קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

תחרות מאפשרת התמודדות עם הצלחה וכישלון בתנאים ידידותיים, תנאים שנותנים לגיטימציה לטעויות, מצד אחד, ומצד אחר מסייעים לתרגל התמודדות עם מצבי חוסר הצלחה בחיים

יחד עם זאת למזל גם תפקיד חיובי במשחק. כאשר המזל משולב במשחק הוא מאפשר מצבים שבהם תלמיד מתקשה יכול לצבור חוויות חיוביות של הצלחה. נוסף על כך המזל משחרר מאחריות לכישלונות ומאפשר לתלמיד להתנסות ללא חשש. לכן נראה שאלמנט מוגבל של מזל יכול להכניס עניין למשחק ועדיין לשמש גורם מוטיבציוני חיובי למשתתפים. הממד התחרותי מאפיין משחקים רבים: תחרות מוסיפה מוטיבציה חיצונית, מעמידה את המשתתפים לפני אתגרים ומותחת את ניסיונותיהם עד לקצה גבול היכולת שלהם. תחרות גם מאפשרת התמודדות עם הצלחה וכישלון בתנאים ידידותיים, תנאים שנותנים לגיטימציה לטעויות, מצד אחד, ומצד אחר מסייעים לתרגל התמודדות עם מצבי חוסר הצלחה בחיים. המשחק מספק דרך אפשרית להשגת מטרות לימודיות, כגון ביסוס ידע אקדמי (על ידי שילוב משחק כפתיחה לנושא חדש או כיישום ותרגול של נושא שנלמד), פיתוח כישורים ומיומנויות (כישורי חיים, כישורי שפה, תקשורת חברתית) אשר יכולים להיות משולבים במטרות הלימודיות, לשמש מטרה בפני עצמה ולבוא לידי ביטוי באמצעות למידה פעילה (חקירה, פתרון בעיות, מעורבות שווה של כל המשתתפים, פיתוח הסקרנות, דמיון ויצירתיות, שיתוף פעולה בין חברי צוות). כל אלו מאפשרים להציב לפני התלמיד אתגרים ומצבים שלרוב אינם באים לידי ביטוי בלמידה פרונטלית. משחקים מספקים מערכת חוקים מורכבת לחקירה באמצעות התנסות פעילה לגילוי. הלמידה מתבצעת מתוך התנסות וכאשר היא מותאמת לגילו של שחקן נראה שיש למשחק ערך עבורו גם כאשר אנו המבוגרים רואים במשחק בזבוז זמן במקרה הטוב ופעילות שאינה חינוכית ואף מזיקה במקרה הרע. כדי לעניין את התלמיד באמצעות משחק יש צורך בהעברת חומר לימודי באמצעות החלקים המהנים יותר במשחק וכך לעשות שימוש בתחושת הזרימה ולא להפריע לתחושה זו. שילוב החומר הלימודי במבנה של עולם המשחק ובאינטראקציה של השחקן בעולם הזה נועד לספק ייצוג חיצוני לתוכן הנלמד, שנחקר באמצעות

מוטיבציה נוספת לשימוש בהם ולכן תחושת הזרימה בהם מתוארת לעתים קרובות כתחושה שמגיעה בצורה טבעית. למצב הזרימה ולגורמים המובילים אליו יש כמה מאפיינים חשובים בהקשר של משחק ומוטיבציה: המשימה המובילה למצב הזרימה נדרשת להיות מאתגרת ודורשת מיומנות. תלמיד שיקבל משימה קלה מדיי יחוש לא מוערך. נוסף על כך המשימה לא תמשוך את התלמיד ולא תעניין אותו אם היא אינה מצריכה ממנו להיות בעל מיומנות . איבוד ּ כלשהי שהוא נדרש להפעיל אותה לצורך מילויהּ תחושת הזמן והעצמי מתרחש במצב של זרימה הודות לריכוז התלמיד ומעורבותו העמוקה בביצוע המשימה. למשימות המובילות לזרימה יש יעדים ברורים. זה עוזר לתלמיד לראות לנגד עיניו את היעד בעת שהוא חותר אליו. די אשר קיים ברוב ָ למשימות המובילות לזרימה יש משוב מי המשחקים לסוגיהם. המשוב חשוב כי הוא עוזר לתלמיד לדעת, כבר בשלבים הראשונים, את רמת הביצוע שלו והאם היא מספקת. תלמידים לקויי למידה ותלמידים בעלי קשיי למידה שחוו כישלונות אינם מאמינים בעצמם וביכולתם לסיים מטלה בהצלחה - ולעתים ייעצרו באמצע הביצוע בעקבות חוויות הכישלון שלהם ובגלל שאין להם משוב כלשהו על טיב די מתבטאת ָ הביצוע שלהם ורמתו. חשיבותו של המשוב המי בדרך נוספת: הוא מעודד את התלמיד ליצירת הרגל לפרק כל מטלה לתת-משימות, וקבלת משוב על כל אחת מתת- המשימות עוזרת לתלמיד בתרגול אסטרטגיה של פתרון בשלבים. התלמיד מתרגל לספק לעצמו משוב כמעין בקרת ביניים לביצועיו עד כה כדי לשקול את המשך צעדיו. בכך מספק די לתלמיד תחושת שליטה בתוצאות, שכן יש ָ המשוב המי לו בכל רגע תמונת מצב עדכנית של רמת הביצוע שלו עד כה. תחושת השליטה עוזרת לו לפתח אחריות לביצוע ולא לתלות את האשם, באמצעות ייחוס סיבתי לכישלון, בגורמים חיצוניים, כמו: מורים שלא לימדו כמו שצריך, מטלה קשה מדיי או אפילו מזל.

32

Made with FlippingBook - Online catalogs