ארגון המורים - השתלמויות תשע"ז 2016-2017

משתלם להשתלם בארגון המורים . . . מגוון השתלמויות איכותיות בתחומים שונים. אין אנו גובים דמי הרשמה.

גבייה ישירה מקרנות ההשתלמות. טיפול אישי בגמולי ההשתלמות. דיווח לקרן בתום שנת השבתון. מחירים מוזלים למורים שאינם בשבתון. יעוץ אישי ומקצועי.

לפרטים והרשמה נא לפנות: - תל-אביב מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - ד”ר שוש וינטר ShoshW@irgun-hamorim.org.il ˇ 03-7106740/85/39 . טל נגב-דרום מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - - מגי שלו MaggyS@irgun-hamorim.org.il ˇ 08-6252772/3 :’ טל ירושלים-מודיעין מנהל היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - - אלי משה EliM@irgun-hamorim.org.il ˇ 02-6222464 :’ טל - חיפה והצפון גבי הורנונג - מנהל היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות GabiH@irgun-hamorim.org.il ˇ 04-8141006/7 . טל’: טל בונוס מיוחד יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמויות של 16 מורה בשבתון הלומד את כל יח”ל כל אחד באותה שנה 2 קורסים של 2 ארגון המורים, זכאי להשתלם עד (על בסיס מקום פנוי ובתאום עם מנהל/ת היחידה). ללא תשלום נוסף יח”ל בלבד לפני תנאי “קרן ההשתלמות” ולומד את 12 מורה שזכותו ללמוד יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמות של ארגון המורים, זכאי ללמוד 12 כל שעתיים נוספות במחלקה להשתלמויות באותה שנה ללא תשלום נוסף (על בסיס מקום פנוי ובתאום עם מנהל/ת היחידה). יח”ל בתשע”ז במרכז ההשתלמויות בארגון 8 מורה בחצי שבתון הלומד יח”ל נוספות באותה שנה ללא תשלום נוסף 2 המורים, זכאי ללמוד (על בסיס מקום פנוי ובתאום עם מנהל/ת היחידה).

03-5562010 : יוביפרינט

www.igm.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online