קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

Animated publication

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

זרקור: בית החינוך הדתי- טכנולוגי אמי"ת רמלה 22 שרון כץ

אתר אינטרנט חדש לארגון המורים 20

היכנסו לכיתה, מתחילים לשחק! 30 אודי מלכה

2 0 1 7 ת ש ע " ז

י נ ו א ר ט ב ת - ש ב ט

2 6 5 ג י ל י ו ן

מקסימום פסיכומטרי במינימום מחיר!

*ההטבה בתוקף עבור עובדי הוראה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה בלבד. . אין כפל הנחות. ט.ל.ח. 31.01.17 : תוקף ההנחה המיוחדת

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תשע"ז

. האנובר, גרמניה. 30- האחים סגולה ושלמה חוגלמן, שנות ה

היסטוריונית, מרים דובי-חזן, לפרטים נוספים: 09-7419471 054-7400068 miriamdubi@bezeqint.net www.docostory.com יש לשלוח עד יום חמישי, כ”ה אדר תשע”ז, מועמדות לפרסים השונים , לרינת ריבק, המגמה להכשרת מורים, בית הספר 2017 במרץ 23 .91034 ירושלים 3477 . הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם, ת.ד לשאלות ולמידע נוסף: prasim.education@yadvashem.org.il 02-6443875 רינת ריבק www . yadvashem . org ובאתר האינטרנט וחקר ההיבטים השונים של תולדות שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה. פרס יינתן לעבודת גמר מצטיינת העוסקת בתולדות יהודי צרפת. ) Fondation pour la Mémoire de la Shoah ( קרן לזיכרון השואה בצרפת הפרס מוענק מ אגודת עלומים. בשיתוף העניקו למשפחתכם מתנה עם ערך נצחי, לדורי דורות בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם מעניק פרסים למפעלים חינוכיים שבמרכזם לימוד השואה והוראתה בתחומים הבאים: תכניות חינוכיות בהוראת השואה מוענקים למוסד חינוכי פורמלי או בלתי פורמלי שבמסגרתו התקיימה שני פרסים בהצלחה תכנית חינוכית בנושא השואה. מוענק לתכנית חינוכית בהוראת השואה שיזמו והובילו מורים שהשתתפו פרס נוסף בהשתלמויות של יד ושם ברחבי הארץ. ,₪ 6,000 לכל אחת מהתכניות הזוכות יוענק פרס כספי של וכן, צוות בית הספר יוזמן ליום עיון ביד ושם. מוענק הודות למשפחת ניימן, אנגליה. חונו ובלימה ניימן ז”ל פרס ע"ש ספר המיועד לילדים ולנוער הפרס יוענק לספר המקרב את הילדים והנוער לנושא השואה. הפרס יינתן לספר שהתפרסם בשנים האחרונות. , לזכר בנה היחיד, סנדרה ברנד מוענק מתרומתה של ₪ 4,000 הפרס בסך שנספה בשואה. ברונו ברנד ז”ל עבודות גמר מצטיינות מתחומי דע שונים המוקדשות לנושא השואהשל תלמידי החטיבה העליונה הפרסים יינתנו לעבודות גמר מצטיינות, מעמיקות וחדשניות המוקדשות לנושא השואה. יתקבלו כמועמדות עבודות גמר מכל הדיסיפלינות (עבודה עיונית, קולנוע, אמנות פלסטית, מחשבים, תאטרון, מחול וכו’). ₪ 500 לכל אחת מהעבודות הזוכות יוענק פרס כספי בשווי של מארק ולובה יובילר ז”ל. הפרסים מוענקים מהקרן על שם תכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה מענק וחומרי למידה יינתנו לבתי ספר שינחו תלמידים באופן קבוצתי ללמידה שנות הצלחה בתיעוד וכתיבת 19 ביוגרפיות, סיפורים אישיים, זוגיים ומשפחתיים שנכתבים באהבה, ברגש ובמקצועיות הסיפור שלכם, לצד תמונות משפחתיות היסטוריות ועדכניות, דוקומנטים מגוונים ממסע החיים ועץ שורשים משפחתי ספרים בעברית, 900 מעל אנגלית והולנדית (ראיונות אישיים או שכתוב יומני חיים) צרו קשר עוד היום ונצא יחד למסע המרגש!

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה) ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: קורסי קיץ מרוכזים + . יום לימודים אחד בשבוע 1 שבועות 4-2 במשך . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה 2 התכנית גמישה לימודי השלמה לפי הצורך תואר שני בתנ"ך בשנה אחת לחזור לשורשים!

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון

לפרטים: 03-5318229 : טלפון depttn@mail.biu.ac.il דוא"ל: טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט dory.os.biu.ac.il/toar2web וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי"

מינהל מערכות חינוך M.Ed. מסלול חדש עם תזה פרופ' יצחק פרידמן ראש התכנית: להיות מורים מעוררי השראה תואר שני הלימודים מתקיימים יום בשבוע חינוך מיוחד M.Ed. פרופ’ אלכס קוזולין ראש התכנית: הלימודים מתקיימים יום בשבוע חינוך מתמטי לבית הספר היסודי M.Ed. פרופ׳ שלמה וינר ראש התכנית: הלימודים מתקיימים יום בשבוע תרבות עם ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בן יהושע ראש התכנית: הלימודים מתקיימים יום בשבוע מוסמך בהוראה * M.Teach תואר שני חדש! תואר שני עם תעודת הוראה

ד"ר רוני ריינגולד ראש התכנית: הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע

* התכנית קיבלה אישור לפתיחתה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

לפגישת ייעוץ והרשמה * 3622 www.achva.ac.il

המכללה האקדמית אחוה

לקראת הסכם קיבוצי חדש

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

רפורמה זו גרמה לכך שמשרד התחבורה הוזיל את מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ובשל כך משרד החינוך הפחית את ההחזרים למורים. מורים רבים מאוד באים לבית הספר ברכבם הפרטי, כשההוצאה על כך גבוהה בהרבה מעלות התחבורה הציבורית, ולכן נאלצו להשלים הרבה כסף מכספם. כעת, לאור הוזלת תעריפי התחבורה הציבורית ועקב כך הקטנת ההשתתפות של משרד החינוך, המורים נאלצו להוסיף על חשבונם הרבה יותר לשם כיסוי עלות הנסיעה ברכב פרטי. היות שלא הגיוני שנדרוש ייקור של התחבורה הציבורית רק כדי שהמורים לא ייאלצו להוסיף מכספם למימון נסיעות, דרשנו ממשרד החינוך לתגמל את המורים בגין ביטול זמן – כלומר הזמן הארוך יותר שמורים ייאלצו לבזבז בדרכים בתחבורה ציבורית. משרד החינוך חישב ומצא שפיצוי בגין ביטול זמן יעלה לו הרבה יותר והמשיך לשלם למורים את ששילם קודם לכן, טרם ההפחתה. ערב ראש השנה, בשכר ששולם בתחילת אוקטובר, התברר שכל תשלום היתר ששולם תחת סעיף החזר הוצאות נסיעה נוכה במלואו. וכך מורים התעוררו ערב החג עם משכורות מקוצצות באלפי שקלים ללא כל הכנה וללא כל הסבר. לכך היתוֹסף גם אי תשלום ראוי למורים בגין דיווחים שגויים במערכת השכר, שיבוץ המורים, גם הקבועים, מחדש כל תחילת שנת לימודים, העדר כוח אדם במשרד החינוך וחוסר מקצועיות. אלף מורים עובדי מדינה (גננות, מורים 14- כ מהם 4000- בבתי ספר יסודיים ובחט"ב) נפגעו. כ חברי ארגון המורים. הואיל ומשרד החינוך לא קיבל את הצעותינו לפתרון שתי הבעיות הנ"ל, הכרזנו על סכסוך עבודה, וכעבור שבועיים של צינון התחלנו בעיצומים של ביטול הפעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס (ועדת חריגים אפשרה יציאות במקרים שבהם הטיול שולם מראש ולא

תוקפו של ההסכם הקיבוצי שנחתם באוגוסט , המכונה הסכם עוז לתמורה, פג ב- 2011 , לפני כמה ימים. כבר בחודשים 31.12.16 ספטמבר – אוקטובר פנינו למשרד החינוך, למשרד האוצר ולמרכז השלטון המקומי בבקשה להתחיל לנהל עמנו מו"מ לקראת הסכם חדש, אך נענינו בסירוב, וללא כל נימוק הגיוני. יחד עם זאת ברצוני לבשר לכלל ציבור המורים בבתי הספר העל יסודיים שסוף סוף מרכז השלטון המקומי הסכים להתחיל במו"מ כבר במחצית חודש ינואר. איני יודע מה יהיה משך המו"מ, אף איני יודע מה יהיו תוצאותיו. אך ברור לי מעל לכל ספק, שבלי חזית ציבורית רחבה ביותר, כזו התומכת במורים, בשכרם, בתנאי עבודתם ובמערכת החינוך ככלל, לא נצליח להגיע להישגים משמעותיים שיהוו "קפיצת מדרגה" בשכר המורים וניאלץ להסתפק בתוספות שכר מזעריות, ולכך איני מוכן בשום אופן. הרפורמה עוז לתמורה נתנה קפיצת 2011 - ב , נוסף על כל תוספות 44% שכר בשיעור של השכר שקיבל כל הסקטור הציבורי. כעת אנו זקוקים לקפיצה משמעותית נוספת. על ציבור המורים להבין שלא ניתן לקבל בבת אחת את כל מה שאנו רוצים ודורשים. אבל כבר בהסכם עוז לתמורה התחלנו ללכת בדרך זו, וגם אם היא ארוכה ומתמשכת, אני מאמין שבסופו של דבר נצליח. כדי להשיג את המטרות של שיפור שכר המורים ותנאי עבודתם נפגשתי עם הנהלת פורום ההורים הארצי, המעוניינים גם כן בקידום מעמד המורים ומערכת החינוך למען ילדיהם, ואני מקווה מאוד שלאור השינויים שהיו בהנהגת הסתדרות המורים נוכל לשתף פעולה, כפי שהיה בעבר, בראשית שנות האלפיים... בעיות השכר התחלנו בדין ודברים 2016 כבר בחודש אפריל עם משרד החינוך לאור הרפורמה של משרד התחבורה בתעריפי התחבורה הציבורית.

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

ניתן היה לבטלו מבלי להיפגע כלכלית). למרות שלא נגרם נזק בתקופה הראשונית, פנו משרדי החינוך והאוצר לביה"ד הארצי לעבודה בבקשה לצווי מניעה נגד שיבוש הטיולים. לאור זאת הכרזנו על השבתת מחאה של שעתיים, ושוב משרדי האוצר והחינוך, והפעם יחד עם הסתדרות המורים, התייצבו מולנו בביה"ד הארצי לעבודה וביקשו צווי מניעה. התנהלותו של מזכ"ל הסתדרות המורים שפרש, בהצטרפות למשרדי החינוך והאוצר במהלך של הוצאת צווי מניעה נגד ארגון המורים שנאבק למען תשלום שכר הוגן ובזמן למורים, אינה מתקבלת על הדעת, אלא אם דברים אחרים עמדו מאחורי התנהלותו זו.

מורים 3000- במקביל טיפל ארגון המורים בכ שנפגעו בשכרם באוקטובר-נובמבר. לצורך כך הקמנו גם לשכת שירות ופתחנו מוקד טלפוני, ובאמצעותם, בעזרת מומחי שכר, מזכירי סניפים וחברי הנהלה, פותרים את הבעיות בדרך פרטנית. משרד החינוך לא השכיל לפתור את הבעיות ובתוכנית העבודה שלו מתוכנן סיום פתרון !!!2018 הבעיות רק לדצמבר לדעתי, גם במועד זה לא יצליחו לעמוד וממילא נראה שהיו מעדיפים לנהל מערכת חינוך ללא מורים וללא תלמידים. ארגון המורים ימשיך להשקיע, לא רק בהסברה פנימית, אלא גם בהכשרת לב הציבור לקראת המאבקים והמו"מ שעוד צפויים לנו.

תוכן העניינים

אוריאלה ענבר | "באנו חושך לגרש"

26

רן ארז | משולחן ההנהלה 7 נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית 10 אבי פסקל | המחלקה למינהל נורית הס | המחלקה לפנסיה 11

| "ארגון המורים שלך" – יותר מסיסמה 28 סימונה קרונפלד

אודי מלכה | היכנסו לכיתה, מתחילים לשחק!

30

זהבה שפר | המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות 12 | המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי 15 יעקב אופק חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות 16

| ה - ורשה, פולין ָ ש ָ חט"ב לאודר-מוֹר 34 ד"ר אפרת קדם-טהר

אורית גמרמן | ערכה של מילה

36

שרון כץ | התשמע קולי - רונן אברבנאל 37

מוטי מרוז | משולחן מינהלת אופק חדש שרון כץ | המחאה החינוכית – סיקור כנס

| יוזמת עיריית חולון-פרס לבתי ספר מצטיינים

38

18 אתר אינטרנט חדש לארגון המורים 20

שרון גול

שרון גול וגיל סגל | שאני אעשה ספורט? 39

| זרקור: בית החינוך הדתי-טכנולוגי אמי"ת רמלה

22

- מדור פנאי ותרבות למורים שלנו 40

שרון כץ

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ארגון המורים החליט להמשיך במאבקו. תמונת המצב של מערכת החינוך בישראל אינה מעודדת כלל. המורים ממשיכים למלא את תפקידם כשליחות בעוד תנאי עבודתם אינם משתפרים והדבר אינו זוכה להתייחסות ראויה של מי שאחראי לשיפור המצב. רשימת הבעיות המקשות על המורים ארוכה, והשר הממונה מר נפתלי בנט ממשיך להתחמק מטיפול בהן. יו"ר ההנהלה ימשיך לעדכן אתכם באמצעות איגרות מידע.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

התקיים טקס הענקת פרס החינוך מטעם 27.11.16 בתאריך ארגון המורים והעמותה הפדגוגית ע"ש אחמד טהא אגבארייה ז"ל, באולמי אבניו בקריית שדה התעופה, והוא היה מרגש ומוצלח מאוד. הטקס, כידוע, הוא פעולה חינוכית אחת מני רבות של ארגון המורים, המוקירה את עשייתם של בתי ספר שנים. 18 ברחבי הארץ, והוא מתקיים מדי שנה בשנה זה די למורים בנושאים ָ ארגון המורים פתח מוקד למתן מענה מי כמו בעיות שכר, זכויות סוציאליות ופנסיה. מספרו של המוקד: *, והוא נגיש באתר ארגון המורים. 3670 לחברינו המורים בחינוך הטכנולוגי, ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שיקנה נקודת זיכוי במס 1700 למי שישלימו לימודים לרכישת מקצוע בהיקף של שעות לימוד, המקבילות לתואר אקדמי. המהלך יתפרס על פני ארבע שנים. המטרה היא לאפשר לבוגרי מקצועות כמו הנדסת חשמל, רתכות, טכנאות, נגרות ועוד ליהנות אף הם מהטבת המס, בדומה לאקדמאים. לסיום אני מבקש לאחל שנה אזרחית טובה לכל חבריי המורים הנוצריים. לו תהיה בה בשורה של תקווה לעתיד טוב יותר לילדינו ולתחום החינוך בישראל. בזמן כתיבת שורות אלה משיק ארגון המורים אתר אינטרנט חדש ואנו מקווים שהוא יהיה נגיש וידידותי לכל חברי הארגון. על כל בעיה או תקלה בשימוש בו אפשר לדווח לארגון או בטלפון: support@simple.co.il המורים במייל התמיכה 03-7106777

גרפוליט הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

זרקור: ביתהחינוךהדתי- טכנולוגי אמי"תרמלה 22 שרון כץ

אתראינטרנטחדש לארגון המורים 20

היכנסו לכיתה, מתחילים לשחק! 30 אודי מלכה

2017 תשע"ז

ינואר טבת-שבט

265 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

המחלקה הפרופסיונלית

גמול השתלמות למורים המועסקים ב"עוז לתמורה"

קשר הודעות הארגון 10

בעקבות פניות מורים שביקשו הבהרה למה שנכתב בגיליון "קשר עין" הקודם, הרינו להבהיר כדלקמן: עם כניסת המורה לעבודה בתנאי הרפורמה "עוז לתמורה" הועלתה תקרת גמולי ההשתלמות יחידות גמול. 18 - יחידות גמול ל 16 - מ מורה שערב כניסתו לרפורמה הגיע לתקרת יח') ונזקפו לזכותו גמולים 16( הגמולים נוספים שלא הוכרו ע"י משרד החינוך, זכאי מיד עם כניסתו 17 - לקבל את הגמול הנוסף ה יוכל 18 - לרפורמה. את הגמול השני הנוסף ה לצבור כנגד לימודים במהלך שנת עבודה לפי גמול 1 תנאי הרפורמה. מורה רשאי לצבור השתלמות בשנת עבודה בתנאי הרפורמה. כל 1.2% יחידת גמול השתלמות מקנה תוספת של לשכר. • לידיעת חברי ארגון המורים המבוטחים בביטוח קו הבריאות למורה: הודעה על שינוי תנאים בביטוח הבריאות והסיעוד הקבוצתי לחברי ארגון המורים – הארכת תקופת ביטוח הסיעוד הקבוצתי. עם קבלת הודעה טלפונית מטעם משרד המפקח על הביטוח, בדבר אפשרות הארכת , נכנס ארגון 2017 הכיסוי הסיעודי לשנת המורים למשא ומתן עם חברת הביטוח הפניקס על המשך הכיסוי הסיעודי. • אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או במייל. • אנו שמחים להודיע על פתיחת המשרדים החדשים של סניף אצבע הגליל וסניף מרכז הגליל.

תקרת הגמולים עפ"י ההסכם הנוכחי היא: 21.6% = 1.2% X יחידות גמול בסה"כ 18

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

גמול כפל תואר – + 8.75 X 1.2% = 10.5% לשכר. 32.1% : סה"כ

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

הערה חשובה: בשנת שבתון או בחצי שבתון אין הגבלה גמול בשנה. מורה שטרם הגיע 1 של צבירת יח'), יכול לצבור 18( לתקרת הגמולים החדשה מספר גמולי השתלמות. שימו לב: כל האמור לעיל נכון למורים המועסקים בתנאי הרפורמה "עוז לתמורה". בנוגע למורים העובדים בתנאי העולם הישן לא חל כל שינוי. השתלמות נעימה!

המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

, מרכז ניצנים, 1 , קומה 10 הכתובת: החרושת כרמיאל. • מועדוני הגמלאים פועלים במלוא המרץ: בחנוכה ערכנו מופע גדול לגמלאים באולמי אווניו באיירפורט סיטי. גמלאים לנופשון של 300 צאו ֵ בימים הקרובים י ימים באילת. 4 ימים בים המלח. 4- נצא ל 26.2.2017- ב כל הפעילויות מתפרסמות באתר הארגון > www.igm.org.il : במדור הגמלאים. לפרטים גמלאים (בדף הבית) כל הגמלאים חברי ארגון המורים יכולים להשתתף בכל הפעילויות של הסניפים השונים. הפעילויות מיועדות לחברי הארגון ובני הזוג. בן הזוג אינו יכול להשתתף בפעילויות ללא ליווי חבר הארגון.

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

המחלקה לפנסיה

אינו תורםכלל וכלל וכדאי להעביר אתהפקדות הכספים לקרן פנסיה אחרת/קופת גמל (בפרט למורים שכבר הגיעו לגיל פנסיית גיל). יש חשוב לא לקבל החלטות עצמאיות! לבדוק נושא זה באמצעות יועצי פנסיה. ניתן לפנות אל יועץ חיצוני באמצעות הפניה מהמחלקה לפנסיה של ארגון המורים בעלות (ההפרש ימומן ע"י הארגון). ₪ 400 - של כ השנה הצטרפו בתי ספר רבים ל"עוז לתמורה". לשכר יש השפעות 42% כידוע, לתוספת פנסיוניות. תוספת "עוז לתמורה" והשפעתה על הפנסיה התקציבית נכון להיום, הפורשים לפנסיה תקציבית מקבלים מקדמות על חשבון "עוז לתמורה". הנושא עדיין בדיונים בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. תוספת “עוז לתמורה״ והשפעתה על הפנסיה הצוברת החדשה ) תורמת 42%( ״ הגדלת השכר ב״עוז לתמורה באופן משמעותי להגדלת החיסכון הפנסיוני העתידי. כידוע, קרנות הפנסיה החדשות שייכות ר כסף רב ֵ ב ָ יצ ִ לעידן ה״קפיטליסטי״. ככל שי יותר בקרן, כך יגדל סכום החיסכון הפנסיוני החודשי העתידי. תוספת “עוז לתמורה״ והשפעתה על קרנות צוברות ותיקות המבוססות על צבירת מקפת הוותיקה ו קג״מ מנות חודשיות: ככל שמפקידים כסף רב יותר מדי חודש בחודשו, המנה החודשית גדלה וכך גם החיסכון הפנסיוני העתידי. - מורים השייכים לקרן מבטחים הוותיקה הפנסיה מבטחים הוותיקה והצטרפו ל״עוז לתמורה": כידוע, שיטת חישוב הפנסיה היא מורכבת ביותר, ומבוססת על תחשיבים מספר. השפעת ), כתוספת 42% “עוז לתמורה״ (תוספת של להפקדות במבטחים ולטווח ארוך, היא השפעת "עוז לתמורה" על החיסכון הפנסיוני

2017 פרישת גיל – אוגוסט

פנסיה תקציבית: משרד החינוך מורים 65-60 ומעלה (להזכירכם, בני 60 בני עובדי משרד החינוך יכולים לנסות להגיש בקשה לפנסיה מוקדמת, כולל מענקים) פנסיה צוברת: בעלויות ורשתות 62 : נשים עמיתים - מבטחים הוותיקה וקג"מ: 67 : , גברים 64 – 65 : , גברים 60 : נשים גלעד הוותיקה: המורים המעוניינים לפרוש פרישת גיל בסוף לפנות ישירות לקרנות או שנה זו, עליהם למחוזות במשרד החינוך, כארבעה חודשים לפני תום השנה, ולמלא טפסים. 2017 פרישה מוקדמת – אוגוסט עובדי משרד החינוך ומעלה עובדי משרד החינוך (הן 50 מורים בני בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה וחדשה) המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת מתבקשים לפנות בהקדם במכתב בקשה (רצוי מנומק) לכוח אדם במחוז, לפיקוח ולמזכיר/ת הסניף בארגון המורים. עובדי בעלויות ורשתות ומעלה עובדי בעלויות או 50 מורים בני רשתות המעוניינים לפרוש, והם מבוטחים בפנסיה צוברת ותיקה או חדשה, יידרשו למלא טפסים (שיועלו לאתר האינטרנט של הארגון) באמצע חודש פברואר. .31.3.2017 את הטפסים יש למלא עד שנים ומעלה 35 צבירה של בקרנות הוותיקות תזכורת למורים החוסכים בקרנות ותיקות הנני חוזרת ומביאה לידיעתכם: חשוב שנות 35 מאוד שמורה, שצבר מעל עבודה ממשרה מלאה או חלקית בקרן (מבטחים, קג"מ, פנסיה ותיקה "עמיתים" מקפת) ו/או גלעד הוותיקה, יבדוק את כדאיות המשך ההפקדות לקרן הוותיקה. לעתים המשך הפקדות הכספים לקרן הוותיקה תורם לשיפור מה של הפנסיה, אך לעתים הוא

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

המחלקה לפנסיה - המשך

משמעותית בהגדלת הפנסיה העתידית. לעתים, בשל מורכבות התחשיב, ובשל מגבלות אלה ואחרות (כגון אי אפשרות להגדיל את השכר מדד ועוד), תוספת + 2% - ביותר מ 2003 מאז תרומתה של “עוז לתמורה״ למבטחים הוותיקה פחותה. במקרים כאלה מומלץ להעביר את התוספת של “עוז לתמורה״ - ורק את התוספת - לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל. לעתים, שנות ותק, רצוי להעביר 35 אחרי צבירה של את כל הכספים, כולל התוספת של עוז לתמורה, לקרן פנסיה חדשה (ראו למעלה). לקבלת החלטות מומלץ להיעזר ביועצים פנסיוניים. ניתן לפנות אל יועץ פנסיוני באמצעות ארגון המורים. מורים המעוניינים בכך מוזמנים לפנות אל המחלקה לפנסיה של הארגון לקבלת הפניה ליועץ חיצוני בעלות של בלבד (ההפרש בתשלום ליועץ ישולם ₪ 400 ע״י הארגון). הפרס מוענק למורים ולמחנכים מכל מגזרי החינוך בישראל ומכל שכבות הגיל, ובכלל זה החינוך העל יסודי. לעודד דפוסי עבודה של מטרת הפרס היא מורים יזמים במערכות השכלה וחינוך שיזמו והנהיגו פתרונות יצירתיים, ובעזרתם הביאו לשיפור ההישגים הלימודיים והחינוכיים של תלמידיהם, תוך הגברת סיכוייהם להתקדם גם לאחר הלימודים. ועדת היגוי תוכנית הפרס מלווה על ידי שבה חברים נציגי ומועצה ציבורית מייעצת, ארגון המורים, במטרה לעצבו על פי נורמות מקצועיות המשקפות את מיטב הניסיון של אנשים ממגזרי החברה השונים. המשקפים קריטריונים השיפוט מתנהל לפי מי שברעיון, הביצוע והעשייה ָ זּ ַ את ההיבט הי הייחודיים, התוצאות הנמדדות, משך זמן מות ָ זּ ַ היישום של הרעיון, והפוטנציאל הטמון בי להטמעה ולהפצה במעגלים נוספים של מערכת החינוך. אנו מזמינים את ציבור המורים להגיש

בדיקת תלושי הפנסיה התקציבית - שירות למורים שפרשו מורים שפרשו לפנסיה השנה והחיסכון שלהם הוא בפנסיה תקציבית ממשרד החינוך, ומעוניינים בבדיקת תלושי הפנסיה שלהם, יכולים לפנות אל המחלקה לפנסיה בדוא"ל: . בפנייה יש לציין בבירור YosiB@igm.org.il את נושא הבקשה, מספר תעודת זהות ומספר טלפון וטלפון נייד, למענה מהיר ויעיל. כמו כן יש לצרף את המסמכים האלה: . דוח תקופות עבודה (דוח שירות מפורט 1 ומרוכז). . תלושי חודש מאי ואוגוסט של השנה 2 האחרונה לעבודתכם. . תלושי חודש מאי ואוגוסט של השנה שלפני 3 המעבר ל"אופק חדש" ו/או "עוז לתמורה". . שני תלושי פנסיה עדכניים. 4

קשר הודעות הארגון 12

המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות

קול קורא להגשת מועמדות לפרס רקנאטי-קופ-רש"י בשיתוף ארגון המורים 2017 למורה היזם לשנת

מועד אחרון להגשת מועמדות לקבלת הפרס. .2017 בפברואר 28 : מועמדות כתובת האתר לפרטים נוספים ולהרשמה: www.rcr.org.il

זהבה שפר

יו"ר המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות

טיולים בנפאל בחופשת הפסח טרקים מרתקים בהרי ההימליה וסיורים באתרים המקודשים טרקים לאוורסט בייס קמפ ולרכס האנאפורנה

הצטרפו לקבוצת איכות לחוויה מדהימה ומהממת של פעם בחיים המביאה להתרוממות רוח והעצמה אישית. נצעד בנופים מדהימים בהרים וביערות הגשם. נחצה נהרות גועשים בגשרי חבלים ונתפעם מפסגות ההימליה המושלגות. זהו הנוף היפה בעולם שהטבע מציע לאדם בקטמנדו תוקסמו מהמקדשים וארמונות המלוכה ותשוטטו בסמטאות עם שווקים עשירים. www.worldtreks.co.il | tastzfon@netvision. net.il | 052-2692286 | 04-6336783 | לפרטים: שבתי בן־שם

הטרקים מתאימים לנשים וגברים בכל גיל ובכושר רגיל, והעניין וההנאה מובטחים.

האחריות על הפרסום והטיולים היא של המפרסם בלבד. ארגון המורים אינו נושא בשום אחריות לפרסום.

להתקדם לתפקיד מאתגר ומשפיע במערכת החינוך

תואר שני בייעוץ חינוכי

2017 מתחילים ללמוד במחזור פברואר ומרוויחים שנה!

תכנית ייחודית המשלבת לימודים אקדמיים לצד חווית התנסות מעשירה ומרתקת מבנה הלימודים מאפשר שילוב נוח בין עבודה ולימודים נגישות נוחה לקמפוס המכללה ברמת גן

, בהתאם לקריטריונים שנקבעו 2017 מלגות לימודים בשיתוף ארגון המורים לנרשמים למחזור פברואר

בואו להשתתף בסדנאות של מכון מופ“ת!

מבוא להבנת תופעת הפגיעות המיניות בילדות בישראל, כמו בכל העולם, שיעורי הפגיעה המינית בילדים ובילדות בחיק המשפחה הגרעינית והמורחבת הם גבוהים מאוד - 20 אחת מתוך חמש ילדות ואחד מתוך שבעה ילדים. מסטטיסטיקה זו, שפרסם מרכז ארגוני הסיוע, אנו למדים שכמעט אחוזים מהילדים בחברה שלנו נמצאים כרגע בתוך מעגל הפגיעה. בהקשר זה יש לאנשי ולנשות החינוך תפקיד חשוב: לזהות את הילדים הללו כדי שיוכלו לצאת ממעגל הפגיעה, ולהעלות את המודעות החברתית לנושא מושתק זה. מטרת הסדנה היא לפתח מודעות פנימית וחיצונית באשר למהותה של פגיעה מינית. שעות אקדמיות 15 היקף: 15:00-10:30 , בשעות 27.2.2017 ,20.2.2017 ,13.2.2017 , ימי שני מועד: דמי הרשמה) ₪ 450 (הכוללים ₪ 450 עלות: - מנחת קבוצות, פסיכודרמטיסטית, מומחית לליווי נשים שעברו פגיעות מיניות ואנשי מקצוע שעובדים מאיה בולצמן מנחה: , יועצת סקיי השמיעי קול עם ילדים, נוער ונשים בתחום זה. יוצרת ושחקנית בהצגה "הסוד הגדול", יוצרת ומחברת הספר ארגונית ומאמנת. המוח המופלא הסדנה תעסוק בלימוד תחום חדש ועדכני הנמצא בחזית המחקר המדעי, תוך שימת דגש לקשר ההדוק בין המוח המלמד למוח הלומד במצבי רגש ומצוקה, בריאות וחולי, על בסיס מחקרים עדכניים. שעות אקדמיות 60 היקף: 21:30-16:30 , בשעות 2017 בפברואר 7- ימי שלישי, החל ב מועד: דמי הרשמה) ₪ 100 (הכוללים ₪ 1,500 עלות: מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית ובמכללת דוד ילין בירושלים. ד"ר רונית אחדות-הכהן - מנחה: ספרות באוויר הפתוח: ללמוד ולחוות ספרות מחוץ לכתלים* הסדנה תכלול שלושה טיולים בעקבות יוצרים, יוצרות ויצירות. הטיולים עוסקים בטקסט אך העיסוק נע בחוץ, ליד מקומות שנזכרים ביצירה או מקומות מהביוגרפיה של כותבה. החוץ, על רעשיו ומסיחיו, מתגלה כזירה שיוצרת דווקא קשב עמוק ומאפשרת מגע עם היצירה ועם הנפש. הנושאים: ניצוצות מכוכבים אבודים: בעקבות משוררות שנות העשרים - רחל, אסתר ראב, יוכבד בת מרים ואלישבע. ביאליק וטשרניחובסקי - אהבות אסורות: בעקבות המשוררים ח"נ ביאליק ושאול טשרניחובסקי. במקום הכי נמוך בתל-אביב. שעות אקדמיות 15 היקף: 13:30-10:00 , בשעות 16.5.2017 ,4.4.2017 ,7.3.2017 , ימי שלישי מועד: דמי הרשמה) ₪ 100 (הכוללים ₪ 450 עלות: ראש החוג לספרות במכללת סמינר הקיבוצים, חוקרת ספרות ומדריכת טיולים ספרותיים. ד"ר מימי חסקין - מנחה: *הסדנה לא תתקיים במכון מופ"ת

, קריית החינוך, תל-אביב 15 הסדנאות יתקיימו במכון מופ“ת, רח׳ שושנה פרסיץ www.mofet.macam.ac.il/sadnaot : לפירוט על הסדנאות ולהרשמה מקוונת 03-6901426/401 ' להרשמה במינהל לומדים: טל danac@macam.ac.il 03-6988622 , לפרטים נוספים, רכזת היחידה: דנה כהן

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות

אז מה מצפה לנו במחצית זו: ראשית, אנו חונכים בימים אלו אתר חדש ● שיאפשר רישום מקוון ונוח לכל ההשתלמויות של המחזור הקרוב, ובכלל זה השתלמויות מקוונות בלמידה מהבית, השתלמויות להכשרת בעלי תפקידים שהתרחבו, וכרגע יש לנו מרכזי לימוד בירושלים (גם במזרחית), בבאר-שבע, באשדוד, בתל-אביב, בחיפה, בכרמיאל, בנצרת, באום אל פחם ובקרוב במג’דל שמס. רוב ההשתלמויות כבר יצאו לדרך והן ● מלאות, אך עדיין יש כמה מרכזים בהם טרם התחילו ההשתלמויות ועדיין ניתן להירשם (רישום מקוון דרך אתר הארגון) ובשל הביקוש הרב נשקול פתיחת מחזורים נוספים עוד השנה ובעוד מרכזים. על כך תועבר הודעה במייל ובאתר הארגון. סמינר מטייל ולומד לפולין וליטא בנושא ● תרבות קהילות ישראל יוצא לדרך שוב. הנושא המוביל הוא קהילות ישראל, יהדות ותרבות היידיש. מפגש ראשון של הסמינר יתקיים ב- . היציאה 12.3.17- והמפגש השני ב 01.01.17 בחופשת 02.4.17 ’ לליטא ופולין תהיה ביום א טרום פסח, והחזרה לקראת ליל הסדר, ב- . מפגש נוסף יתקיים לאחר החזרה 09.4.17 מחו״ל. הסמינר (השתלמות) מוכר לגמול של מוכרות לאופק 30 יח״ל) שמתוכן 3( שעות 90 60 חדש עם ציון (מחייב הגשת עבודה) ועוד שעות לגמול ללא ציון. הסמינר מיועד לעובדי הוראה פעילים (גמלאים יצטרפו רק על בסיס מקום פנוי ובמחיר שונה ללא הנחה וסבסוד, היות שחלק מהוצאות הסמינר ממומנות ע״י הקונגרס היהודי לתרבות היידיש שמושבו בווילנה וחלק אחר ע״י העמותה הפדגוגית). סמינר דומה יצא במחזור קודם לשומרי מסורת, ולכן הפעם הוא אינו מתאים להם. בהשתלמות זו נכיר את חיי הקהילה והתרבות העשירה של יהודי מזרח אירופה בתקופה שקדמה לשואה, באמצעות סיורים והתוודעות לסופרי היידיש, שהשתמשו בהומור מתובל בדמע לתיאור חיי התקופה. עיון בספרות היידיש מאפשר להכיר טוב יותר את הפרט, מן 80%- את התרבות ואת השפה של למעלה מ הנספים. היידיש העניקה כלי ביטוי ביום-יום וגם

עושר תרבותי למערכת הספרותית-תרבותית, שבאמצעותה התוודעו בני “עמך״ למקורות תרבותם היהודית המסורתית, והייתה כלי לשימור ולפיתוח התרבות המסורתית וגם מגן מפני התבוללות. השפה והספרות הנציחו וסיפרו את הגעגועים לציון, ובתוך כך גם חשפו לפנינו את העולם שחי ויצר בתקופה שלפני השואה. זהו המחזור הרביעי היוצא לדרך, ועד כה המשובים מהללים ומשבחים. אנו, כמובן, טורחים ללמוד מכל מחזור, מתקנים ומשפרים. התכנית וסדר היום מפורסמים באתר ארגון המורים ונשלחו במייל. מרבית ההשתלמויות של סמסטר א’ יצאו ● לדרך, אך עדיין אפשר להצטרף לכמה מהן וכדאי להתעניין באתר ובסניפי המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות. כפי שהוזכר, גם ההשתלמויות להכשרת בעלי תפקידים כבר מלאות ברובן, אך עדיין אפשר להירשם בכמה מקומות שבהם לא החלו ההשתלמויות. הרישום לסמסטר ב’ בעיצומו, וכל המורים הפעילים מוזמנים להצטרף. למי שאינם מוצאים את הזמן להצטרף להשתלמויות הפרונטליות, ובכל זאת רוצים להעשיר עצמם, להתעדכן ולצבור גמולים, הפתרון הוא השתלמויות מקוונות, המצויות אצלנו למכביר ובמגוון עשיר וניתן לקיימן ללא תלות בזמן ובמקום. ההרשמה אף היא מקוונת, דרך אתר הארגון, והמחיר לחברי ₪ 600 הארגון לאחר הנחה וסבסוד עומד על שעות. 60 להשתלמות של בקרוב ייבנו סמינרים להכרת שואת יהודי ● צאו סיורים לרומניה ֵ רומניה ויוון, ובסיומן י וליוון. פרטים יינתנו באתר ובמיילים למורים. נוסף על כך צפויים להיבנות השתלמויות וסמינרים להכרת קהילות נוספות, כמו יֵצאו סיורים ספרד, פורטוגל ומרוקו, ובסיומם למקומות אלה. ולתזכורת: בימים אלה ממש נבנית תכנית ● ייחודית מקוונת (בלמידה מרחוק) מעניינת מאוד, בכמה שלבים, להכשרת מחנכים (מתאימה לכל מורה, שכן כל מורה הוא מחנך, גם אם לא הוגדר כך). נשמח מאוד לקבל את חוות דעתכם ורעיונותיכם באשר לנושאים האמורים להילמד בהשתלמות מעין זו. אפשר JACOBO@IGM.ORG.IL : להעביר אליי, למייל

קשר הודעות הארגון 15

יעקב אופק יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות jacobo@igm.org.il

המחלקה לקרנות השתלמות

כמו כן תערוך הקרן חישוב חוב לעמית על החודשים שבהם לא הופרשו עבורו כספים לקרן ההשתלמות. כך יעשה גם מורה שהחליף מעסיק והוא עובד במהלך שנת השבתון. במצב שבו לעמית יותר ממעסיק אחד, דהיינו, שני מעסיקים או יותר, תלוש שכר עדכני מכל + עליו לשלוח מכתב מעסיק ולבקש הפרשה רטרואקטיבית מחודש ספטמבר מכל מעסיק. את הבקשה יש לשלוח אל: הבנק הבינלאומי 34 קיבוץ גלויות 6655018 תל אביב קידום בדרגות אופק חדש א. כפי שהבהרנו בעבר, קידום בדרגות אופק תנאים: 2- חדש הוא קידום אוטומטי שכפוף ל חודשים. 48 - חודשים ל 30 . פז״מ שנע בין 1 שעות 120 . פיתוח מקצועי מוכר בהיקף של 2 שעות. 210 שעות או 180 או יש להדגיש כי חישוב הפז״מ מותנה בקיום של שעות לפחות. 30 פיתוח מקצועי בהיקף של כך שעובד אשר בשנה מסוימת לא ביצע שעות פיתוח מקצועי, שנה זו 30 מינימום של חודשים). 12( לא תוכר לו כשנת פז״מ ב. הנני מפנה את תשומת לבכם להסכם שקובע כי עובד הוראה בעל תואר ראשון שאין לו תעודת הוראה לא יוכל להתקדם בדרגות באופק חדש אלא לאחר שיהיה זכאי לתעודת הוראה. מורי של״ח בהמשך להבהרות בנושא של הסכם של״ח, לאור הצטרפותם של מורי של״ח להסכם אופק חדש יש להדגיש את הנקודות האלה: . מורי של״ח זכאים, כמו יתר המורים, לתשלום 1 שעות נוספות בכל מחצית שנה. 18 של השעות הפרונטליות של 23 . במסגרת 2 שעות 18 משרה מלאה למורה של״ח נכללות פרונטליות למטרת יציאה לשטח וטיולים. לפיכך היקף השעות הפרונטליות בכיתה יעמוד שעות בלבד. 5 על

מעסיק חדש עמית שהחל לעבוד בבעלות חדשה והחליף מעסיק, חייב לדווח על כך לקרן ההשתלמות כדי שההפרשות שלו לקרן יימשכו כסדרן וזכויותיו בחיסכון לקרן ההשתלמות לא ייפגעו. על העמית להודיע לקרן בכתב על כך שהחליף מעסיק. יש לצרף למכתב תלוש שכר מהמעסיק החדש, ולבקש שמעתה יפריש עבורו המעסיק החדש לקרן ההשתלמות רטרואקטיבית מחודש ספטמבר של אותה שנה. קרן ההשתלמות תפנה אל המעסיק החדש בבקשה להפריש לעמית בדרך סדירה החל מחודש ספטמבר. מורים בתפקידי הדרכה בעת האחרונה נחתם הסכם הנוגע לשכרם של המורים בתפקידי הדרכה. לפי הסכם זה, יקבלו כל המורים עובדי מדינה המועסקים בימי הדרכה את שכרם לפי דרגתם ברפורמה אופק חדש או לפי שכרם ברפורמה עוז לתמורה. נוסף לשכרם הבסיסי הזה, אשר יהיה על פי הרפורמה אופק חדש או הרפורמה עוז לתמורה, הם יקבלו גמול הדרכה שיהיה מבוסס על שכרם ברפורמה לפי משרה מלאה, כך 100% שגמול ההדרכה יחושב לפי שכר של משרה בשיעורים המפורטים להלן: משכר למשרה 6% – יום הדרכה אחד בשבוע מלאה. משכר למשרה מלאה. 15% – ימי הדרכה 2 משכר למשרה מלאה. 17.5% – ימי הדרכה 3 משכר למשרה מלאה. 20% – ימי הדרכה 4 בדרך רטרואקטיבית 1.9.16 - הסכם זה יופעל מ והמורים המדריכים אמורים לקבל את ההפרשים הנובעים מכך במשכורת דצמבר או במשכורת ינואר. לתשומת לבכם, גמול ההדרכה הוא גמול פנסיוני למורים בפנסיה תקציבית רק אם בשנתיים שקדמו לפרישה קיבל המורה גמול זה.

קשר הודעות הארגון 16

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון החברה טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

מינהלת אופק חדש

מוטי מרוז

שרון כץ

מחאה חינוכית סיקור כנס “חינוך באבדן דרך״ שעלתה ממנו קריאה לפעולה למען שינוי במערכת החינוך

מורים מפוטרים 13 בערכים. נתון נוסף שהציגה: בממוצע רק מורים מנוידים מבית ספר 850- בשנה על רקע פדגוגי וכ לבית ספר על בסיס אותו רקע. פרופ’ ניר אוריון ממכון ויצמן הסביר כי מערכת החינוך לא הוקמה כדי לחנך ילדים. לדבריו, היא הוקמה כקומבינה של הקשר “הון – שלטון״ במטרה לעצב אזרחים צייתנים, ולכן לעולם תהיה עמידה בפני כל שינוי מהותי. המפתח לשינוי נעוץ במנהלי בתי הספר, שהם בעלי יכולת משמעותית לעיצוב המהות החינוכית של בית ספרם ויכולתם תלויה במידה רבה בתמיכת הרשות המקומית. השקעת אנרגיה ומתן כלים להורים, שמחפשים משהו אחר, תוביל מנהלים לדרוש מראש הרשות המקומית לאפשר פתיחת בתי ספר שמתאימים לילדיהם. ד״ר איימן אגברייה מאוניברסיטת חיפה טען שהחינוך הערבי סובל מאי הכרה, מפוליטיקה של זלזול ומהתנהלות אטית: “החינוך הערבי הוא בכי רע. באוריינות ובמתמטיקה רמות הבקיאות נמוכות מאוד. המסקנה מכל הנתונים היא שהתלמידים בחינוך הערבי נמצאים עמוק בעולם השלישי״. פרופ’ נמרוד אלוני ממכללת סמינר הקיבוצים תקף את מדיניות משרד החינוך, המתעלמת מהתמקדות בחינוך המוסרי - זכויות אדם, שוויון, הגנת מיעוטים, חירויות הפרט, ביסוס הדמוקרטיה וקליטת פליטים ונדכאים. על שר החינוך אמר בין היתר: "דעותיו הפוליטיות באופן טבעי משקפות את דרכו של חלק מהציבור ועומדות בסתירה לדעות אחרות. אך כשר חינוך יש לו אחריות ממלכתית לדבוק בערכי יסוד מוסריים ותרבותיים של שוויון, הגינות, דמוקרטיה ושלטון החוק". פרופ’ ענת זוהר מהאוניברסיטה העברית אמרה שאחת המטרות של רפורמת הלמידה המשמעותית היא העמקת הידע וההבנה של התלמידים, אך התהליכים בשטח מעלים חשש שהתוצאה הפוכה - ידע שטחי ורדוד, והחשש נובע מכך שלא נעשתה חשיבה על מהות הידע הבסיסי . לדבריה, 21 - והמיומנויות שראוי שיהיו לבוגר במאה ה

לכנס “חינוך באבדן דרך״ שהתקיים בנובמבר בתיכון תיכונט בתל-אביב באו אנשי חינוך המבקשים לחולל שינוי במערכת החינוך. הכנס נערך ביוזמה משותפת של תנועת חינוך ישראלי, התאגדות המנהלים של בתי הספר העל יסודיים ומועצת התלמידים הארצית. רם כהן, מנהל תיכונט, פתח את הכנס ואמר: “אנחנו צריכים לעשות שינוי בדפוסי החשיבה שלנו. יש שינוי עולמי שאנו לא תופסים את העוצמה שלו״. מנשה לוי, יו״ר התאגדות מנהלי בתי הספר העל יסודיים, דיבר על משבר אמון חריף בין המנהלים למשרד החינוך. הוא הציג את התוצאות העגומות מסקר עמדות ותפיסות של מנהלים כלפי משרד החינוך: “מנהלי בתי הספר אינם מעריכים את משרד החינוך כגורם מקצועי, אין להם אוטונומיה והם לא זוכים לגיבוי בעתות משבר. הנהלת משרד החינוך חייבת לתת אמון במנהלים ובמורים ולכבד אותם. זה נורא פשוט. למה צריך לבקש את זה? תנו למנהלים לנהל, תנו למורים ללמד תכניות לימוד שהם יבנו בעצמם, ואל תפילו עליהם תכניות מירושלים. כל שר מגיע עם אג’נדה שלו ומרחיק את זו של הקודם ואי אפשר לבנות מערכת חינוך רצינית. נדרשת דחוף מועצת חינוך ארצית א-פוליטית שתבנה חזון וממנו יגזרו יעדים ותכניות עבודה. כך נתקדם .״21- לזו של המאה ה 19- ממערכת של המאה ה אורית שטרית, מנכ״לית תנועת חינוך ישראלי, דיברה על חוסר הרלוונטיות של בתי הספר: “עלינו להצמיח אנשים ערכיים, חושבים ויצירתיים, הצריכים להיות מוכנים להתמודד בתנאים של חוסר ודאות, בעולם משתנה ודינמי״. שטרית הציגה סקר שערכה התנועה בקרב הורים לתלמידים מההורים השיבו שהם מרוצים 8% בחינוך הממלכתי: רק מההורים אינם סומכים 90%- ממערכת החינוך בארץ; כ על המערכת שהיא מקנה כלים לעתיד ולהשתלבות בשוק מכלל ההורים חושבים שמערכת החינוך 17% העבודה; רק 60%- מקנה לילדיהם יכולת חשיבה ביקורתית ועצמאית, ו מההורים חושבים שהמערכת מתמקדת בעיקר בציונים ולא

18

יכול להיות שמשרד החינוך מקצה לחינוך הבלתי פורמלי לפחות״. 5% מתקציבו,״ אמר. “יש לקבוע רף של 1% רק לדבריו, נדרש חוק זכויות האזרח לחינוך. “המדינה צריכה להעמיד לזכותו של תלמיד שנשר את הסכום שלולא היה נושר המדינה הייתה משלמת בגינו ולשמור לו סכום זה ללימודים עתידיים [אם] יבקש,״ טען. קולו המרענן של דניאל זליקוביץ, סגן יו״ר מועצת התלמידים, אלף בני נוער, חתם את הכנס. “מעטים 700- המייצג יותר מ מהדוברים כאן לפניי מבינים את חשיבות השיתוף של התלמידים בקבלת ההחלטות״. הוא הוסיף שבמשרד החינוך לא שמים דגש מספיק בלמידה חווייתית ויש בעיה בהבנת חשיבות החינוך הבלתי פורמלי. “ימי שדה, סיורים, טיולים שנתיים, ארגוני ותנועות הנוער - דרכם נטמעים הידע והערכים בצורה האמתית והאפקטיבית ביותר. בפועל, בהעדר תקציבים ראויים, תנועות הנוער קורסות״. נחום בלס ממרכז טאוב: היום חצי ממערכת החינוך לא יכול להזדהות עם האתוס של מדינת ישראל, לאורך השנים שרי החינוך מדברים על צמצום פערים אך הצעדים שנקטו לא שירתו זאת

תחילה יש לעשות בירור מעמיק בנוגע למהותו של ידע איכותי ולהעמיד קריטריונים ברורים לבחינתו ולאחר מכן לבצע הערכה מתאימה - והתעלמות מכך עלולה להוביל למסקנה המוטעית שההטמעה של התכניות לא הייתה טובה ולקבלת החלטה לחזור להוראה המסורתית שמייצגת דמה. ִ את העולם הישן ולא את הק נחום בלס ממרכז טאוב דיבר על צמצום פערים חברתיים ולימודיים. הוא סיפק דוגמאות לכך שכאשר ניתן תקציב גדול גם הושגו תוצאות משמעותיות. לדבריו, השינוי במבנה הדמוגרפי של מערכת החינוך מחייב לנקוט העדפה מתקנת: “היום חצי ממערכת החינוך, ערבים וחרדים, לא יכול להזדהות עם האתוס של מדינת ישראל. לאורך השנים שרי החינוך מדברים על צמצום פערים אך הצעדים שנקטו לא שירתו זאת״. תיקון העיוות, הציע, הוא בדרך של תקן דיפרנציאלי. לכל תלמיד ממעמד סוציואקונומי נמוך ייתוֹסף על כל מרכיבי החינוך וההוראה – משלב 50% תקצוב של הגן עד החינוך העל יסודי ועד בכלל - לרבות על כל שירותי הרשויות המקומיות. התקן יופעל בהינתן: חובת תכנית ליבה, איסור מיון תלמידים ועבודת מורים בהתאם להסכם עבודה ארצי. בלס ציין את חשיבות מינויו של אדם בדרג הבכיר ביותר במשרד החינוך שיהיה ממונה על צמצום הפערים ודיבר גם בשבחו של החינוך הבלתי פורמלי. “לא

19

מחלקת האינטרנט של ארגון המורים

אתר אינטרנט חדש לארגון המורים

ארגון המורים מרחיב את פעילותו במסגרת הערוצים הישירים ומשיק אתר אינטרנט חדש לחברי הארגון כחלק משיפור השירות והתייעלות הארגון. מעתה יוכלו חברי ארגון המורים ליהנות משירות משופר וחוויית גלישה נוחה ונעימה המותאמת להם אישית באמצעות ממשק קל לתפעול וידידותי למשתמש. האתר מציע למורים מידע מקיף ושימושי בנושאי זכויות, השתלמויות, פעילויות, ביטוחים, כרטיס האשראי, כרטיס החבר וכרטיס ההטבות, פעילויות תרבות פנאי ונופש ועוד. השקת האתר החדש היא אבן דרך חשובה בפעילות שמטרתה להתאים בין הארגון ושירותיו לבין דרישות המורים וצורכיהם השונים באופן המיטבי. האתר הושק לאחר תכנון, עיצוב ופיתוח קפדניים, המכוונים לחוויית משתמש חיובית ונוחה. מאחר שארגון המורים מייחס חשיבות עליונה לנושא הנגישות, האתר החדש תוכנן ופותח באופן שיענה גם על צורכיהם של בעלי מוגבלויות. נגישות האתר מאפשרת ללקויי ראייה ובעלי מגבלות שונות לקרוא ולבצע פעולות באתר בדרך קלה ונוחה. השקת האתר החדש היא צעד טכנולוגי משמעותי המציב את אתר הארגון בין האתרים המובילים בישראל בתחום זה. האתר יספק מידע עדכני וזמין, יקצר את משך הטיפול בפניות, באמצעות טפסים מקוונים וביצוע תשלומים און ל את הטיפול בהן. ֵ ע ַ ליין, ויי היה זה סטיב ג'ובס שאמר שצריך לעבוד קשה כדי לעשות את זה פשוט. הגדרנו יעד של קביעת רמת שירות מחייבת באופן נגיש וקל ועמדנו בו. בסופו של יום, רצינו שחוויית המשתמש באתר תהיה חוויה שתאפשר לו להגיע ביתר קלות למה שהוא מחפש. לא סיימנו! בימים אלה אנו עמלים, יחד עם חברת מגה לאן, על פיתוח גרסת המובייל, לשימוש במכשירים ניידים, הצפויה לעלות בחודשים הקרובים.

תודה לכל מי שעמלו בנושא חשוב זה ולכל מחלקות הארגון על שיתוף הפעולה המלא למען כולנו. רעיונות, שיפורים, תלונות ועוד… אתם מוזמנים לשלוח support@simple.co.il : למחלקת התמיכה במייל אנו, כמובן, פתוחים לכל הצעת ייעול, ונשמח אם תשתפו פעולה. תודה!

20

לא צריך לחכות לפסח ! המתנה המושלמת לחג יצאה מהדורה האלבום של שלישית לגעת בפסוקים הספר מסובסד ע"י ארגון המורים מחירו לחברי הארגון 69 ₪ המחיר כולל משלוח לבית המזמין ) אתר ב מחירו האינטרנט של הספר 137 (₪ מהו הספר ? המקרא משו ל לאוקיאנוס מלא פנינים. הערכים, השפה, והזהות היהודית מקורם במקרא. האסופה מנ ישה ג את המקרא בדרך ח סרת תקדים. נוגעת בפסוקים ושולה את הפנינים. מתמקדת האסופה? • בסיפורת : מטילה אור על העלילות החבויות בין דפי - התנ"ך מרתקות, מציתות דמיון, עם מוסר • במורשת : מגוללת את דברי הימים של עם ישראל. • בערכים: דולה ממצולות המקרא ערכים שה ו י ילכ בסיס נון הא ו מה וראויים לכל עת ו לכל • בלשון: מלקטת את העושר הלשוני המרהיב של מה עוד בספר ? נספחים המכילים מידע רב: • אילן יוחסין - מאדם הראשון עד דוד המלך. • "נגיעה" בפרקי אבות. • "נגיעה" בהתפתחות המקרא • "נגיעה" בתולדות עם ישראל בתקופת המקרא. • "נגיעה" בתנ"ך בראי הארכיאולוגיה. • "נגיעה" -ב 2000 פסוקים ומיון לפי נושאים. • "נגיעה" -ב 2500 מטבעות לשון ומיון א' עד ת'.

הקשת

המלצות ת מכל קצוו

: דיסקין

• הרב הראשי של קריית אתא – חיים

"אוצר ממש" . • הרב ד"ר משה בארי ל "מנכ -

ארגון " :" צוהר

" הבשורה שיש לך גדולה " . • יוסי שריד : "פנינה אחת גדולה ומזהרת" . • שמעון פרס: "כה לחי" . למי נועד הספר? • לכל בית! • מתנה לבני/בנות מצווה. • מתנת סיום לתלמידי "חטיבה" • במערכת החינוך - "כלי " עזר למחנכים ו

הבמ

השכל.

או תיכון.

למורים

אדם.

בכל המקצועות

המקרא.

כיצד לרכוש?

חברי ארגון המורים: ניתן לרכוש באתר "תרבות ופנאי" של ארגון המורים )מנוהל ע"י "מגה לאן"(, כנסו : goo.gl/tqwBs4

1.

2. לרכישה מרוכזת פנו: • touching.the.bible@gmail.com • רינה שחר - 054-4433137 .

צילום: פיני חמו

שרון כץ

ס " ה י ב ל ה נ מ ן ג פ א ר ה ז י

בית החינוך הדתי- טכנולוגי אמי"ת רמלה 1977 : בית הספר הוקם בשנת

משמעותית, עידוד ומימון יוזמות שונות, כמובן הדרכות והכשרות בתחומי הדעת השונים ובכלל, וגם ערבי גיבוש, שבתות גיבוש, טיולים וסיורים לכל הצוות – המאפשרים אוורור ורענון לאורך השנה, פרגון והערכה רבה מההנהלה לצוות המורים. סיפור אנושי/אירוע מרגש שחוויתם בעת האחרונה? בכל יום ישנם סיפורים מרגשים, אך ללא ספק הם מקבלים את עוצמתם בסוף שנה/מחזור – תלמיד הלוקה בשיתוק מוחין סיים השנה לימודיו במגמת ניהול עסקי, השתלב בבית הספר באופן פעיל ודומיננטי, היה חבר בהנהגת התלמידים, נטל חלק כמעט בכל הפעילויות החברתיות של בית הספר (לעתים בפעם הראשונה בחייו), ייצג את בית הספר באירועים שונים, וכעת הוא ממשיך את הכשרתו לדיפלומה במכללת אמי"ת - פ"ת במסלול מזכירות רפואית - "הצלחתו היא הצלחתנו..." הצלחה זו באה מתוך אמונה אין סופית בתלמיד וביכולותיו. הנהלת בית הספר הנגישה עבורו את כל בית הספר בתקצוב גדול. ההישג הספורטיבי החשוב ביותר של בית הספר? המשמש חלק מפעילות הגיבוש של ODT ספורט אתגרי כלל התלמידים. ההישג הלימודי/המקצועי החשוב ביותר של בית הספר? לימודי המשך במכללות אמי"ת י"ג–י"ד במסלול מזכירות רפואית/משפטית וטכנאי חשמל וכן במכינות הקדם- צבאיות, שיעורי גיוס גבוהים יחסית לצה"ל ובכלל זה ליחידות מובחרות, בוגרים שצמחו להיות משפיעים במגזר העסקי בתחומים שונים: בתחום החינוך, בקריירה צבאית ובשוק החופשי. אירוע התרבות הטוב ביותר שיצרתם? בשנים האחרונות, בטקס הסיום של שכבת י"ב, התלמידים

המאפיין המובהק של בית הספר? מי שנכנס בשערי בית הספר יחוש מהר מאוד את האווירה המיוחדת השורה בו – באמון ובאהבה לתלמידים, בתחושה שכל תלמיד יכול ומסוגל. בבית הספר ארבע מגמות - ניהול עסקי, אמנות העיצוב, מלונאות ואפייה, ומערכות הספק ובקרה שמשלבות גם מסלול שוחרות לבנים בשיתוף חיל הלוגיסטיקה. התלמידים שלנו באים מכל ערי הסביבה כי הוא נותן מענה דתי טכנולוגי, באמון וביחס אישי לתלמידים. חזון בית הספר? "לחנך לחיים באהבה ובאמונה", לחנך את תלמידינו ברוח ערכי היהדות והמסורת לתפקוד מועיל ותורם לחברה הישראלית, תוך הקניית מקצוע משמעותי. להעמיד בוגר בעל תודעת לימוד וחקר באשר לסובב אותו, משולב בקהילה, בחברה ובמוסדות המדינה. גאוות בית הספר? העשייה השגרתית, היומיומית, המפגש עם התלמידים, רגעי החסד שבהם נפערות עיניהם של התלמידים עד לכדי דמעה ו"ניצוץ בעיניים". תלמיד שמודה לפניך, שההצלחה שלו היא בזכותך. בוגר שמגיע לבית הספר ומוכן לעבור בכל הכיתות להסביר לתלמידים למה חשוב ללמוד... ובין לבין גם זכייה בפרס חינוך ארצי של חמ"ד לשנת תשע"ו, שנתיים ברציפות בית ספר ערכי ועוד. פינה אהובה על התלמידים/המורים בבית הספר? החצר המרכזית של בית הספר שטבולה בירק ובה פרגולות עם ספסלים שנבנו על ידי אבות הבית המיוחדים שלנו. במקום זה מתקיים השיעור המשמעותי ביותר לחיים שיש בבית הספר והוא המפגש הלא-פורמלי עם התלמידים. העצמת הצוות החינוכי, כיצד? אווירה של אמון והערכה, מתן חופש פעולה לעשייה חינוכית

22

קשר זרקור 23

מציגים הצגה משמעותית עם מסר חינוכי שעליה הם עובדים מאמצע השנה, ופשוט מדהים ומרגש לראות אותם על הבמה כמו שחקנים מהשורה הראשונה. בהצגות ניתן מקום לתלמידים שיש להם קשיים לימודיים וחברתיים גדולים. בשנים האחרונות עלו ההצגות "הדרך לגן עדן", "גברתי הנאווה", "קזבלן" ועוד. ואין ספק שגולת הכותרת היא כנס בוגרים שהתקיים לפני כמה חודשים ונטלו בו חלק בוגרים שהנכדים שלהם לומדים בביה"ס... הורים בבית הספר - כן, לא? אמי"ת רמלה הוא משפחה אחת גדולה, ותפקידנו להשלים את החינוך המשמעותי שמתרחש בבית. כמשפחה גדולה, חשובה לנו מעורבות ההורים והעצמת סמכותם מול התלמידים - וודאי בעידן הנוכחי. חלק מהישיבות הפדגוגיות נערכות עם ההורים ומתקיים בית מדרש הורים שנתי. הקשר עם ההורים נשמר לאורך כל השנה גם בצד החינוכי וגם בצד האישי (ערבי לימוד משותפים, ערבי הוקרה ועוד) וחלק מההורים אף נשארים בקשר טוב עם בית הספר גם לאחר שילדיהם סיימו את לימודיהם בו. דבר שחסר בתוכנית הלימודים של בית הספר היום וכדאי שיהיה? כלים מעשיים והכנה אמתית לחיים. כולנו עסוקים בחינוך לערכים, להישגים ולבגרויות, אבל לא תמיד שמים דגש במתן כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי החיים – כמו קבלת אחריות, ערבות הדדית, פתרון קונפליקטים, ניהול זוגיות ובניית תא משפחתי, ניהול משק כלכלי, התמצאות בחוק ובמשפט בעולם המעש ועוד. בבית הספר תחל השנה למידה משמעותית בתחום זה. דוגמה לחדשנות ויצירתיות בתוך בית הספר? בית ספרנו נכנס לפרויקט הגוגיה של רשת אמי"ת,

במסגרתו הוקם צוות מו"פ לשינוי בתפיסת הלמידה, וצוות המורים שותף לכך. בבית הספר ישנו יועץ פדגוגי טכנולוגי (טכנוגוג...) המסייע למורים לשלב טכנולוגיה בהוראה יחד עם התלמידים. המורה לומד להיות מתווך ידע ושותף בלמידה ולא רק מעביר ידע. בחלק גדול מהכיתות/ההקבצות מתבצעת ההוראה על ידי שני מורים שמלמדים במתודות שונות תוך מתן מענה מרבי לתלמידים. התלמידים עצמם בחלק מהשיעורים מלמדים את הכיתה בפרזנטציות שונות ומגוונות. בעז"ה תושלם בנייה של שני מרכזי למידה ייחודיים להוראת מתמטיקה (אמי"תמטיקה) ואנגלית (אנגליתמי"ת) שיאפשרו סביבת למידה משמעותית עבור התלמידים ועוד. בערב בוגרים הבנו את עוצמת המושג בית ספר לחיים ואת חשיבות תפקידנו בעיצוב חייהם של התלמידים, כמשפחה אוהבת ודואגת. תלמידים לשעבר סיפרו על שיעורי החינוך לחיי משפחה, שהשפיעו עליהם השפעה רבה בבנ י ית התא המשפחתי ובתעסוקה

באופן משמעותי – למידה באמצעות סמארטפונים, למידה חווייתית ולא שגרתית (למשל הוראת אנגלית בשיעורי ספורט...), פרזנטציות תלמידים כחלק מהלמידה ועוד. בית ספר לחיים – כיצד בא הדבר לידי ביטוי? בערב בוגרים, שנערך לפני חודשים מספר, הבנו את עוצמת המושג הזה ואת חשיבות תפקידנו בעיצוב חייהם של התלמידים, כמשפחה אוהבת ודואגת. תלמידים שבנו בתים והשתלבו בתעשייה ובעסקים סיפרו על שיעורי החינוך - החלמי"ש (חינוך לחיי משפחה), שהשפיעו עליהם השפעה רבה בבניית התא המשפחתי ובתעסוקה. כשאהיה גדול אני רוצה להיות... מורה/מחנך! – אתם שומעים את זה במסדרונות בית הספר? נשמעת האמירה, אך לא בקול גדול... חלק מהבוגרים שלנו משמשים כבר בראשית הדרך מדריכים, וחלק מהם כבר נמצאים בחינוך, בגני הילדים או בהוראה. משמעת? משמעת היא בסיס משמעותי ליצירת אקלים חינוכי, לימודי וחווייתי. בבית הספר נהלים וקווים אדומים ברורים מאוד. אין סובלנות לאלימות או לחוצפה כלפי הצוות וכיו"ב. מדיניות של "משמעת מחבקת" ו"מפחיתת מתח" כל עוד לא נחצים הקווים האדומים – "בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו" – היינו, אהבה רבה שעטופה מצדדיה בגבולות. החינוך במדינת ישראל לאן? יש לנו מערכת חינוך מצוינת, שבוחנת את עצמה באופן תדיר, וצריכה מן הסתם שיפורים והתאמות. מערכת שמבקשת לשלב בין קודש לחול, בין עולם ערכי גבוה וגאווה לאומית לבין השכלה וידע נרחבים, מערכת חינוך שמבקשת להקנות לבוגריה יכולת התמודדות עם אתגרי השנים הבאות, תוך פיתוח אמונה בצדקת הדרך ותחושת שליחות ותודעה לאומית. יש לנו נוער נהדר, נוער שאוהב את הארץ, ואף מוכן להקריב את חייו על קדושתה, כפי שראינו לפני יותר משנתיים במבצע צוק איתן. זהו ה"תוצר" האמתי של מערכת החינוך שלנו. לכל מי שמבקשים ללמוד ממערכות חינוך במדינות שונות – זה אמנם חשוב, אבל הנוער שלנו בסוף מוכיח את עצמו בכל התחומים – אין לכך הסבר רציונלי... שרק נצליח...

מורה טוב הוא זה ש...? ...שלא ישן טוב בלילה מדאגה לתלמידיו, שמסוגל להכיל אותם ולהקשיב להם כל השנה. שיחסו אליהם הוא באמת כמו אל ילדיו הפרטיים. שהוא גם מורה, גם חבר, גם פסיכולוג, גם מעניש כשצריך, וגם בסוף יודע ללמד, להסביר ולהדגים. שיכשיר את התלמיד לצורתו המתוקנת לעשות הטוב והישר. איך למנוע שחיקת מורים או לטפל בה? ההבנה כי תהליכי חינוך מחלחלים ומקבעים דפוסי התנהגות וחשיבה - לא רק בבית הספר, אלא גם בחברה כולה, מדחיקה במעט את תחושת השחיקה. מקום שיש בו מרחב פעולה להתפתח, לקבל החלטות, ליזום עשייה חינוכית, מקום שיש בו תוכנית חברתית עשירה לתלמיד וגם למורה – מקום כזה אין ספק שהוא גם מאפשר לצוות התאווררות ואגירת כוחות חדשים מדי יום. ולא פחות - דאגה לשכר, דאגה אישית, לשי לקראת אירועים חגיגיים, תשומת לב לפרטים וכו'. בוגר מפורסם שהצמיח בית הספר? בלי לנקוב בשמות, כל בוגר שהצליח להיות הוא עצמו, לבנות משפחה ולהתקדם – הוא מבחינתנו מפורסם. או כמו שאמר רבי זושא מאנפולי: "שאגיע לשמים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, ישאלו אותי למה לא הייתי זושא..." דבר שדורש שינוי בחדר המורים? חדר המורים שלנו הוא קטן וחם ונמצא בלב בית הספר, ויש בו כמה עמדות מחשב, תא לכל מורה, מכונת צילום ופינוקים נוספים. השינוי הטוב שהתבצע השנה הוא שיש למורים הפינה השקטה לנוח ולהתרענן לקראת השיעור הבא. המאכל הפופולרי בחדר המורים? בבית הספר יש מגמת מלונאות ואפייה, כך שהעוגות והמאפים הנעשים בידי התלמידים מגיעים אלינו בלי סוף, אך רוב המורים מביאים את הסלט הבריא והמזין מהבית. יוזמה מפתיעה שקיבלתם ממורה? יוזמות רבות מתקבלות מצוות המורים בבית הספר, בכל התחומים, בלמידה, בפעילות החברתית, אפילו בתחום הבינוי. בעת האחרונה הציעו המורים לשפר את הלמידה

24

אוריאלה ענבר

מורה לספרות בתיכון עירוני ד' בתל אביב

באנו חושך לגרש

תגובה על הנחיה של משרד החינוך שכוונתה המעורפלת גורמת בלבול בקרב מורים וחוסר הסכמה

לוקחת חלק בעיון מחודש על דמותו הרצויה של בוגר מערכת החינוך. שואלת את עצמי שאלות קשות, ודנה, בכל מיני פורומים, תיות העוסקות בחינוך. בדיני ִ בשאלות אמ נפשות. בכל חזון בית ספר שתעיינו בו באקראי תמצאו גרסה שונה. אבל תמיד תמצאו את המילים: בוגר מעורב, ביקורתי ומוביל חברתי. איך? אל תשאלו אותי. אני לא הבנתי. אני חשבתי שכדי להיות ביקורתי צריך לשמוע דעות שונות. אני לתומי חשבתי שכל משפט שמסתיים בסוג של סימן קריאה הוא סוגר דיון ולא פותח. אני חשבתי שהתלמידים שלי, שעוד רגע מתגייסים לצבא וצריכים לקבל אחריות לחיים של פקודים שלהם, לחייהם שלהם, חייבים לדעת דבר או שניים על דעות אחרות מאלה שלהם. אני לתומי האמנתי שמי שנתן לי ולחבריי, מנהלים ומורים, את המנדט לשהות במחיצת הנוער המצוין הזה, וללמד אותו (לא רק להקנות לו ידע על העבר, אלא גם ללמוד ממנו על עתיד), מאמין שיש לי יכולת לתווך כל מידע באופן נכון וראוי. הנוער של היום צמא דעת וביקורתי, והנוער הזה מאמין לי ולחבריי המורים. סומך שיש לי יכולת להפעיל שיקול דעת, והכי חשוב,

בטיימינג מושלם, רגע לפני חנוכה חג האור, נדהמתי, אני וגם חבריי המורים, לקרוא את ההנחיות המעומעמות והמתפתלות של משרד החינוך שהגיעו אלינו. הכותרת בקצרה: "לא תותר כניסת דוברים של ארגון שיש בפעילותו לערער על עצם הלגיטימיות של גופים ממלכתיים כגון צה"ל. החוזר מחדד את המחויבות של הדוברים - מורים וגופים חיצוניים - בפני תלמידים לעצם קיומה של מדינת ישראל ולחוק החינוך הממלכתי, ומדגיש את האיסור לפגוע בלגיטימיות של מדינת ישראל ומוסדותיה הממלכתיים, ויחד עם זאת מאפשר לבקר את המדינה בתנאי שהשיח נעשה בגבולות הסייגים שצוינו לעיל״. לא הבנתי... מהי הפגיעה שאני צריכה למנוע או להימנע מלעשות? מותר לנהל שיח פתוח ואמיץ עם תלמידים או אסור? כי עד היום ידעתי שכל ארגון שלא הוצא אל מחוץ לחוק במדינת ישראל אמור להיחשב כארגון שאינו פוגע בלגיטימיות של המדינה. כך לפחות קבע המחוקק. אז מה עכשיו? כמה חשוך עוד יהיה לפני שיבוא הנס ויהיה שוב אור? כבר שנים שאני בשמחה וללא טיפת ציניות

26

אני, כאדם, כאישה, כאם, יודעת שמי שמפחד לא מנצח. לא בקרב על הדעת ולא בשום קרב אחר. הילדים שלי, כמו התלמידים שלי, מצפים ממני להנהיג ולהוביל ולכוון אותם לשאול. ולא רק ממני מצפים. אלא מעוד רבים וטובים שהמערכת עדיין לא הצליחה להפחיד. זאת למרות שמדי יום שומעים על מורים שחשופים ללחץ קשה שבו ֵ ולא פעם אף לרמיזות קשות שעדיף שי בשקט. "לא לעשות גלים". ומי שלא יתיישר, שלא יתפלא אם תהיינה לכך תוצאות. והכול כה מנומס. זו רק עצה ידידותית. לא הוראה. לא איום. חבריי המורים והמנהלים, אל תוותרו על המנדט שקיבלתם. קיימו את חובתכם לחשוף את תלמידי ישראל לכל מגוון הדעות, המגדרים ותפיסות העולם בחברה הישראלית. דעו לבחור. כי ֵ האמינו בתלמידים שלכם שהם י האפשרות האחרת היא להשאיר את ההנהגה החינוכית לפייסבוק ולטוקבקים. ספק אם תצמח לנו, כחברה, אפילו חצי טובה מאפשרות 20%- כזאת. התלמידים בישראל הם רק כ מהעתיד 100% מאוכלוסיית ישראל, אבל הם של כולנו. והעיקר, "לא לפחד כלל".

שאנחנו המורים לא חושבים שהם מטומטמים. אנחנו יודעים שיש להם דעה. שהם מגבשים אותה לאחר שהם מקשיבים. ועם כל הכבוד לי ולחבריי המורים, אין היום נערה או נער במדינת ישראל (וטוב שכך!) שמה שהוא שומע מפי מוריו או מנהליו הוא קדוש מבחינתו... ואני בטיפשותי אפילו שמחה על כך. שהם שואלים. מתווכחים. שואלים שאלות קשות ומאתגרים תם את התשובות. ִ אותי לחפש א אז מה באמת התכוונו בניסוח המעומעם לומר לי? אולי שעכשיו הצו המוסרי, האתי, הוא "נעשה ונשמע"? אולי שעכשיו זה לא הזמן לשאול שאלות. להטיל ספק. לא לשמוע דוברים של ארגונים, בטח לא כאלו שאינם בקונצנזוס. כדי שלא אני ולא תלמידיי נוכל להחליט האם אנחנו מסכימים עם דעתם או לא. או שעדיף שרק נעשה. בעיקר לא נשמע. נמשיך, בצייתנות, למלא טבלאות, דוחות, לבדוק מבחנים, ולא נבלבל את המוח על אקטואליה, דיונים על זכויות אדם, על מוסר, כי על כל אלה אין ציון בבגרות. חשיבה ביקורתית . מורה טוב נותן 100 – 1 לא נמדדת בסולם של השכלה. משלים מה שאין בוויקיפדיה. וכל היתר? שיתכבד הנוער ויקרא בפייסבוק.

חשבתי שכדי להיות ביקורתי צריך לשמוע דעות שונות, שהתלמידים שלי, שעוד רגע מתגייסים לצבא וצריכים לקבל אחריות לחיים של פקודים שלהם, לחייהם שלהם, חייבים לדעת דבר או שניים על דעות אחרות מאלה שלהם

27

סימונה קרונפלד

לשעבר סגנית מנהל במשואה - המכון ללימודי השואה

"ארגון המורים שלך" – יותר מסיסמה

משמעותו של איגוד מקצועי מנקודת מבט פרטית

מובן מאליו היה לצפות שמשרד החינוך יתגייס למלחמה בתופעה, הפוגעת פגיעה חמורה באקלים הבית-ספרי, בשגרת היומיום ובציבור המורים והתלמידים. אלא שמשרד החינוך, לכאורה, בעת שנדרשת מעורבותו כמעסיק על בסיס ענייני, מסתיר ומטייח, ממצה את הדין עם הקורבן /קורבנות ולא עם התוקפן/תוקפנים, וחותר ל'שקט תעשייתי', שהוא, לצערי, חזות הכול. בשנים האחרונות עמדתי מול מערכת משומנת היטב שניסתה לדכא אותי בכל האמצעים שעמדו לרשותה. המתואר לעיל היה מציאות היומיום שלי. לא פשוט להיחשף ולשתף את ציבור המורים בסיפורי האישי, שעדיין כואב ומדמם. ואולם החלטתי שציבור המורים, עמיתיי, חייבים לדעת שברגע האמת, כשהממונים עליי היו האויבים שלי, פעל הארגון המקצועי באופן מושלם. אני חברה בארגון המורים למעלה משלושים שנה ומכירה את פעילות הארגון בצמתים שונים ובמשברים לא פשוטים. לא היה לי ספק כי הארגון יעמוד לצדי ויעמיד לרשותי את מרב האמצעים כדי לעמוד מול מי שקם עליי. בהכרת תודה אציין שאכן זכיתי לתמיכה כוללת בכל התחומים: פרופסיונלי, משפטי ורגשי. מעטפת כוללת שנתנה לי תחושה ברורה שאני לא לבד בהתמודדות מול מערכות שלטוניות חזקות. לא מובן מאליו שהאדם העומד בראש הארגון יטפל באופן

אני מבקשת להפנות זרקור אל תופעה קיימת במערכת החינוך, וייתכן שבהיקף רחב למדיי. כוונתי להתנהגות כוחנית ופוגענית של מנהל (או מנהלת) מוסד חינוכי כלפי ציבור המורים שעליהם הוא ממונה, ובהם בעלי תפקידים ומקורבים לכאורה. מהי התנהגות כוחנית ופוגענית במקום העבודה? פנים רבות לה. בניגוד לאלימות פיזית בוטה, היא תופיע לעתים במסווה ובהדרגה. התנהגות כוחנית ופוגענית, המוגדרת, לעתים, בספרות המקצועית: התעללות במקום העבודה, התעמרות תעסוקתית או בריונות תעסוקתית, מתארת, למעשה, תופעה מתמשכת שבה מורה/עובד נתון למסכת פעולות מתמשכת על ידי מנהל או מישהו מטעמו, הגורמת לו לחוש מאוים, מושפל, חסר ערך, מופלה לרעה, מבוזה, נתון לביקורת מתמדת או במעקב מתמיד, נחסם על ידי מניעת מידע, והיעדים המוצבים לו משתנים ללא סיבה או שהם בלתי אפשריים להשגה. התנהגות פוגענית במקום העבודה, ברוב המקרים, מנווטת ומוזנת על ידי העומד בראש המוסד החינוכי - מנהל/מנהלת בית הספר. ודאי חלק מכם אומרים לעצמם ברגע זה: ככה זה בדיוק אצלנו בבית הספר. למרות שמדובר, כנראה, בתופעה רחבה למדיי במערכת החינוך, הרי עד רגע כתיבת שורות אלה לא נעשתה כל עבודה משמעותית במשרד החינוך לבדיקת היקף התופעה ולמציאת דרכי ההתמודדות עמה. להפך, במשרד החינוך מצהירים כי התמיכה במנהל/ת היא אוטומטית. אין חתירה לחקר האמת, והמדיניות היא סילוק הגורם או הגורמים ה'מפריעים' ומתן

אישי בקבוצה לא גדולה של מורים, כמו זו שלנו, יזהה את המצוקה הגדולה במוסד החינוכי, ויחתור לפתרון הלכה למעשה. חובה נעימה היא להודות מקרב לב לרן ארז ולארגון המורים על הייצוג המסור והנאמן שהעניקו לי ולמורים נוספים בשלוש השנים האחרונות. תבואו על הברכה.

גיבוי מלא למנהל/ת בית הספר – כך בדיוק נאמר לי מפי בכירי המערכת: "אנחנו יודעים הכול אבל מה לעשות?"

28

Made with FlippingBook - Online catalogs