סיפור חיים - רבקה הקטנה של הזלוטניקים

לזכרון עולם

לאמי דינה ואבי אברהם;

אחי נחום, אשתו הינדה ובתם חיה'לה;

אחי יצחק;

אחותי גולדה עם בעלה שמעון וילדתם

רחל;

אחותי עטי בעלה אריה ושלושת ילדיהם מויני, שינדל'ה ונחמה.

יהי זכרם קדוש.

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker