קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 251 יולי 2015

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

תנאים פדגוגיים ומגמות בהוראה ובלמידה מאיר אגמון 23

מדור חדש קרני ידע תקציר עבודות דוקטורט ד"ר האדי שכיב קאסם 91

זרקור: תיכון מקיף חקלאי ברנקו וייס פרדס-חנה שרון כץ

ת מ ו ז - א ב ת ש ע " ה 2 0 1 5 י ו ל י

ג י ל י ו ן 2 5 1

Made with