חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

פעילויות לחטיבות ביניים

להט"ב לחט"ב לכיתות ז' - ח' קהל היעד:

להט"ב לחט"ב - צוותי חינוך בחטיבת ביניים צוותי חינוך בבתי-ספר חטיבת קהל היעד: ביניים הפעילות מפגישה את הצוות החינוכי עם סיפורים וחוויות מחיי היום-יום של נוער בגיל החטיבה, בדגש על המפגש בין צוות ההוראה לנוער להט"ב ועם ילדים ממשפחות גאות. הפעילות מאפשרת מרחב שיחה על נושאי מגדר ומיניות, ומעניקה לצוות החינוך כלים ליצירת מרחב בטוח בבית-הספר. מומלץ להזמין פעילות זו יחד עם פעילות פעילות להט"ב לחט"ב - להט"ב לחט"ב ועם המשך דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות להט"ב לחט"ב - צוותי חינוך בחטיבת ביניים צוותי חינוך לגיל הרך, צוותי חינוך קהל היעד: בבתי-ספר יסודיים, חט"ב ועל-יסודיים "מה זה הומוסקסואליות?", "מה ראשי התיבות של להט"ב?", "נטייה מינית זה מולד או נרכש?", "מה אנחנו יכולות לעשות כצוות חינוכי?", "מאיזה גיל זה מתחיל?" - לכולנו יש שאלות רבות בנוגע לנטייה מינית וזהות מגדרית בנוגע לסביבה שלנו ובעיקר בנוגע לתלמידים ולתלמידות שלנו. בהרצאה נענה על כל השאלות ונחשוב יחד איך להשתמש בידע ליצירת מרחב בטוח ומקבל בבית הספר. דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

הפעילות עוסקת בחוויה היום-יומית של נוער בגיל החטיבה, תוך שימוש בכרטיסיות עם סיפורים אמיתיים על חיי נוער להט"ב וילדים ממשפחות גאות. מומלץ להזמין פעילות זו יחד עם פעילות פעילות להט"ב לחט"ב - פעילות המשך ועם צוותי חינוך בחטיבת ביניים דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות להט"ב לחט"ב - פעילות המשך תלמידי ותלמידות חטיבות ביניים קהל היעד: פעילות המשך לפעילות להט"ב לחט"ב, המשלבת סיפור אישי שבו מספרים מנחים להט"בים על התמודדותם האישית עם ההבנה וההשלמה עם הנטייה המינית, תהליך ההתבגרות, היציאה מהארון וההזדהות המגדרית. אופי הסיפור מותאם לגילאי חטיבת הביניים. בהמשך נקיים דיון על המרחב הקיים בבית הספר, בדגש על המושג "מרחב בטוח" ועל הדרכים השונות בהן אפשר ליצור אותו. דרך שיח חיובי של אכפתיות ואחריות כלפי האחר והאחרת, הפעילות רותמת את התלמידים ללקיחת אחריות אישית וקבוצתית כחלק מהמאמץ ליצירת מרחב בטוח בבית הספר. פעילות מומלץ להזמין פעילות זו יחד עם צוותי חינוך בחטיבת ביניים דקות 90 משך פעילות: הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker