דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

מתן טיפול נפשי בד בבד עם הטיפול הרפואי 3.2.4.5 |

צורות וצבעים, צריך פתיחות להבין, צריך מחקרים, צריך הכשרות לאנשי מקצוע".

"חובה לתת לנפגעים טיפול רפואי ונפשי. המערכת הרפואית לפעמים מתעלמת מילדים שמגיעים עקב אלימות, ואסור שזה יקרה". "מחלקה לאלימות במשפחה בכל בית חולים, כך שאם מגיעים ילדים או נשים הסובלים מהתעללות בבית, הם יופנו למחלקה הזו, שתיתן להם עזרה ראשונה, ובראש ובראשונה – מתן עזרה רפואית, פסיכולוגית וכו'". תגבור ופריסה ארצית למרכזי טיפול 3.2.4.6 | "לקוי מאוד! בתהליך טיפולי בבריאות הנפש הופניתי לבית חולים לנפגעי תקיפה מינית שנמצא בעיר חיפה, מה שדרש ממני לנסוע בכל פעם ולדאוג שילדיי יהיו בשמירה. הדבר דרש ממני אנרגיות וכוחות שאין בי. לדעתי חובה בכל עיר מרכז מקצועי בתחום זה. באחת השיחות שלי שעברתי, הופניתי על ידי המטפלת CBT בטיפול למרכז נוסף שגם הוא לא מתנהל בעיר שלי, והיה בשעות הערב. אני מרגישה שאין מענה לנפגעי תקיפה מינית, ולכן אנחנו סוחבים את זה על עצמנו במשך שנים, ללא טיפול או מענה נכונים, וזה מאוד חבל, ישנה חשיבות עצומה למקום כזה". "חייב שיהיה פיקוח קרוב יותר של נותני שירות בבריאות הנפש – להשתמש בסקרים של מקבלות שירות. יש כיום בקרה מצד סל שיקום כלפי נותני שירות – אך לא מספיק". עיסוק באיתור ולא רק בטיפול 3.2.4.8 | "ארצה להתייחס לאיתור ולא למענה רפואי, ברשותכם: חייבים לקדם איתור מוקדם של ילדים נפגעים על ידי הכשרה של כלל עובדי מערכת הבריאות לשיח על פגיעות מיניות! הפער הזה נובע מכמה גורמים: (א) כולם עוברים הכשרות על חובת יידוע ודיווח, אבל אף איש צוות לא עובר הכשרה לשיח על אלימות מינית בחדר פיקוח ובקרה על נותני שירות בבריאות הנפש 3.2.4.7 |

"הכשרה של גינקולוגים לזהות סימנים שיכולים לזהות פגיעה, הן מצד המצב הגופני, הן מצד התגובות הרגשיות בעת בדיקה". "עד לפני שנה בטכניון, בהכשרות רופאים, לא הייתה שום הכשרה על אלימות במשפחה והשלכותיה, למרות שיש עושר מחקרי שמדבר על הקשר הישיר בין אלימות במשפחה לבין מצבי חולי רבים (לא רק נפשיים כמובן). איך זה יכול להיות שסטודנטים לרפואה ולשאר מקצועות הרפואה לא צריכים לעבור הכשרות בתחום זה תוך כדי הלימודים, למי זה נראה הגיוני?". "מודעות ויכולת לזהות פגיעה מינית. להכניס את זה ללימודי הרפואה בכלל, ובפרט להתמחות של רפואת ילדים, גינקולוגיה ופסיכיאטריה". "ובכן, אנחנו רבות ורבים מספיק כדי שהמערכת הרפואית בהחלט כן תקצה משאבים ותפגין נכונות להכשיר את אנשיה לקראתנו. זה הדבר המוסרי והאנושי לעשות, במקום להמשיך לתחזק מציאות שמדירה אותנו מטיפול רפואי ראוי רק בגלל שמישהו ריסק את חיינו בילדותנו". "הכוונה פסיכולוגית של אנשי רפואה העוסקים במפגש מול פגיעה מינית".

אפשרות להשמעת קול ולהשתלבות נפגעות 3.2.4.4 | בהרצאות לסטודנטים

"הרציתי כמעט בכל אקדמיה בישראל, ואני נדהמת מהרצון ומהצורך שסטודנטים מעלים לגבי הכשרה בנושאים אלו, וזאת לעומת המציאות שבה אין בכלל תקציב להכנסת הרצאה מעין זו (יש מרצה שמשלמת לי מהכיס שלה אישית כי מה שהפקולטה נותנת זה ביזיון שלא מאפשר לממן את הנסיעה של הרכב שלי להרצאה)".

"להעלות מודעות בקרב רופאים לתסמינים אצל ילדים וגם אצל מבוגרים שעברו התעללות".

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

32

Made with FlippingBook Learn more on our blog