דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

המערכות להבטחת הכנסה 3.6

מבוא 3.6.1 נפגעות ונפגעים ביקשו לתת מקום נרחב להתמודדותם עם קשיים רבים ביכולת לעבוד ולהשתכר בכבוד וביכולת לרכוש השכלה. התמודדות עם פוסט טראומה קשה ויום־יומית לעיתים לא מאפשרת פניות להשקעה בבנייה של קריירה וחיי עבודה יציבים. לכך כמובן השפעה ישירה על מצבם הכלכלי של נפגעות ונפגעים, והם מתקשים בהישרדות כלכלית.

סיבות לקשיים כלכליים בבגרות הנובעים מהפגיעה תרשים ט:

10%

50%

40%

קושי בתפקוד בעבודה הוצאה כספית על טיפול אחר: הוצאה כספית על תרופות; קושי ברכישת השכלה; קושי במציאת זוגיות

) מהפונות והפונים לוועדה ציינו שיש להם קשיים כלכליים בחייהם הבוגרים בעקבות הפגיעה 24%( כרבע הוצאות כספיות על טיפולים נפשיים. 40%־ מתוכם חווים קשיים בתפקוד בעבודה ולכ 50% . שעברו

קשיים בתעסוקה עקב הפגיעה המינית 3.6.2 פונות לוועדה מתארות קושי בתעסוקה בשל ההתמודדות עם תסמיני פוסט טראומה, ומצוקה כלכלית עקב כך:

"כיום אני מובטלת. קשה לעבוד כשיש מלא התפרצויות בעקבות הפלאשבקים והחרדות. ילדים לבד ובקושי מסתדרת". 5 מגדלת

"קשה לי הרבה שעות בגלל הכדורים, בגלל יותר

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

52

Made with FlippingBook Learn more on our blog