דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

שער החוברת1
הקדשה5
תוכן עניינים מורחב6
הקדמה10
מבוא11
רקע כללי11
חזון הוועדה ומטרותיה12
אסטרטגיית הפעולה של הוועדה13
חברי הוועדה14
צוות מחקר הוועדה16
ממצאי הוועדה19
תהליך ניתוח הממצאים19
רקע כללי על מי שבחרו לפנות לוועדה20
נתונים על הפגיעה המינית21
שער המערכות24
מבוא24
חשיפת הפגיעה וקבלת סיוע24
מערכת הבריאות26
היבטים בריאותיים ברמת הפרט בקרב נפגעי פגיעה מינית בילדות26
ההשלכות הגופניות של פגיעה מינית26
בעיות גינקולוגית ודלקות חוזרות26
בעיות אסתטיות בעקבות פגיעה27
קושי של נפגעות עם בדיקות רפואיות27
הנפגעות בעיני המערכת28
הנפגעות כפזורה של נקודות רנדומליות28
הנפגעות כ"חולות נפש"28
הנפגעות כלא אמינות28
חוויות הנפגעות את הטיפול של מערכת הבריאות בהן28
חוסר הבנה וידע על פגיעה מינית בילדות בקרב עובדי מערכת הבריאות29
אבחנה לא תואמת של עובדי מערכת הבריאות29
חוסר פרטיות ואי־שמירה על סודיות29
מתן טיפול תרופתי לא מותאם כהקלה למערכת ולא לנפגע29
הימנעות מפנייה לטיפול בגלל חוסר בידע ונוהגים לקויים30
מסרים למערכת הבריאות30
התאמה מגדרית30
פרקטיקות רגישות בעבודה עם נפגעים31
הסבר לילד ושמיעת רצונו לפני הבדיקה31
שימוש בהרדמה ובגז צחוק בעת בדיקה או טיפול31
ליווי של מבוגר (קרוב) בזמן הבדיקה31
זיהוי מצב של פגיעה מינית בעת אבחנה או בדיקה רפואית31
הכשרה מותאמת של עובדי בריאות31
אפשרות להשמעת קול ולהשתלבות נפגעות בהרצאות לסטודנטים32
מתן טיפול נפשי בד בבד עם הטיפול הרפואי32
תגבור ופריסה ארצית למרכזי טיפול32
פיקוח ובקרה על נותני שירות בבריאות הנפש32
עיסוק באיתור ולא רק בטיפול32
מערכת החינוך34
מיקומה של מערכת החינוך בתוך סיפור הפגיעה והחשיפה34
בית הספר כזירה לפגיעה35
בית הספר כזירת החשיפה36
מסרים למערכת החינוך38
תפקיד מערכת החינוך בהוראת מיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית38
אנשי חינוך כגורם מאתר מרכזי של ילדים נפגעים מינית39
היכולת לשאת ולהתמודד עם חשיפה של ילדים.39
מערכת הרווחה41
תפיסת הנפגעות את מערכת הרווחה41
רווחה מגינה41
רווחה כמערכת הפועלת באיזונים לא נכונים41
בין הזכות של הילד לזכות של המשפחה41
אי-תאימות המענה לצורך: נקודת מבט על ההקשר שהילד גדל בו42
שימת הדגש על הליך החקירה אל מול הגנה והתערבות42
רווחה פוגענית: מדלות או עיוורון42
חוויית הנפגעים את המערכות כפאזל43
רווחה וחקירת ילדים43
רווחה ומשפט44
רווחה וחינוך44
מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט45
המפגש עם המערכות כ"לא מותאם" לנפגעי ולנפגעות העבירה45
חוויית חוסר רגישות מצד גורמי החוק45
דרישות לא מותאמות לנפגעות בהגשת תלונה45
פערים תרבותיים46
קושי מול מגדר החוק46
חוויית בדידות וקושי בהליך46
צורך בתוקף ובצדק46
צורך שיאמינו לי46
צורך בצדק47
"לא התלוננתי" – החשש ממחירים בהליך הפלילי47
מסרים למערכות אכיפת החוק והמשפט47
התאימו את ההליך למאפייני העבירה ולמאפייני הנפגעים47
תאמינו לנו, תכבדו אותנו48
יצירת מרחב בחירה בהליך48
ליווי רגשי בהליך48
טיפול חובה בפוגעים49
הקשחת הליכי ענישה – יצירת הרתעה49
הכשרות49
המערכות להבטחת הכנסה52
מבוא52
קשיים בתעסוקה עקב הפגיעה המינית52
קושי במימון טיפול נפשי53
קשיים ומכשולים בקבלת זכאות לקצבת נכות וסל שיקום53
הליך קבלת ההכרה ארוך וקשה53
חסמים בקבלת הכרה לזכאות53
קושי בהתקיימות מקצבת נכות54
מסרים של פונים ופונות לוועדה54
תעזרו לנו – סיוע מותאם לנפגעות ולנפגעים54
מתן קצבה או פיצוי ייעודיים לנפגעות ולנפגעי פגיעה מינית55
סיוע במימון טיפול55
הנגשת הליכי מיצוי זכויות55
התאמת הליכי מיצוי זכויות עבור נפגעות ונפגעים55
אישור הכרה בנכות וקבלת הקלות והתאמות56
שער משפחה קהילה וחברה57
פגיעה מינית בתוך המשפחה57
פוגעים ונפגעים במשפחה57
"כל בני המשפחה פגעו בי – כל אחד בדרכו"57
"קורבן כמוני"57
תפיסות נפגעים את התגובות של בני המשפחה להתעללות58
יחסי הנפגעת עם המשפחה לאחר החשיפה58
מסרים למשפחות של ילדים נפגעי פגיעה מינית58
מסר ראשון: "תאמינו לנפגע/ת"58
מסר שני: "הכירו בפגיעה, בפוגע ובנפגע, והדירו את הפוגע"59
מסר שלישי: "אל תאשימו את הנפגע/ת"59
מסר רביעי: אל תוותרו59
החברה60
פחד להיות במגע עם העולם60
שחזור הפגיעה במערכות יחסים בבגרות60
השפעות הפגיעה על תפקוד ועל השתתפות פעילה בחברה61
נפגעות ונפגעים מעבירים מסרים על ההשלכות החברתיות של הפגיעה המינית61
אנו זקוקים לעזרה ותמיכה61
אנו זקוקים לעזרה ותמיכה61
הצילו אותנו: על חשיבות מניעת פגיעה מינית בילדים62
תפיסותיהן של הנפגעות את המכשולים לקבלת עזרה ותמיכה בזמן ההתעללות62
דינמיקה של נפגע–פוגע62
תפיסות ההתעללות של ילדים כעובדה נתונה: "אין מציאות אחרת"62
הבושה והאשמה של הנפגעים כמחסום לגילוי63
חוסר הנראות של ההתעללות: "צעקתי כמו שילדים צועקים, אבל איש לא ראה"63
השלכות של אי־מניעת ההתעללות על הנפגעות והנפגעים ועל החברה כולה64
קורבנות חוזרת64
קשיים תפקודיים ונפשיים בילדות ובבגרות64
שיטות ואסטרטגיות מניעה מומלצות65
חינוך והעלאת מודעות65
שיתוף פעולה עם נפגעים לצורך פיתוח ויישום יוזמות מניעה66
כוחן של דמויות דתיות בהעלאת המודעות66
מסרים לילדים נפגעים מינית מתוך העדויות67
מסר ראשון: את ילדה טובה, לוחמת, גיבורה ואהובה67
מסר שני: אל תתביישי – זאת לא אשמתך67
מסר שלישי: זה נורא, אבל את יכולה לחיות ולצמוח מזה67
מסר רביעי: את חייבת לספר68
מסר חמישי: צריך להיות אדם אחד שישמע אותך – צריך שיהיה מבוגר שישמע אותך68
מסר שישי: לכי לטיפול69
מסר שביעי: אתה לא לבד – אני פה בשבילך69
למידה מהצלחות71
על חוויה של נראות והתעניינות71
השפעת קשר מיטיב עם דמות בוגרת בחייו של ילד נפגע71
על המשמעות של מתן תוקף לפגיעה72
"הרגשתי שהן מאמינות לי" – על משמעות של מתן תוקף לפגיעה73
סיכום הדוח והמלצות הוועדה74
רשימת מקורות80

Made with FlippingBook Learn more on our blog