חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

באוקטובר ברמות שונות. חלקם 7 כל ילדי האומנה נחשפו לזוועות באופן ישיר, משום שהתגוררו באחד מיישובי העוטף

באוקטובר לא פסחה על 7 הטראומה של אירועי טבח איש מאיתנו, אך השפיעה עמוקות על כל המשפחות והילדים שהיו חשופים לטבח באופן ישיר. האירועים התרחשו במפתיע בשבת בבוקר, יום חג, משפחות וילדים היו נצורים בבתיהם והמתינו לסיוע שעות ארוכות בחוסר ודאות. אירועים קשים אלה מוכרים בשם "טראומה קולקטיבית", טראומה משותפת ומתמשכת. מבין הקולקטיב קבוצה של ילדים שאינם מתגוררים בבית הוריהם אלא במשפחות אומנה. ילדים המוצאים למשפחות אומנה, הם ילדים שלא אחת חוו בעברם טראומה מורכבת ובפרט מקרים של תפקוד הורי לקוי, התעללות, הזנחה או אובדן של הורים ודמויות מטפלות משמעותיות. באוקטובר ברמות 7 כל ילדי האומנה נחשפו לזוועות שונות. חלקם באופן ישיר, משום שהתגוררו באחד מיישובי העוטף, לחלקם בני משפחה ואחרים משמעותיים שנפגעו או התגוררו באזור וחלקם נחשפו והושפעו בעקיפין בדומה לשאר ילדי ישראל. בהתערבות עם ילדים אלו נדרשת הבנה של הטראומות הקודמות שלהם ושל פוטנציאל ההשלכות השליליות של הצטברות טראומות על בריאותם הנפשית ועל התפתחותם. מכון חרוב התבקש לפתח מדריך שיפרט עקרונות מנחים להתערבות ולליווי ילדים אלו. נקודת המוצא היא שהחשיפה לטראומה הנוכחית מייצרת טראומה מצטברת, מחריפה את החרדות ומערערת את התמודדותם של הילדים, ולכן נדרשת התערבות ייעודית ורגישה במיוחד.

ראשית חשוב לבצע הערכה ומיפוי של מעגלי הפגיעה והחוסן: ללמוד למה ילדים נחשפו, מה הם ראו ושמעו. האם אנשים משמעותיים להם נפגעו, נהרגו או נחטפו? זאת כדי להתוות את ההתערבות הרצויה ולייצר נרטיב מתאים על האירועים. בשלב ההערכה נבחן עד כמה החשיפה השפיעה על תפקוד הילד בתחום ההתפתחותי, ברמה התפקודית היומיומית (שינה, אכילה), ביחסים עם מבוגרים משמעותיים ועם קבוצת השווים, ובוויסות הרגשי. לאחר ההערכה, חשובה דמות טיפולית מתכללת לזיהוי כלל צורכי ההתערבות של הילד ולהעמיד גורמים רלוונטיים להתערבויות כגון התערבות דיאדית, התערבות רגשית פרטנית עם הילד, התערבות במערכת החינוך, והתערבויות התפתחותיות פרה־רפואיות (קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק). האירועים הקשים ייצרבו בזיכרון החושי של ילדים רבים ובמיוחד אצל הצעירים שבהם. קולות וריחות ואף דמויות הדומות במאפייניהן לאירועים הקשים יעוררו את האימה מחדש

23 חרוב מהשטח

Made with FlippingBook - Online catalogs