וקונפליקט ביטחוני מתמשך הם אירועים טראומטיים לאחוז גבוה של ילדים וילדות בישראל. לחלק מהילדים, האירועים הקשים מתווספים לחוויות ילדות טראומטיות אחרות, כגון פרידה מדמות התקשרות, תאונה, איום לפגיעה פיזית, אובדן בית, התעללות והזנחה, וחשיפה לאלימות במשפחה. האם טראומה משפיעה על ההתנהגות של תלמידים ותלמידות בכיתה? ההתמודדות עם אירועים טראומטיים מורכבת, מאתגרת, ולעיתים מציפה עבור ילדים. בבית הספר הקושי עלול להתבטא בתסמינים כגון חוסר ריכוז, חוסר ויסות והיעדרות מבית הספר. התנהגויות אלה הן אתגר עצום לצוותים החינוכיים, בייחוד בבואם ללמד כיתות מלאות. כיצד אפשר לעזור לתלמידים ולתלמידות? מודל נוירולוג'יק מבוסס על ההבנה של תפקוד המוח בעת למידה ובעת דחק. המודל נותן למורים ) להבנת הקשר וההשפעה של טראומה psychoeducation( ולתלמידים כלים פסיכו־חינוכיים ודחק על המוח, והוא מציע כלים פרקטיים ליצירת סביבה כיתתית מווסתת לילדים ולבני נוער שחוו טראומה. איפה אפשר ללמוד על מודל נוירולוג'יק?

מודל "נוירולוג'יק" לבתי ספר

מכון חרוב ייבא לארץ את מיזם נוירולוג'יק מרשת בתי הספר לייקסייד בארה"ב ומציע הכשרה המיועדת למורים, למנהלים, ולאנשי חינוך המעוניינים להוסיף כלים יישומיים חדשים לעבודה שלהם בכיתה. *מסגרת הלמידה תיקבע בשיתוף פעולה עם המסגרת החינוכית ובהתאם לצרכיה

פרטים נוספים shiraa@haruv.org.il - גב' שירה אברהמי paulad@haruv.org.il - ד"ר פולה דוד

מיזם נוירולוג'יק: כיצד שומרים על וויסות של ילדים נפגעי לצפייה בהרצאה כנסו לערוץ היוטיוב של מכון חרוב סרקו את הקוד טראומה בבתי ספר? 9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים www.haruv.org.il • 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker