חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

מגזר הגיל השלישי (חוש"ן זהב)

הכשרה למטפלים פעילות בשלושה מפגשים. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם הקליניקה הפסיכוסוציאלית של האגודה למען הלהט"ב, וכוללת הכשרה לעו"ס במחלקות לשירותים חברתיים בעיריות ברחבי הארץ, הפוגשים את הזקנים החיים בבתיהם, ולאנשי הצוות המטפלים בזקנים בבתי דיור מוגן. הכשרה זו מיועדת הן לסייע ליצירת מרחב בטוח עבור זקנים להט"בים, והן לסייע לארגונים לפתח שירותים רגישים ומותאמים עבורם. בירור עמדות, מושגים, קשיים מפגש ראשון: וסוגיות סיפור אישי ודגש על מאפיינים מפגש שני: ייחודיים של קשישים וקשישות להט"ב מפגש בו ינתנו כלים לצוות מפגש שלישי: ולמוסד בהתמודדות מוצלחת עם קשישים וקשישות להט"ב כדי להבטיח המשך פעילות שירות נוסף: והתמקצעות בנושא, נפעל למנות נאמן/נת להט"ב במוסד, אשר יקפידו על הטמעת וקיום הכלים שהועברו בסדנא. נאמנים אלו ימשיכו לקבל מאיתנו ליווי, וחומרי הסברה והדרכה לשימוש אישי, ללא תשלום. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

פעילות סיפור אישי הפעילות מיועדת לאנשים העובדים עם אוכלוסייה מבוגרת – עובדי בתי דיור מוגן ובתי אבות, אנשי מערכת הבריאות העובדים במחלקות גריאטריות, סטודנטים לסיעוד ומקצועות רלבנטיים נוספים. הפעילות כוללת היכרות עם הקהילה הגאה והמאפיינים הייחודיים של חבריה הקשישים, סיפורים אישיים של בני הקהילה, בדגש על שנות התבגרותם והזדקנותם כלהט"בים בישראל, הבנת המושגים של מין, מגדר ומיניות, כלים פרקטיים להתמודדות ויצירת מרחב בטוח עבור להט"בים. חלק מהפעילות יוקדש לדיון פתוח המאפשר למשתתפים ולמשתתפות הזדמנות לשאלות ולשיתוף. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker