סיפור חיים - במשועלי החיים - סיפורה של ציפורה בריסקר

תוכן העניינים

תולדות ................................ ................................ ............................ 9 הורי ................................ ................................ ................................ 10 החיים בכפר זרוז יאנ' ................................ ................................ 15 חיי היום יום ................................ ................................ .................. 19 מנהגי שכנינו הכפריים ................................ ............................. 23 ימי בית הספר ................................ ................................ ............. 24 המכולת ליד ביח " ר לסוכר ................................ ...................... 27 כניסת הרוסים לבסרביה ................................ ......................... 29 אחי ואחותי ................................ ................................ .................. 31 ימי החשיכה ................................ ................................ ................. 35 גרוש ונדידה ................................ ................................ ................. 37 החיים בגטו סיקורן ) SECURENI ( ................................ ............. 41 המעבר לקולחוז חוטרה ................................ ........................... 43 מחנה באלקי ................................ ................................ ................ 48 אחרי המלחמה ................................ ................................ ........... 54 ההכנות לעלייה ................................ ................................ .......... 58 הגרוש לקפריסין ................................ ................................ ........ 61 נישואיי לנח בריסקר ................................ ................................ .64 ח בעלי ֹ משפחתו של נ ................................ ............................. 70 אמי רחל פישמן בארץ ................................ .............................. 72 באנו ארצה ................................ ................................ ................... 73 היינו למשפחה ................................ ................................ ............ 77 התעמלות מזור לכאבים ................................ ........................... 87 תאונת הדרכים ................................ ................................ ........... 89 ההכשרה בוינגייט ................................ ................................ ...... 91 דוד בני הבכור ................................ ................................ ............. 98 אבי בני השני ................................ ................................ ............. 102 אחרית דבר ................................ ................................ ................ 105 אמא יקרה ................................ ................................ .................. 106

3

Made with FlippingBook Online newsletter