קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

יכול להיות שמשרד החינוך מקצה לחינוך הבלתי פורמלי לפחות״. 5% מתקציבו,״ אמר. “יש לקבוע רף של 1% רק לדבריו, נדרש חוק זכויות האזרח לחינוך. “המדינה צריכה להעמיד לזכותו של תלמיד שנשר את הסכום שלולא היה נושר המדינה הייתה משלמת בגינו ולשמור לו סכום זה ללימודים עתידיים [אם] יבקש,״ טען. קולו המרענן של דניאל זליקוביץ, סגן יו״ר מועצת התלמידים, אלף בני נוער, חתם את הכנס. “מעטים 700- המייצג יותר מ מהדוברים כאן לפניי מבינים את חשיבות השיתוף של התלמידים בקבלת ההחלטות״. הוא הוסיף שבמשרד החינוך לא שמים דגש מספיק בלמידה חווייתית ויש בעיה בהבנת חשיבות החינוך הבלתי פורמלי. “ימי שדה, סיורים, טיולים שנתיים, ארגוני ותנועות הנוער - דרכם נטמעים הידע והערכים בצורה האמתית והאפקטיבית ביותר. בפועל, בהעדר תקציבים ראויים, תנועות הנוער קורסות״. נחום בלס ממרכז טאוב: היום חצי ממערכת החינוך לא יכול להזדהות עם האתוס של מדינת ישראל, לאורך השנים שרי החינוך מדברים על צמצום פערים אך הצעדים שנקטו לא שירתו זאת

תחילה יש לעשות בירור מעמיק בנוגע למהותו של ידע איכותי ולהעמיד קריטריונים ברורים לבחינתו ולאחר מכן לבצע הערכה מתאימה - והתעלמות מכך עלולה להוביל למסקנה המוטעית שההטמעה של התכניות לא הייתה טובה ולקבלת החלטה לחזור להוראה המסורתית שמייצגת דמה. ִ את העולם הישן ולא את הק נחום בלס ממרכז טאוב דיבר על צמצום פערים חברתיים ולימודיים. הוא סיפק דוגמאות לכך שכאשר ניתן תקציב גדול גם הושגו תוצאות משמעותיות. לדבריו, השינוי במבנה הדמוגרפי של מערכת החינוך מחייב לנקוט העדפה מתקנת: “היום חצי ממערכת החינוך, ערבים וחרדים, לא יכול להזדהות עם האתוס של מדינת ישראל. לאורך השנים שרי החינוך מדברים על צמצום פערים אך הצעדים שנקטו לא שירתו זאת״. תיקון העיוות, הציע, הוא בדרך של תקן דיפרנציאלי. לכל תלמיד ממעמד סוציואקונומי נמוך ייתוֹסף על כל מרכיבי החינוך וההוראה – משלב 50% תקצוב של הגן עד החינוך העל יסודי ועד בכלל - לרבות על כל שירותי הרשויות המקומיות. התקן יופעל בהינתן: חובת תכנית ליבה, איסור מיון תלמידים ועבודת מורים בהתאם להסכם עבודה ארצי. בלס ציין את חשיבות מינויו של אדם בדרג הבכיר ביותר במשרד החינוך שיהיה ממונה על צמצום הפערים ודיבר גם בשבחו של החינוך הבלתי פורמלי. “לא

19

Made with FlippingBook - Online catalogs