חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

להלן מרכיבי הליבה של ההתערבות:

1 ומטיבה ושיקום האמון עם דמויות ההתקשרות, מאחר שילדים שהוצאו מבתיהם קידום התקשרות בטוחה מתקשים בביסוס אמון עם מבוגרים משמעותיים. הפרידה מההורים ומהמשפחה מותירה אותם עם שאלות כמו: האם מבוגרים נוספים יעזבו אותי? האם אני ראוי לאהבה? החשיפה לטראומות נוספות המאיימות על חייהם וחיי אחרים משמעותיים מציפה מחדש חרדות אלו.

2 למופעים מתן ידע לדמויות המטפלות ביחס התערבות פסיכו־חינוכית עם מבוגרים משמעותיים בחיי הילד: של הילדים שנחשפו ולתגובות המותאמות למופעים אלו. טראומטיים, לתזכורות ולציפיות טראומטיות האירועים הקשים ייצרבו בזיכרון החושי של ילדים רבים ובמיוחד אצל הצעירים שבהם. קולות וריחות ואף דמויות הדומות במאפייניהן לאירועים הקשים יעוררו את האימה מחדש. מכאן חשוב לדעת למה הילד נחשף, כי תזכורות טראומטיות עלולות להוציאו מוויסות. מבוגר משמעותי זמין יסייע לנרמל את התגובה. ילדים שנחשפו לאירועי סכנה עלולים לחשוב שהעולם הוא מסוכן בכל מקום ורגע. לחלק מילדי האומנה כבר היו אמונות כאלה, וייתכן שתחושות אלו יגברו. יש להכיר בכך ולהזכיר לילד שהוא מוגן ועושים הכול כדי שאירועים כאלה לא יקרו שוב.

3 לניסוח נרטיב הטראומה תפקיד קריטי בעיבודה קידום שיח עם הילד והורי האומנה על האירועים הקשים: עם דמויות ההתקשרות ובליווי איש מקצוע כדי לתת פשר לאירועים. על הנרטיב לכלול מרכיבים של מיטיבות הורית כדי לסייע לילד להתמודד, ולתת תוקף לתגובותיו. חשוב שהשיח יתמקד בתחושת המסוגלות העצמית, בהגנה ולא בנקמה למען התפתחותו המוסרית, ובכוחות שלו ובכוונות המיטיבות של הסביבה, שסייעו להתמודד עם האירועים.

24

Made with FlippingBook - Online catalogs