סיפור חיים - במשועלי החיים - סיפורה של ציפורה בריסקר

במשעולי החיים

ציפורה בריסקר

בשביל החיים – סיפורי חיים

הוצאה לאור ש . י.

כתיבה עריכה והפקה

נייד : 3223652 – 052

שלומית יהלום : 9886944 – 04

נייד : 4264800 – 052

8784348 - 04

חיה שריג :

: דפוס

דף אור

2006

ה " תשס

2

Made with FlippingBook Online newsletter