קשר עין גליון 264 - ירחון ארגון המורים דצמבר 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

פשוט לומר תודה: יום המורה הרביעי יוצא לדרך 20 ניסן שטראוכלר

ריאיון עם ד״ר עופר רימון, משרד החינוך 18 קרן שקד

- 21־ שליטה במיומנויות המאה ה 32 >> נוי שניר ההבדל בין גברים לנשים

2 0 1 6 ת ש ע " ז

ד צ מ ב ר כ ס ל ו - ט ב ת

2 6 4 ג י ל י ו ן

Made with