דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות https://socialwork.tau.ac.il/Committee-children-victims-of-abuse אתר הוועדה: publicommittee.israel@gmail.com לתגובות:

מכון חרוב 9765418 מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים 077-5150304 פקס ,077-5150300 טל' www.haruv.org.il

עיצוב, עריכה והפקה אדם וייס עריכת לשון:

סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי: דפוס מאור וולך בע"מ הדפסה:

Made with FlippingBook Learn more on our blog