דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

שער משפחה קהילה וחברה 4

שער זה עוסק בהקשרי החיים של ילדים נפגעי פגיעה מינית ובתפיסה של נפגעות ונפגעים את הפוגעים שלהם, את משפחותיהם ואת החברה. פגיעה מינית בילדים איננה מתרחשת בתוך ואקום, אלא מושפעת תמיד מהסביבה המיידית ומהסביבה הרחבה שבתוכה חי וגדל הילד. לכן נפגעות ונפגעים מתארים את תפקידן של משפחה וחברה בהקשר של פגיעה מינית בילדות ואת ההשפעה העצומה שיש להן על הילדים הנפגעים גם בילדות וגם בבגרות. שער זה נחתם במסרים שנפגעות ונפגעים מבקשים להעביר לילדים העוברים פגיעה ולילדים שהם עצמם היו.

פגיעה מינית בתוך המשפחה 4.1

מהעדויות שנמסרו לוועדה הציבורית, הפגיעה שעברו הנפגעות והנפגעים הייתה בתוך המשפחה. 50%־ בכ לעיתים ההתעללות המינית אף עירבה כמה פוגעים מתוך המשפחה, ובמקרים אלו תוארה התעללות מורכבת שכללה מערכת יחסים של ניצול ושליטה בתוך המרקם המשפחתי. בפגיעה מינית שהתרחשה בתוך המשפחה שיתפו הנפגעים והנפגעות בבלבול הרב שעימו הם נאלצים לחיות ובקושי העצום לתפוס את ההתעללות כמעשה חריג ופוגעני, כיוון שלרוב זו הייתה המציאות שגדלו בה.

פוגעים ונפגעים במשפחה 4.1.1 "כל בני המשפחה פגעו בי – כל אחד בדרכו" 4.1.1.1 | "מגיל מאוד צעיר אני זוכרת את אחי הגדול 20 נוגע בי ומכאיב לי. הפגיעה נמשכה עד גיל בערך. לאורך השנים צורת הפגיעה השתנתה, היו מצבים שהוא היה יותר 'אוהב ורך', והיו תקופות שהוא התעלל בי בצורה סדיסטית יחד עם כמה חברים שלו. אימי הייתה מבקשת שיעניש אותי כשקרו דברים שלא היו לרוחה... הייתה אלימה לא רק כלפיי".

"הוא אנס אותי כשאחותי התקלחה. היא יצאה מהר מאוד מהמקלחת (זה היה לא צפוי. הוא תכנן שתהיה במקלחת לפחות כמה דקות) וראתה את זה. היא העיפה לו סטירה, ובדמעות שאלה אותי 'הוא עשה את זה גם לך?!'" "אבא שלי, שהיה גם הוא קורבן להתנהגות האלימה של אימי, הוא המשפחה היחידה שנותרה לי, שעבר עימי את התהליך עד היום". תפיסות נפגעים את התגובות של בני 4.1.2 המשפחה להתעללות הפונים והפונות לוועדה שיתפו בניסיונם לחשוף את ההתעללות שחוו בילדותם אל מול בני משפחה אחרים. זאת למרות החשש הגדול מפני פירוק המשפחה. מרבית העדויות העלו תגובות קשות מצד בני המשפחה – הם השתיקו את הנפגעות והנפגעים שחשפו את הפגיעה והותירו אותם לבד וללא הגנה. בין תגובות של דמויות מהמשפחה אפשר לזהות התעלמות:

נכנסתי להיריון, לא ידעתי אם זה אבא 13 "בגיל או אח".

"קורבן כמוני" 4.1.1.2 | חלק מהפונות תיארו כיצד לא היו קורבנות יחידים לפגיעה בתוך הדינמיקה המשפחתית הפוגענית:

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

57

Made with FlippingBook Learn more on our blog