קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות

אז מה מצפה לנו במחצית זו: ראשית, אנו חונכים בימים אלו אתר חדש ● שיאפשר רישום מקוון ונוח לכל ההשתלמויות של המחזור הקרוב, ובכלל זה השתלמויות מקוונות בלמידה מהבית, השתלמויות להכשרת בעלי תפקידים שהתרחבו, וכרגע יש לנו מרכזי לימוד בירושלים (גם במזרחית), בבאר-שבע, באשדוד, בתל-אביב, בחיפה, בכרמיאל, בנצרת, באום אל פחם ובקרוב במג’דל שמס. רוב ההשתלמויות כבר יצאו לדרך והן ● מלאות, אך עדיין יש כמה מרכזים בהם טרם התחילו ההשתלמויות ועדיין ניתן להירשם (רישום מקוון דרך אתר הארגון) ובשל הביקוש הרב נשקול פתיחת מחזורים נוספים עוד השנה ובעוד מרכזים. על כך תועבר הודעה במייל ובאתר הארגון. סמינר מטייל ולומד לפולין וליטא בנושא ● תרבות קהילות ישראל יוצא לדרך שוב. הנושא המוביל הוא קהילות ישראל, יהדות ותרבות היידיש. מפגש ראשון של הסמינר יתקיים ב- . היציאה 12.3.17- והמפגש השני ב 01.01.17 בחופשת 02.4.17 ’ לליטא ופולין תהיה ביום א טרום פסח, והחזרה לקראת ליל הסדר, ב- . מפגש נוסף יתקיים לאחר החזרה 09.4.17 מחו״ל. הסמינר (השתלמות) מוכר לגמול של מוכרות לאופק 30 יח״ל) שמתוכן 3( שעות 90 60 חדש עם ציון (מחייב הגשת עבודה) ועוד שעות לגמול ללא ציון. הסמינר מיועד לעובדי הוראה פעילים (גמלאים יצטרפו רק על בסיס מקום פנוי ובמחיר שונה ללא הנחה וסבסוד, היות שחלק מהוצאות הסמינר ממומנות ע״י הקונגרס היהודי לתרבות היידיש שמושבו בווילנה וחלק אחר ע״י העמותה הפדגוגית). סמינר דומה יצא במחזור קודם לשומרי מסורת, ולכן הפעם הוא אינו מתאים להם. בהשתלמות זו נכיר את חיי הקהילה והתרבות העשירה של יהודי מזרח אירופה בתקופה שקדמה לשואה, באמצעות סיורים והתוודעות לסופרי היידיש, שהשתמשו בהומור מתובל בדמע לתיאור חיי התקופה. עיון בספרות היידיש מאפשר להכיר טוב יותר את הפרט, מן 80%- את התרבות ואת השפה של למעלה מ הנספים. היידיש העניקה כלי ביטוי ביום-יום וגם

עושר תרבותי למערכת הספרותית-תרבותית, שבאמצעותה התוודעו בני “עמך״ למקורות תרבותם היהודית המסורתית, והייתה כלי לשימור ולפיתוח התרבות המסורתית וגם מגן מפני התבוללות. השפה והספרות הנציחו וסיפרו את הגעגועים לציון, ובתוך כך גם חשפו לפנינו את העולם שחי ויצר בתקופה שלפני השואה. זהו המחזור הרביעי היוצא לדרך, ועד כה המשובים מהללים ומשבחים. אנו, כמובן, טורחים ללמוד מכל מחזור, מתקנים ומשפרים. התכנית וסדר היום מפורסמים באתר ארגון המורים ונשלחו במייל. מרבית ההשתלמויות של סמסטר א’ יצאו ● לדרך, אך עדיין אפשר להצטרף לכמה מהן וכדאי להתעניין באתר ובסניפי המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות. כפי שהוזכר, גם ההשתלמויות להכשרת בעלי תפקידים כבר מלאות ברובן, אך עדיין אפשר להירשם בכמה מקומות שבהם לא החלו ההשתלמויות. הרישום לסמסטר ב’ בעיצומו, וכל המורים הפעילים מוזמנים להצטרף. למי שאינם מוצאים את הזמן להצטרף להשתלמויות הפרונטליות, ובכל זאת רוצים להעשיר עצמם, להתעדכן ולצבור גמולים, הפתרון הוא השתלמויות מקוונות, המצויות אצלנו למכביר ובמגוון עשיר וניתן לקיימן ללא תלות בזמן ובמקום. ההרשמה אף היא מקוונת, דרך אתר הארגון, והמחיר לחברי ₪ 600 הארגון לאחר הנחה וסבסוד עומד על שעות. 60 להשתלמות של בקרוב ייבנו סמינרים להכרת שואת יהודי ● צאו סיורים לרומניה ֵ רומניה ויוון, ובסיומן י וליוון. פרטים יינתנו באתר ובמיילים למורים. נוסף על כך צפויים להיבנות השתלמויות וסמינרים להכרת קהילות נוספות, כמו יֵצאו סיורים ספרד, פורטוגל ומרוקו, ובסיומם למקומות אלה. ולתזכורת: בימים אלה ממש נבנית תכנית ● ייחודית מקוונת (בלמידה מרחוק) מעניינת מאוד, בכמה שלבים, להכשרת מחנכים (מתאימה לכל מורה, שכן כל מורה הוא מחנך, גם אם לא הוגדר כך). נשמח מאוד לקבל את חוות דעתכם ורעיונותיכם באשר לנושאים האמורים להילמד בהשתלמות מעין זו. אפשר JACOBO@IGM.ORG.IL : להעביר אליי, למייל

קשר הודעות הארגון 15

יעקב אופק יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות jacobo@igm.org.il

Made with FlippingBook - Online catalogs