חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

טראומה מצטברת ילדים במשפחות אומנה אשר היו עדים באוקטובר 7 לטבח

פרופסור כרמית כץ, ד"ר איילת רוזנטל, עו"ס גל פרידמן האוזר

מחדשים מהמחקר

22

Made with FlippingBook - Online catalogs