דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

תוכן עניינים

10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הקדמה 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבוא 1 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רקע כללי 1.1 12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חזון הוועדה ומטרותיה 1.2 13.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אסטרטגיית הפעולה של הוועדה 1.3 14.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חברי הוועדה 1.4 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צוות מחקר הוועדה 1.5 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממצאי הוועדה 2 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תהליך ניתוח הממצאים 2.1 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רקע כללי על מי שבחרו לפנות לוועדה 2.2 21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נתונים על הפגיעה המינית 2.3 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שער המערכות 3 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבוא 3.1 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חשיפת הפגיעה וקבלת סיוע 3.1.1 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מערכת הבריאות 3.2 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . היבטים בריאותיים ברמת הפרט בקרב נפגעי פגיעה מינית בילדות 3.2.1 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ההשלכות הגופניות של פגיעה מינית 3.2.1.1 | 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בעיות גינקולוגית ודלקות חוזרות 3.2.1.2 | 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בעיות אסתטיות בעקבות פגיעה 3.2.1.3 | 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קושי של נפגעות עם בדיקות רפואיות 3.2.1.4 | 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנפגעות בעיני המערכת 3.2.2 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנפגעות כפזורה של נקודות רנדומליות 3.2.2.1 | 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " הנפגעות כ"חולות נפש 3.2.2.2 | 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנפגעות כלא אמינות 3.2.2.3 | 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חוויות הנפגעות את הטיפול של מערכת הבריאות בהן 3.2.3 29. . . . . . . . . . . . . חוסר הבנה וידע על פגיעה מינית בילדות בקרב עובדי מערכת הבריאות 3.2.3.1 | 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבחנה לא תואמת של עובדי מערכת הבריאות 3.2.3.2 | 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חוסר פרטיות ואי־שמירה על סודיות 3.2.3.3 | 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מתן טיפול תרופתי לא מותאם כהקלה למערכת ולא לנפגע 3.2.3.4 | 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הימנעות מפנייה לטיפול בגלל חוסר בידע ונוהגים לקויים 3.2.3.5 | 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסרים למערכת הבריאות 3.2.4

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

6

Made with FlippingBook Learn more on our blog