דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

"קידוש החקירה" נעלם אותו אדם מחייהם ולעולם לא הזכיר את הפגיעה ודיבר עליה שוב. בקרב הנפגעות והנפגעים התעלמות והיעלמות זו יצרה חוויה קשה מאוד של פגיעה, והם נותרו לבד בזירה בלתי אפשרית של הישרדות.

מערכת הרווחה 3.4

רוב העדויות שנמסרו לוועדה תיארו סיפורי פגיעה שלא נחשפו כלפי הרשויות בתקופת הילדות. מכלל העדויות, תוארה חשיפה ומעורבות של רשויות הרווחה לאחר הדיווח. מתוך מקרים אלו עלו שתי תמות מרכזיות: 17%- רק ב תפיסת הנפגעות את מערכת הרווחה וחוויית הנפגעות במערכת הגנת הילד, שהרווחה היא חלק ממנה.

תפיסת הנפגעות את מערכת הרווחה 3.4.1

חדשה, שהשקיעה מכל הלב ועזרה לי לפנות לקבוצת תמיכה לפגיעה מינית בילדות ולטיפול פסיכולוגי מסובסד במרכז למשפחה". "אחר כך לעובדת הסוציאלית שלי בדירת מעבר שאני נמצאת בה עכשיו. היא תומכת בי בכל מובן אפשרי. אין לי מה לפרט פה יותר מדי, היא הראשונה שאמרה לי שהגיוני שיש לי פוסט טראומה מורכבת". מתוך העדויות של הנפגעות והנפגעים עולה כי תפיסת מערכת הרווחה כמגינה ומיטיבה מתבססת על חוויות של סיפוק הגנה, נתינת שם ונראות לפגיעה, סיוע פרקטי במיומנויות התמודדות עם הפוסט טראומה שגרמה הפגיעה ושהייה משותפת בתהליכים מאתגרים אל מול מערכות אחרות, תוך כדי מתן תמיכה וסיוע במיצוי זכויות. רווחה כמערכת הפועלת באיזונים לא נכונים 3.4.1.2 | מתוך העדויות של הנפגעות והנפגעים עלו שלושה היבטים של איזונים לא נכונים בפעולת הרווחה, שפגעו, לתפיסתם, בשירות שקיבלו. איזונים לא נכונים הוזכרו בנוגע להעדפת זכויות הורים על פני זכויות ילדים, להיעדר התאמת ההתערבויות להקשר שבו חיים הילדים ולהתמקדות יתר בתהליך החקירה אל מול תהליכי הגנה והתערבות.

חשוב לציין שבניתוח העדויות אפשר לעיתים להתרשם שהעדויות נוגעות ישירות לתפיסת הנפגעות את הרווחה, תפיסה המתבססת על חוויה אישית. עם זאת, לעיתים יש מצבים שאי אפשר לדעת אם מדובר בחוויה ישירה או בתפיסה המבוססת על תפיסת הציבור את מערכת הרווחה. אפשר לראות את תפיסתם של הנפגעות והנפגעים את מערכת הרווחה על פני רצף – מרווחה מגינה עם חוויות מיטיבות, דרך רווחה שפועלת באיזונים לא מיטיבים עבור ילדים וכלה בתפיסת הרווחה כמערכת פוגענית. רווחה מגינה 3.4.1.1 | בתפיסה זו אפשר למצוא כמה עדויות שמתייחסות לחוויות של הגנה מצד עובדות סוציאליות ומערכת הרווחה: "החל מסע הנגיעות והקיפאון, בניגוד מוחלט לרצוני, ונמשך גם כשכבר עברתי לפנימייה ויצאתי אחת לשבועיים לסופ"ש הביתה, עד ששיתפתי את מנהל הפנימייה, ובשיתוף עובדת סוציאלית שתמכה בי נשארתי לגור בתנאי פנימייה גם בשבתות וחגים".

"לפני כמה שנים בודדות פגשתי עובדת סוציאלית

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

41

Made with FlippingBook Learn more on our blog