חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

מערכת הביטחון

סיפור אישי מפגש אינטימי ובלתי אמצעי, שבו מספרים מנחים להט"ב על התמודדותם האישית עם ההבנה וההשלמה עם הנטייה המינית, תהליך ההתבגרות, היציאה מהארון וההזדהות המגדרית. הפעילות מתחילה בהיכרות עם הזהויות השונות בקהילה הגאה וממשיכה עם סיפור אישי של המנחים. בסוף הפעילות מתקיים דיון גלוי ופתוח עם המשתתפים והמשתתפות תוך מענה על שאלות. בחלקה השני של הסדנא מתמקדת הפעילות בשיח על יצירת מרחב בטוח בבית הספר. דקות 90 משך פעילות: ש"ח 550 עלות הפעילות: הזמנת פעילות הכנה מקצועית למפקד ליווי אישי עבור מפקד או ממונה בהעברת תוכן עצמאי על קהילת הלהט"ב. במסגרת פגישה אישית יקבל הממונה ממנחה מקצועי מטעם הארגון ידע עיוני ומעשי על שילוב משרתים מקהילת הלהט"ב בצה"ל, יחד עם דגשים לקיום פעילות ושיח מכבד ומקבל בנושא. ההנחיה יכולה להיות מועברת באופן פרטני או בקבוצה, במסגרת מפגש יחיד או צמד מפגשים. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

צבא ולהט"ב שיחה על המתח שבין ההתקדמות בשילוב טרנס* לעלייה בדיווחים על אלימות והטרדה של משרתים להט"ב. פעילות הנועדה להקנות למפקדים ידע נרחב יותר בנושאים הקשורים לקהילת הגאה, בדגש על שירות להט"ב בכוחות הביטחון. ההרצאה כוללת ראשית היכרות עם קהילת הלהט"ב הכוללת מושגים, זהויות, מידע ונתונים על הקהילה הגאה בישראל ובמערכת הביטחון במפרט. שנית, כלים להתמודדות וליצירת מרחב פתוח ובטוח כלפי להט"ב: הצגת דילמות וקשיים של משרתים להט"בים, הצעות לניהולן, וכלים ליצירת מרחב בטוח עבור להט"ב. בהרצאה ישתף פעיל חוש"ן בחוויה שלו כמפקד על האתגרים בשירות כלהט"ב מחוץ לארון. דקות 90 משך פעילות: ש"ח 550 עלות הפעילות: הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker