דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

ההתעללות השפיעה על תפקודי הנפגעים, כולל על היכולת שלהם לעבוד, והם מרגישים שאינם מסוגלים להתמודד עם המחסור בכסף: "אני כרגע מובטל. קשה לעבוד כשיש הרבה התפרצויות בעקבות הפלאשבקים והחרדות. אני מגדל חמישה ילדים לבד ובקושי מנהל את ההוצאות". שיטות ואסטרטגיות מניעה מומלצות 4.3.3 הנפגעות והנפגעים הקדישו חלק משמעותי מהעדויות שלהם לצורך ביישום שיטות מניעה מתאימות בכמה רבדים: אחריות קולקטיבית ציבורית והעלאת המודעות באמצעות קמפיינים, תפקיד התקשורת במניעת ההתעללות, חינוך מיני מתאים לילדים בגילים צעירים יותר ולילדים מהקשרי חיים שונים, שיפור תוכניות החינוך בקרב אנשי מקצוע, הכוח של אנשי דת בהעלאת המודעות וביסוס פלטפורמות ללמידה מניסיונות הנפגעים. חינוך והעלאת מודעות 4.3.3.1 | הנפגעות והנפגעים הדגישו את חשיבות החינוך והעלאת המודעות בקרב קהילות וקבוצות שונות באוכלוסייה. הנפגעים והנפגעות הצביעו על תפקיד הקמפיינים ככלי להעלאת המודעות בקרב הציבור הרחב: "הלוואי והיה תוכן עמוק יותר, למרות שהקמפיינים והסרטונים העוסקים בנושא עושים עבודה טובה". זאת ועוד, הנפגעים והנפגעות ראו בתקשורת שחקן מכריע למניעת ההתעללות: "יש הרבה דיבורים בתקשורת על הפוגעים, אבל לא מספיק על הטראומה הפסיכולוגית שמתעוררת בקרב הילד הנפגע". "אני חושבת שקמפיינים עושים עבודה מצוינת".

העדויות".

"המידע צריך להיות מופץ לציבור בכל עת. שיבינו שיש ילדים, לפעמים מאוד קרובים אליהם, שחווים התעללות קשה במשפחותיהם". הכרחי להדגיש שהמטרה המרכזית של אותם קמפיינים היא שינוי עמדות של הציבור הרחב בכלל ושל אנשי מקצוע ומשפחות בפרט, שכן פעמים רבות עמדותיהם מעוצבות מהשיח הציבורי. הנפגעות והנפגעים הצביעו על כך שבניסיונותיהם לחשוף את הפגיעה הם נתקלים בתגובות קשות המבוססות פעמים רבות על תפיסות מוטעות של פגיעה מינית. זאת ועוד, הנפגעות והנפגעים ציינו את הטוקבקים הפוגעניים והקשים כחסם מרכזי לחשיפה של פגיעה ולהתמודדות עימה. יתר על כן, הנפגעות והנפגעים הדגישו את הצורך בחינוך מיני מתאים ובמניעת הפגיעה המינית בקרב ילדים בהקשרי חיים שונים, ילדים בגילים צעירים, ילדים עם מוגבלויות וכן ילדים מחברות שמרניות יותר: "לחנך שהגוף שלנו הוא רק שלנו, שזה יהיה דבר ברור לכל ילד וילדה ואולי מתוך זה יכול לשנות את חוסר ההבנה של הילדים לגבי החוויה הטראומטית שהם חווים ולגרום להם לחפש עזרה מיידית". "חשוב שיהיה חינוך מיני בבית הספר שיתייחס לנושא התקיפה המינית מגיל צעיר". המשתתפים הכריזו על היעדר תוכניות מניעה ושיעורי חינוך מיני בקרב ילדים בגילים צעירים יותר: "החינוך צריך קודם כל להביא מודעות לדור הצעיר, מגיל הגן, ללמד אותו מגיל צעיר מאוד על פרטיות האדם, כבוד האדם, הגנתו וביטחונו וכו'. ועדיין קיים שיעור חינוך מיני רק 2020 אנו בשנת בגילאים מאוחרים יותר, שגם הוא מתנהל בצורה גרועה עם הרבה חסרונות ... ילדים היום צריכים לדעת כבר מגיל צעיר מאוד מה הזכויות שלהם, מה מותר ומה אסור, היכן הקו האדום, איפה אני אוהב את זה והיכן שפחות ... לחינוך יש תפקיד מאוד מאוד חשוב".

"העלאת המודעות התקשורתית באמצעות

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

65

Made with FlippingBook Learn more on our blog