חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

פסיכולוגיה ועו"ס

סדנאות לאנשי ונשות טיפול סדנא בשיתוף א.נשי מקצוע מטעם המכון להכשרת מטפלים בסוגיות להט"ב הסדנא תועבר על ידי אנשי מקצוע מתחום הטיפול מטעם המכון להכשרת מטפלים בסוגיות להט"ב, אשר נולד משיתוף הפעולה של שני ארגוני קהילה ותיקים: חוש"ן – חינוך ושינוי – מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל, הוא מלכ"ר הפועל ומטרתו שינוי עמדות שליליות 2004 מאז כלפי קהילת הלהט"ב והכשרת אנשי מקצוע לעבודה עם הקהילה, והקליניקה הפסיכוסוציאלית של האגודה למען הלהט"ב- מרכז הטיפול והייעוץ של האגודה בפריסה ארצית, המתמחה במתן סיוע לקהילה הלהט"בית על כל גווניה, בטיפולים שונים כגון טיפולים פרטניים, זוגיים, הדרכות הורים, גישור וייעוץ. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker