דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התאמה מגדרית 3.2.4.1 | 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרקטיקות רגישות בעבודה עם נפגעים 3.2.4.2 | 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסבר לילד ושמיעת רצונו לפני הבדיקה 3.2.4.2.1 || 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שימוש בהרדמה ובגז צחוק בעת בדיקה או טיפול 3.2.4.2.2 || 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ליווי של מבוגר (קרוב) בזמן הבדיקה 3.2.4.2.3 || 31.. . . . . . . . . . . . . . זיהוי מצב של פגיעה מינית בעת אבחנה או בדיקה רפואית 3.2.4.2.4 || 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הכשרה מותאמת של עובדי בריאות 3.2.4.3 | 32. . . . . . . . . . . . . . . . . אפשרות להשמעת קול ולהשתלבות נפגעות בהרצאות לסטודנטים 3.2.4.4 | 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מתן טיפול נפשי בד בבד עם הטיפול הרפואי 3.2.4.5 | 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תגבור ופריסה ארצית למרכזי טיפול 3.2.4.6 | 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פיקוח ובקרה על נותני שירות בבריאות הנפש 3.2.4.7 | 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עיסוק באיתור ולא רק בטיפול 3.2.4.8 | 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מערכת החינוך 3.3 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיקומה של מערכת החינוך בתוך סיפור הפגיעה והחשיפה 3.3.1 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בית הספר כזירה לפגיעה 3.3.1.1 | 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בית הספר כזירת החשיפה 3.3.1.2 | 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסרים למערכת החינוך 3.3.2 38. . . . . . . . . . . . . . . . . תפקיד מערכת החינוך בהוראת מיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית 3.3.2.1 | 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אנשי חינוך כגורם מאתר מרכזי של ילדים נפגעים מינית 3.3.2.2 | 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היכולת לשאת ולהתמודד עם חשיפה של ילדים 3.3.2.3 | 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מערכת הרווחה 3.4 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפיסת הנפגעות את מערכת הרווחה 3.4.1 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה מגינה 3.4.1.1 | 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה כמערכת הפועלת באיזונים לא נכונים 3.4.1.2 | 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה פוגענית: מדלות או עיוורון 3.4.1.3 | 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חוויית הנפגעים את המערכות כפאזל 3.4.2 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה וחקירת ילדים 3.4.2.1 | 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה ומשפט 3.4.2.2 | 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רווחה וחינוך 3.4.2.3 | 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט 3.5 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המפגש עם המערכות כ"לא מותאם" לנפגעי ולנפגעות העבירה 3.5.1 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חוויית חוסר רגישות מצד גורמי החוק 3.5.1.1 | 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרישות לא מותאמות לנפגעות בהגשת תלונה 3.5.1.2 | 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פערים תרבותיים 3.5.1.3 | 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קושי מול מגדר החוקר 3.5.1.4 | 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חוויית בדידות וקושי בהליך 3.5.1.5 | 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : צורך בתוקף ובצדק 3.5.2 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צורך שיאמינו לי 3.5.2.1 | 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צורך בצדק 3.5.2.2 | 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בין הזכות של הילד לזכות של המשפחה 3.4.1.2.1 || 42 . . . . . . . . אי-תאימות המענה לצורך: נקודת מבט על ההקשר שהילד גדל בו 3.4.1.2.2 || 42 . . . . . . . . . . . . . . . . שימת הדגש על הליך החקירה אל מול הגנה והתערבות 3.4.1.2.3 ||

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

7

Made with FlippingBook Learn more on our blog