חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

4 ילדים רבים נאלצו להתפנות ממקום מגוריהם ומהמעטפת הקהילתית. הספרות מלמדת ההקשר הקהילתי: שהקהילות חשובות בקידום רווחתם וחוסנם של ילדים בכלל ובמצבי דחק וטראומה בפרט. הן מספקות עוגן, תחושת שייכות וביטחון. חשוב ככל הניתן לשמור על הקשר של הילד עם גורמי הקהילה הפורמאליים (אנשי חינוך ובריאות) והלא פורמאליים: חברים, שכנים ותנועת נוער.

5 ילדים שנחשפו לאלימות קשה וטבח, גם אם בעקיפין, יפגינו תסמינים קשים של הפרעת דחק מיצוי זכויות: פוסט־טראומטית, בייחוד אם כבר חוו טראומות אחרות בעבר. חשוב לתת להם סל טיפולים ושירותים רגשיים, חינוכיים ובריאותיים שיאפשרו להם להתמודד עם האירועים הקשים, תוך הכרה בטראומות קודמות ובחוויה הייחודית של גדילה במשפחת אומנה.

- חשוב שמנחת האומנה תבחן צרכי כל ילד ותתאים לו לסיכום מענים טיפוליים הן בזירה הרגשית והן בזירה החינוכית והבריאותית, מתוך המענים הקיימים לילדי האומנה ובמידת הצורך לפתח מענים מותאמים נוספים.

25 חרוב מהשטח

Made with FlippingBook - Online catalogs