איך נדבר עם ילדים על טראומה - מדריך למורות ומורים"

איך נשוחח עם הילדים והילדות?

הכירו את המשולש. ה"משולש" הוא מיומנות טיפולית שמציעות ליברמן, , והיא כוללת התייחסות וחיבור לשלושה קודקודים: 1 )2015( גוש איפן וון הורן 1 . האירוע שהתרחש מה קרה לילד או לילדה

2 . רגשות ותגובות מופעים של הילד או הילדה (המתרחשים בהווה או שעלולים להתרחש בעתיד) 3 . עזרה ותקווה רצון של איש החינוך לעזור לילד או לילדה להרגיש טוב יותר ולחזור אל הרצף התפקודי

בשיח עם הילד אנחנו נתייחס לשלושת הקודקודים. תחילה נתייחס לכך שקרה לילד אירוע קשה מאוד, לאחר מכן נקשר את ההתנהגות שלו ואת הרגשות שלו לאירוע שקרה ולסיום נגיד שאנחנו פה כדי לעזור. נוכל לומר לדוגמה: האירוע שהתרחש "אני יודע שמשהו עצוב/קשה/מבלבל/מתסכל מאוד קרה לך ולמשפחה שלך."

"אני יודעת ש(בן המשפחה) שלך נהרג על ידי המחבלים. אני מצטערת כל כך שזה קרה לך."

"אני יודע שהבית שלך נהרס על ידי האנשים הרעים. אני מצטער כל כך שעברת את זה."

"אני יודעת שנאלצת לעזוב את הבית ואת בית הספר שלך. זה בטח קשה מאוד."

1 Lieberman, A. F., Ghosh Ippen, C., & Van Horn, P. (2015). Don’t hit my mommy! A manual for child-parent sychotherapy with young children exposed to violence and other trauma (Second Ed.). Washington, D.C.: Zero to Three.

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator