סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

- בבת גלים, במינזר

בין היתר גם " עשיתי שמירות" .

בהשאלה גם שם . " חדרים

בו לקח

", צבא שה

גרתי

בעת שירות י

הצבאי.

מכיון שאי אפשר לשמור בלי נשק , ית קיבל סטן (מין -תת מקלע אנגלי שלפני העוזי) כ די לשמור איתו . ומכיוון ש הקצינה עדיין לא הספיקה להעביר ל י שעור פירוק ו ב הסטן, ובכלל כיצד , להשתמש בו....

הרכבת

סטן מפורק ... שהיה מונח על השולחן לפני .

תי קיבל

קפץ פנימה חתול! ו אני כמעט התעלפתי ...

– פתאום

זה היה אויב?

שאלתי את הקצינה מה היה קורה א

ילו

כחיילת, ואחר כך גם כחיילת משוחררת, הייתי זכא ית לכל מיני הנחות, כמו למשל הנחה על כרטיס נסיעה באוטובוס. אחותי טובה גרה בירושלים, ואני עמדתי לנסוע אליה. הייתי עניה מרודה... ספרתי כל פרוטה... והגשתי לקופאי סכום המתאים בדיוק לכרטיס הנחה. הוא אמר, צריך להוסיף! ואני עניתי לו, אבל יש לי הנחה של חיילת! הוא ל א האמין לי ודרש לראות תעודה, ואני, נעלבת עד עמקי נשמתי, הראיתי לו את התעודה בהתרסה: מה יש, אתה לא יכול להאמין גם בלי זה? משפחתו של חיים, בעלה של טובה, היתה משפחה דתית מאוד. כשהגעתי, הושטתי יד ללחיצה לאביו של חיים, ולא הבנתי למה לא נעניתי... עד שטובה הסביר ה לי ש"נכשלתי בזה..."

משפחתי דאגה לי מאוד. הייתי אוד מוצל יחיד, והם רצו שאנשא. בני דודי מינה, בתיה וברוך מינו את

108

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker