סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

בשדות אוקראינה הקפואים.

לבדה,

הידיעה שהיא היחידה שנותרה מכל המשפחה שלה, היכתה רבקב ה שוב ושוב, אבל היא נשמה עמוק והמשיכה

ללכת.

כמה כוח צריכה נ ערה צעירה !

אני מתבוננת ב ה, וחונקת את הדמעות. מי אני שאבכה לידה. היא מספרת את הסיפור בפשטות, כאילו מדובר בחיים מובנים מאליהם, אבל אחר כך תגיד לי, כבדרך אגב: "הזכרונות חוזרים אלי, ואני לא יכולה להרדם בלילה"

124

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker