דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

"הכשרות לעורכי דין, הכשרות לסניגורים ושופטים, ניהול משבר בקהילה ובבית הספר שרואה את הפגיעה כמכלול". "חשוב לי שהחוקרת תעביר לילד שקרה לו משהו לא בסדר, שזה הגוף שלו ושאין לאף אחד זכות לגעת לך בגוף. אבל הרבה ילדים מפחדים לעשות את זה כי מפחדים מה יהיה הלאה, אם זה הורים הוא לא יודע מה יהיה איתו. גם בית משפט – שיסבירו לילד שמה שעשו לו זה לא בסדר ושיש לו זכויות ושתהיה לו תמיכה מאחוריו לדאוג לזה". מהמסרים עולה הרצון לשינוי היחס לנפגעים, הצורך בהבנת הקושי מצד גורמי אכיפה ומשפט. נפגעות ונפגעים קראו להחמרת הענישה, ליצירת הרתעה ולעשיית צדק. זאת ועוד, נפגעות ונפגעים העלו בעדויות צורך בעריכת שינויים בחוק כדי להביא להגדלת ההרשעות בעבירות מין, וכן את חשיבותם של ליווי רגשי ופסיכולוגי בעת ההליך. לסיכום, ילדים חושפים פגיעה פעמים רבות בניסיון לעצור אותה, ולא מודעים למחירים שהם עלולים לשלם. רבים מהנפגעים והנפגעות מתארים חוויה קשה של פגיעה בעקבות המגע עם מערכות אכיפת החוק והמשפט, ולעיתים היא מעצימה את הפגיעה המקורית ומוסיפה עליה. החוויות במערכות הללו מתוארות כחוויות החפצה, והנפגעות והנפגעים חשים שהמערכות משתמשות בהם רק כאובייקט לסיפוק צורך בראיות. במפגש זה הם שוב מרגישים בלתי נראים, ואם מתרחש משהו כדי להגן עליהם, גם הוא קורה מעל ראשם ומבלי לראות אותם. הנפגעים והנפגעות מבקשים שיראו אותם ושישאלו אותם מה הם היו רוצים, מה הם צריכים ולמה קורה מה שקורה להם. מהעדויות עולה שנפגעים ונפגעות מבינים שלמערכת אילוצים רבים ומורכבות בתפעול ובבניית תיק. עם זאת, הם חייבים תיווך, כנות ואת הפניות של אנשי מקצוע לענות לשאלותיהם, גם אם התשובות לא פשוטות. מהיומנאי לחוקר, לפרקליט ועד לשופט. על כולם האחריות לראות ילדים שעברו התעללות מינית, לדבר עימם ולהקשיב להם. לכולם הכוח לסייע לילדים הרבים הנפגעים. חובתו המוסרית של כל איש מקצוע לסייע לילדים הנפגעים, או למצער לא להוסיף פגיעה על גבי הפגיעה הראשונית שחוו.

התיק, הוא מלווה, הוא אחראי עליו. ואז הנפגע עטוף. זה ממש חשוב. זה מציף, כל כך כואב כי היום אני מבינה מה היה". "היה עוזר שהיה נשאר קשר עם מישהו מהמערכת שם, שמעדכן, מתעניין, לא כי הם נחמדים, אלא כחלק מנוהל ממש, ששנינו יודעים על יום שבו הם מתקשרים, או מעדכנים, להבין יותר מה הנוהל בכל דבר, לעטוף יותר...". "העדות במשפט היא טראומטית מאוד! חשוב שיהיה שם ליווי, אינטגרציה, מישהו שיחבק... חובה לתת טיפול רגשי־נפשי לנפגע, למשפחה. אני בטוחה שאם מישהו היה מדבר איתי אז... היה יותר פשוט".

טיפול חובה בפוגעים 3.5.4.5 |

"בתחום החקיקה – לחקוק חוקים הנוגעים לטיפול מחייב עבור אותם גברים אלימים – להבין שהם חלק מהחברה שלנו".

"אני היום לא מאמינה בהליך שהוא לא טיפולי- שיקומי. גם לצד הנפגע וגם לצד הפוגע".

הקשחת הליכי ענישה – יצירת הרתעה 3.5.4.6 |

"חשוב שיהיה עונש גדול מאוד. שהיחס לאונס יהיה כמו רצח. כי זה רוצח את הנפגע/ת. ולא רק שרוצח, אחר כך היא/ הוא עוד צריכים להמשיך לחיות עם זה! וזה טירוף. צריך עונש ממש חמור! כל כך חשוב! אחרת הוא יחזור לזה. וגם הנפגע לא ירגיש תיקון. זה עוול מטורף. חייב עונש מטורף".

הכשרות 3.5.4.7 |

"חקירות ילדים צריכות להיעשות על ידי אנשים מומחים לכך עם הכשרה נרחבת וגישה לילדים. חשוב מאוד שהילד לא ירגיש מאוים, ושירגיש שהקול שלו חשוב".

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

49

Made with FlippingBook Learn more on our blog