חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

מערכת החינוך

פעילויות לבתי ספר יסודיים

להפוך את בית הספר לסביבה בטוחה ומכילה יותר עבור כל התלמידים והתלמידות. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

פעילות לצוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים צוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים קהל היעד: מה אומרות לילד שרוצה ללבוש שמלה לבית הספר? איך מגיבות כשהבנות משחקות בטרקטור ומטפסות על עצים? הפעילות מפגישה את הצוות החינוכי עם סיפורים וחוויות מחיי היום-יום של ילדים וילדות בגילאי היסודי, המתמודדים עם נושאי מגדר וזהות, ועם חוויותיהם של ילדים/ות ממשפחות גאות. הפעילות מאפשרת מרחב שיחה על נושאי מגדר בגילאים צעירים, ומעניקה לצוות החינוך כלים פרקטיים ליצירת מרחב בטוח בבית-הספר, וחשיבה משותפת על דרכי תגובה ומענה במצבים יום-יומיים. פעילות מומלץ להזמין פעילות זו יחד עם לצוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים - המשך דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות פעילות המשך לצוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים צוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים קהל היעד: במפגש השני נדון ביצירת מרחב בטוח לילדים ולילדות, יחד עם העמקת השיח והיכרות עם מצבים ומחשבות המעסיקים ילדים בנושאי זהות ומגדר. פעילות זו עתידה לקרב את הצוות לעשייה ולקידום השוויון והפתיחות בבית-הספר, ובכך

פעילות המשך לצוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים צוותי חינוך בבתי-ספר יסודיים קהל היעד: במפגש השני נדון ביצירת מרחב בטוח לילדים ולילדות, יחד עם העמקת השיח והיכרות עם מצבים ומחשבות המעסיקים ילדים בנושאי זהות ומגדר. פעילות זו עתידה לקרב את הצוות לעשייה ולקידום השוויון והפתיחות בבית-הספר, ובכך להפוך את בית הספר לסביבה בטוחה ומכילה יותר עבור כל התלמידים והתלמידות. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker