דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות https://socialwork.tau.ac.il/Committee-children-victims-of-abuse אתר הוועדה:

publicommittee.israel@gmail.com לתגובות:

— 9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים מכון חרוב, www.haruv.org.il • 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook Learn more on our blog